Gå til sidens indhold

Bettina Ugelvig Møller (A)

Udvalgsposter

 Bestyrelser, råd og nævn

  • Valgstyrer ved valgsteder i Furesø Kommune
  • Medlem af Furesø Handicapråd
  • Medlem af Furesø Ungdomsskoles bestyrelse
  • Bestyrelsesmedlem ved Værløse Almennyttige Boligselskab
  • Personlig stedfortræder for Matilde Powers (A), som delegeret ved Kommunernes Landsforening
  • Personlig stedfortræder for Allon Hein, som bestyrelsesmedlem ved Boligselskabet Farumsødal
  • Stedfortræder ved bestyrelsen ved Boligselskabet Borgerbo, Værløse
  • Bestyrelsesmedlem ved Jonstrupvang
Bettina Ugelvig Møller (A). Medlem af Furesø Byråd 2018 - 2021
Bettina Ugelvig Møller (A). Medlem af Furesø Byråd 2018 - 2021
Furesøen, Oprørt Vand, Per Wessel

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Kontakt

Bettina Ugelvig Møller

Nørrevænget 61
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5909
E-mail: bum1@furesoe.dk

Menu