Udvalgsposter

Bestyrelser, råd og nævn

  • Medlem af Lokalrådet
  • Medlem af Folkeoplysningsudvalget
  • Medlem af Repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia
  • Delegeret ved Kommunernes Landsforening
  • Formand valgstyrere ved valgsteder i Furesø Kommune
  • Medlem af Valgbestyrelsen ved kommunale valg
  • Medlem af Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger
  • Valgstyrer ved valgsteder i Furesø Kommune
Gustav Juul (V). Medlem af Furesø Byråd 2018 - 2021
Gustav Juul (V). Medlem af Furesø Byråd
Furesøbad, sommer

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Plakat Og Folder I Holder

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Vederlag og honorarer

Du kan læse nærmere om de vederlag og honorarer, byrådsmedlemmerne har modtaget.

Kontakt

Gustav Juul

Tibberup Allé 43
3500 Værløse
E-mail: gju@furesoe.dk