Midt på området ligger en tre kilometer lang landingsbane og en række andre asfaltstrækninger fra en svunden militærtid. Området har et stort rekreativt potentiale, og Furesø Kommune arbejder på at skabe de bedste rammer for fx cyklister, rulleskøjteløbere og skatere, der vil opleve og bruge det store, åbne naturområde.

Flyvestationen bliver flittigt brugt til arrangementer som Store Flyvedag og Store Cykeldag, og den er en drøm af et udflugtsmål for motionister, børnefamilier og naturelskere.

En bæredygtig bydel

Mod syd i Sydlejren er ejendomsudviklingsselskabet Freja Ejendomme ved at tegne konturerne til dét, der om 5-10 år vil være en fuldt udbygget bydel med erhverv og boliger. Sydlejren rummer den største samling af bygninger på flyvestationen lige fra kontroltårn over hangarer til administration og værksteder.

Visionen er at skabe en bæredygtig bydel, hvor fællesskab og natur er i højsædet. På flyvestationen har planter og dyr stort set fået lov til at passe sig selv, mens flyene lettede og landede. Fremover skal den vilde og uberørte natur bindes sammen med de rekreative områder, så der opstår sammenhængende grønne arealer.

Nyt liv i gamle bygninger

I erhvervsområdet mod syd er nogle af bygningerne taget i brug af produktionsselskabet Filmstationen, der faciliterer store og små produktioner inden for film, TV og reklame. Filmstationen huser bl.a. to af Nordens største studier, og der er fx studie i flyvestationens gamle hovedværksted, som tidligere blev brugt til helikoptere og til kongehusets Challenger fly. Filmstationens locations og studier bruges også til events og fester, og du kan leje et kontor, et værksted eller en hel bygning på stedet.

Flyvestationens historie

Flyvestation Værløse blev oprettet i årene 1910-1912 som en teltlejr for rekrutter. I 1930’erne blev lejren udbygget til flyveplads. Som en del af forsvarsforliget for 2005-2009 blev flyvestationen nedlagt, og aktiviteterne flyttet til Karup og Skalstrup. I 2013 overtog Freja Ejendomme Sydlejren, der kan udvikles til 430 nye boliger og et erhvervsområde med nye arbejdspladser. Naturstyrelsen har overtaget området omkring landingsbanen, og i nord ejer Kulturstyrelsen de to tidligere hangarer og operationsbygningerne, der kan anvendes til kultur og udstillinger.

Tæt på tungt militærgrej

Nationalmuseet har åbnet Hangar 46, som udstiller tungt, militært udstyr fra perioden 1950 og frem. Kom helt tæt på en Leopard-kampvogn, pansrede mandskabsvogne, dysekanoner, haubitser, jeeps og Nimbus-motorcykler.

Oplev Flyvestationen på egen hånd

Der er offentlig adgang til de store grønne områder omkring startbanen, og alle indgange til flyvestationen er åbne døgnet rundt. Der er adgang via Jonstrupvej i Jonstrup samt Lejrvej og Sandet i Kirke Værløse. Du må ikke køre i bil eller andre motoriserede køretøjer inde på flyvestationen, men pak madkurven og tag cyklen. Her er skønt!

Del: