Udvalgsposter

Bestyrelser, råd og nævn

  • Personlig stedfortræder for Gustav Juul (V) i Valgbestyrelsen ved kommunale valg
  • Personlig stedfortræder for Gustav Juul (V) i Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger
  • Personlig stedfortræder for Gustav Juul (V) ved Kommunernes Landsforening, delegeretmøde
  • Personlig stedfortræder for Lars Carpens V) i Furesø Handicapråd 
  • Valgstyrer ved valgsteder i Furesø Kommune
Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Vederlag og honorarer

Du kan læse nærmere om de vederlag og honorarer, byrådsmedlemmerne har modtaget.

Kontakt

Christine Møller-Jensen

Birkevang 3
3500 Værløse
E-mail: Cmj8@furesoe.dk
Tlf.: 3079 8148

Del: