Kælkebakken Hareskov

Lokalsamfundenes Samvirke

Du kan læse nærmere om Lokalsamfundenes Samvirke, der er en aftale fra 2009 mellem aktive lokale repræsentanter i Furesø Kommune og Furesø Byråd.

Regnvandsbassin

Furesø By og Land

Furesø By og Land blev stiftet i 1971 og arbejder for og med Furesøs bymæssige udvikling. Du kan melde dig ind og læse mere på hjemmesiden.

Akacietorvet 06
Pressemeddelelse

Borgermøde om fremtidens Akacietorv: Flyttes til ny dato

Boliger og mere erhverv skal skabe liv på Akacietorvet. Det er idéen bag et nyt forslag til lokalplan for området. Plan- og Byudviklingsudvalget i…

Farum Erhvervspark Skilt
Pressemeddelelse

Nyt tiltag skal udvikle Furesøs erhvervsområder

Antallet af arbejdspladser i Furesø har aldrig været højere, og virksomhederne melder om pladsmangel. En analyse af erhvervsområderne skal nu afdække…