Unge bordtennis
Retningslinjer for Ungefokuspuljen
 • Hvad kan du søge om puljemidler til?

  Du kan søge om puljemidler til nye initiativer, der sikrer aktivitet for målgruppen 13 – 25 år på idræts- og fritidsområdet i Furesø Kommune.

  Det kan eksempelvis være til konkrete events med fokus på målgruppen, såfremt disse har til formål at tiltrække nye medlemmer; nye initiativer, der konkret har fokus på målgruppen; og materialer, som vil højne oplevelsen af eksisterende aktiviteter med henblik på at fastholde målgruppen aktiv i foreningslivet.

 • Hvem kan søge om puljemidler?

  Alle godkendte frivillige folkeoplysende foreninger (idræt og ungdomsorganisationer, spejdere med flere).

 • Ansøgningen skal indeholde
  • Fuld projektbeskrivelse (formål)
  • Beskrivelse af aktiviteten
  • Forventning i forhold til fastholdelse af de 13 til 25-årige.
  • Forankring i foreningen
  • Tidsplan (aktiviteten skal afholdes inden for 12 mdr. efter den udvidede projektbeskrivelse er godkendt)
  • Detaljeret budget
  • Antal unge, projektet er relevant for
  • Forventning om øget ungeaktivitet i foreningen.
 • Hvad gives der ikke tilskud til?

  Almindelige foreningsarrangementer, der ikke specifikt er rettet mod de 13 til 25-årige samt aktiviteter, der er støttet af andre kommunale puljemidler.

 • Ansøgningsproces

  Foreningen sender ansøgningen med en kort beskrivelse af aktiviteten.

  Folkeoplysningsudvalget vurderer/behandler og indstiller udvalgte foreninger.

  De udvalgte foreninger får herefter besked om at fremsende en uddybende projektbeskrivelse.

 • Hvornår kan du søge?

  Ansøgningerne behandles af udvalget ved førstkommende møde.

  Folkeoplysningsudvalget vil i hvert enkelt tilfælde træffe afgørelse om tildeling af puljemidler ud fra de nævnte retningslinjer og ud fra en samlet vurdering.

  Evaluering og regnskab skal fremsendes, når arrangementet er afholdt.

  Man kan søge en gang om året. Ansøgningsfristen er senest 1. februar.

Del: