Design Uden Navn (9)
Retningslinjer for Vedligeholdelsespuljen

Ansøgningsfristen er d. 31. marts 2021. Puljen er på i alt 300.000 kr. i år. Puljen er lukket for 2021.

 • Formål

  Puljens primære formål er at støtte ideer og ønsker, som fremmer foreningsaktivitet i de faciliteter, som foreningerne anvender i Furesø Kommune.

  Puljen er på 300.000 kr. i 2021.

 • Hvad dækker puljen?

  Foreninger kan søge om puljemidler i form af tilskud til fx opførsel af hegn ved en spejderhytte, en ekstra håndvask til opfyldning af vanddunke, opsætning af støjvægge, udvidelse af bænke i omklædningsrum, opsætning af musikanlæg, indkøb af maling til at få malet klubrummet og lignende.

  Puljen støtter tilskud til materialer, som foreningen selv anvender til at gennemføre deres ide.

  Tilskuddet kan også gives som del af en medfinansiering.

 • Hvem kan søge puljen?

  Godkendte, folkeoplysende foreninger med hjemsted i Furesø Kommune.

 • Hvor meget kan du søge?

  Der er ikke sat en øvre grænse på, hvilket beløb du må søge om. Dog vil projekter under 40.000 kr. blive vægtet højest, så flere ansøgninger kan tilgodeses.

   

 • Hvornår kan du søge og få svar?

  Ansøgningsfristen er d. 31. marts 2021.

  Et udvalg nedsat af Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgningerne medio april og ansøgere får svar senest medio maj.

 • Hvordan ansøger du?

  Puljen er lukket for 2021.

  Foreningerne ansøger puljen digitalt.

  I ansøgningen skal følgende fremgå:

  • Beskriv ideen/ønsket
  • Hvor skal det udføres?
  • Hvem kommer til at få glæde af ideen/ønsket
  • Hvad koster det?
  • Hvor meget søges der i tilskud?

  Hvis du har brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskema, så læs mere under ”Hvem vurderer din ansøgning?”.

   

 • Hvem vurderer din ansøgning?

  Der er nedsat en arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget, som gennemgår de indkomne ansøgninger, og prioriterer og udvælger de ønsker, som bliver tilgodeset i 2021.

  Arbejdsgruppen består af:

  • Formand for Folkeoplysningsudvalget: Mogens Daniel Bruun, mdb@heimdal-management.dk
  • Udvalgt til at repræsentere kulturområdet: Ilse Schødt, ilses@privat.dk
  • Udvalgt til at repræsentere spejderområdet: Sven Krarup Nielsen, SvenKN@outlook.dk
  • Udvalgt til at repræsentere idrætsområdet: Lars Køster Svendsen, lks3520@gmail.com

  Såfremt I har brug for hjælp til udarbejdelse af ansøgningen, er I meget velkomne til at kontakte medlemmer af arbejdsgruppen på den oplyste mail.

 • Udbetaling af beløb og bemærk frist

  Såfremt ansøgningen bliver udvalgt, vil foreningen få sit tilskud udbetalt, når forvaltningen har modtaget regnskab samt dokumentation for afholdte udgifter.
  Regnskab, CVR-nummer og dokumentation sendes til bak1@furesoe.dk

  Deadline for at indsende regnskab samt dokumentation er den 17. september 2021.

  Derudover skal foreningen have uploade de årlige foreningsdokumenter i www.aktivfuresoe.dk senest 1. juli 2021. Læs mere på aktivfuresoe.dk

   

  OBS!

  Såfremt denne deadline ikke overholdes, så mister foreningen sit tilskud. Dette vil gå til at indfri andre ønsker.

   

Del: