Cornelen, Den Gamle Købmandsbutik I Stavnsholt
Cornelen i Stavnsholt

Stavnsholt Bylaug
Søren Rasmussen – sras@net.dialog.dk

Skolelandbruget, Mikkel Arnfred, 2013

Skolelandbruget

På Stavnsholtvej findes Skolelandbruget. Skolelandbruget er en kommunal besøgsgård for daginstitutioner og skoler.

Stavnsholt Kirke, indgang

Stavnsholtkirken

I Stavnsholt ligger den karakteristiske Stavnsholtkirken. Du kan læse mere om kirken og dens op føring på Farum Sogns hjemmeside.

Furesø Kommunes byvåben
Nyhed

Tilladelser, dispensationer mv. til etablering af stiforløb og bro i Sydlejren

Furesø Kommune har behandlet et ansøgt projekt om etablering af et stisystem på matr. nr. 6t, 6eø, 6fn og 6fy, Bringe By, 3500 Værløse.

Furesø Kommunes byvåben
Nyhed

Landzonetilladelse: Ballerupvej 74

Furesø Kommune har givet landzonetilladelse efter planloven til etablering af en mindre stald på Ballerupvej 74, 3500 Værløse.