Udvalgsposter

Bestyrelser, råd og nævn

  • Medlem af bestyrelsen for Bådfartsudvalget
  • Bestyrelsesmedlem ved FGU Nordsjælland
  • Bestyrelsesmedlem ved Boligselskabet Borgerbo
  • Personlig stedfortræder for Øjvind Vilsholm (Ø) i Valgbestyrelsen ved kommunale valg
  • Personlig stedfortræder for Øjvind Vilsholm (Ø) ved Furesø Handicapråd
  • Valgstyrer ved valgsteder i Furesø Kommune
Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Vederlag og honorarer

Du kan læse nærmere om de vederlag og honorarer, byrådsmedlemmerne har modtaget.

Kontakt

Helle Valentin

Lillevangsvej 3, Farum

Mobil: 2343 4921

mail: hva4@furesoe.dk

Del: