Unge bordtennis
Retningslinjer for Ungefokuspuljen
 • Hvad kan du søge om puljemidler til?

  Du kan søge om puljemidler til nye initiativer, der sikrer aktivitet for målgruppen 13 – 25 år på idræts- og fritidsområdet i Furesø Kommune.

  Det kan eksempelvis være til konkrete events med fokus på målgruppen, såfremt disse har til formål at tiltrække nye medlemmer; nye initiativer, der konkret har fokus på målgruppen; og materialer, som vil højne oplevelsen af eksisterende aktiviteter med henblik på at fastholde målgruppen aktiv i foreningslivet.

 • Bevillingsramme

  Puljen er på 150.000 kr., som også dækker Idræts- og fritidspuljen. 

 • Hvem kan søge om puljemidler?

  Alle godkendte frivillige folkeoplysende foreninger (idræt og ungdomsorganisationer, spejdere med flere).

 • Ansøgningen skal indeholde
  • Fuld projektbeskrivelse (formål)
  • Beskrivelse af aktiviteten
  • Forventning i forhold til fastholdelse af de 13 til 25-årige.
  • Forankring i foreningen
  • Tidsplan (aktiviteten skal afholdes inden for 12 mdr. efter den udvidede projektbeskrivelse er godkendt)
  • Detaljeret budget
  • Antal unge, projektet er relevant for
  • Forventning om øget ungeaktivitet i foreningen.
 • Hvad gives der ikke tilskud til?

  Almindelige foreningsarrangementer, der ikke specifikt er rettet mod de 13 til 25-årige samt aktiviteter, der er støttet af andre kommunale puljemidler.

 • Ansøgningsproces

  Foreningen sender ansøgningen med en kort beskrivelse af aktiviteten.

  Folkeoplysningsudvalget vurderer/behandler og indstiller udvalgte foreninger.

  De udvalgte foreninger får herefter besked om at fremsende en uddybende projektbeskrivelse.

 • Hvornår kan du søge?

  Man kan søge løbende, dog senest 14. dage inden forestående, ordinært møde i Folkeoplysningsudvalget. Mødeoversigt kan findes på furesoe.dk/fou

  Folkeoplysningsudvalget vil i hvert enkelt tilfælde træffe afgørelse om tildeling af puljemidler ud fra de nævnte retningslinjer og ud fra en samlet vurdering.

  Evaluering og regnskab skal fremsendes, når arrangementet er afholdt.

   

   

Del: