Udvalgsposter

Bestyrelser, råd og nævn

  • Valgstyrer ved valgsteder i Furesø Kommune
  • Medlem af Folkeoplysningsudvalget
  • Medlem af Musikskolebestyrelsen
  • Personlig stedfortræder for Lars Carstensen (C) ved Valgbestyrelsen ved kommunale valg
  • Personlig stedfortræder for Lars Carstensen (C) ved Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger
  • Personlig suppleant for Jakob Mortensen ved Hegnssynet
  • Personlig stedfortræder for Jakob Mortensen, som vurderingsmand ved Mark- og vejfred
Cecilia Z I
Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Vederlag og honorarer

Du kan læse nærmere om de vederlag og honorarer, byrådsmedlemmerne har modtaget.

Kontakt

Cecilia Zade Iseni

Kirke Værløsevej 41 st. th.
3500 Værløse
E-mail:czi3@furesoe.dk
Mobil: 24875195