Børne- og Ungepolitikken handler især om at skabe det rigtige fundament. Vi sætter ind allerede i børnehaver og vuggestuer for at sikre, at hvert enkelt barn får de bedste forudsætninger, og i Furesø Kommune er der generelt et stærkt fokus på at tænke sammenhæng ind i børns og unges hverdag – ikke mindst via gode, trygge overgange mellem vuggestue, børnehave, skole og fritidstilbud.

Et godt fundament støbes også på ambitioner

Furesøs skoler, daginstitutioner, fritidstilbud m.v. lægger vægt på at udfordre alle børn og unge og støtte dem i at udfolde deres potentiale så meget, som de hver især kan.

En dag i Furesø med Filippa og vennerne - I mere end seks timer gik, gyngede, løb, kravlede og hoppede fem-årige Filippa med et kamera spændt fast på hovedet og om brystet. Helt frejdigt og uden beklagelser filmede hun livet med veninden Rosa og alle de andre venner i Børnehuset Søndersø, på besøg hos geden Emma og marsvinet Donald på Skolelandbruget, og hjemme med lillesøster Sophie og mor og far. Dét kom der denne film ud af. Følg en dag i Filippas liv og se, hvordan Furesø ser ud i børnehøjde

Et skolevæsen blandt de bedste

Det går godt på Furesøs skoler. Alle er landet på begge ben efter skolereformen, og i løbet af syv år er det lykkedes at hæve gennemsnittet en hel karakter – fra 7,2 i skoleåret 2009/2010 til 8,2 i skoleåret 2015/2016. På landsplan er karaktergennemsnittet 7,0, og Furesøs skolevæsen ligger placeret som det femtebedste i landet.

Ud over syv folkeskoler og en 10. klasse skole ligger også Marie Kruses Skole med grundskole, 10. klasse og gymnasium i Furesø Kommune.

Solvangskolen i Furesø - Engelsk og bevægelse

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Del: