Unge Penge Pulje
Retningslinjer for Unge Penge Puljen
 • Hvad er Unge Penge?

  Formålet med puljen er at give unge i Furesø mulighed for gennem projekter for unge at gøre det sjovere at være ung i Furesø, at styrke fællesskabet mellem unge og give unge erfaring med at være aktive medborgere i kommunen. Projektet skal på en eller anden måde handle om kultur, fritid eller idræt.

  Puljen er på 200.000 kr. årligt.

 • Hvad støtter Unge Penge?
  • Alle projekter eller aktiviteter, som har unge i Furesø mellem 15-25 år som målgruppe.
  • Projekterne/aktiviteterne skal foregå i Furesø Kommune.
  • Projekterne/aktiviteterne skal være både opfundet og gennemført af de unge selv. Projekterne må gerne omfatte samarbejde mellem flere forskellige foreninger, institutioner mv. i kommunen.

  Penge fra Unge Penge Puljen kan f.eks. gå til fester, kampagner for bestemte emner, koncerter, foredrag, workshops osv. Alle gode ideer, der på den ene eller anden måde handler om unge og kultur, idræt eller demokrati, kan få midler fra Unge Penge Puljen.

 • Hvem kan søge?

  Alle unge mellem 15 og 25 år, som bor i Furesø Kommune, kan søge. Du kan inddrage relevante voksne til at rådgive dig med ansøgningen og med aktiviteten undervejs. En skole, forening eller en institution kan ikke søge på vegne af unge, men I kan have et samarbejde.

 • Hvem skal aktiviteterne være for?

  Aktiviteterne skal i udgangspunktet være åbne for alle unge i Furesø, eventuelt for alle unge i Furesø inden for en bestemt gruppe som f.eks. 8.-9. klasserne eller alle rollespillere i kommunen. Unge uden for kommunen kan også deltage.

  Hvis du f.eks. søger om penge til en aktivitet på en skole eller en anden institution, skal aktiviteten med andre ord være åben. Aktiviteten skal være uden for institutionens åbningstid. Aktiviteten må nemlig ikke være en del af institutionens daglige drift målrettet institutionens brugere.

 • Ansøgning

  Penge fra Unge Penge Puljen udbetales på baggrund af en ansøgning. Den kan du hente her. Skriv i ansøgningen, hvor mange unge, der kan være på det sted, hvor din aktivitet finder sted. Og hvor mange du regner med kommer. Og husk, at der skal aflægges regnskab og en kort rapport, når aktiviteten er gennemført.

 • Hvordan opdager man aktiviteterne?

  Aktiviteterne skal offentliggøres, så informationen når ud til så stor en målgruppe af unge som muligt. Vi foreslår, at du f.eks. annoncerer din aktivitet på Facebook-siden Ung i Furesø, Furesø Kommunes og Ungdomsskolens hjemmesider. Du kan maile din aktivitet til ungdomsskole@furesoe.dk, og du kan indtaste den i Furesøs arrangementskalender. Så kommer den også med i app’en ”Mit Furesø” (som du kan downloade til android- og apple-produkter). Alle andre måder at informere på er op til dig.

 • Hvor mange gange kan man søge til samme aktivitet?

  Du kan godt søge flere gange til samme aktivitet. Vi vurderer alle projekter fra gang til gang.

 • Hvad må de bevilgede midler dække?

  De penge, som du får til din aktivitet (bevillingen) giver vi som underskudsgaranti. Dvs. at pengene kun må dække de udgifter, der er til rest efter at indtægterne fra f.eks. billetter og drikkevarer er trukket fra de samlede udgifter. Aktiviteten må med andre ord ikke give overskud til dig som ansøger og projektmager.

  De udgifter, som bevillingen må dække, er udgifter, som indgår i selve aktiviteten. Udgifterne kan være til materialer, honorar til optrædende, til undervisere eller leje af lokaler, inventar eller teknisk udstyr. Inventar eller teknisk udstyr bliver derimod ikke dækket, hvis det kommer til at indgå fast i en forening, klub etc. I nogle tilfælde kan Furesø Kommune anskaffe udstyr, som anvendes i en aktivitet, men som herefter er Furesøs ejendom.

  Du kan heller ikke som ansøger og initiativtager til projektet få dækket honorar til dig selv. Tanken bag Unge Penge er nemlig, at man som frivillig kan få penge til at realisere sine idéer til glæde for andre unge også.

 • Hvad skal du gøre?

  Udfyld ansøgningsskemaet og mail til kultur@furesoe.dk. Gerne vedhæftet bilag. Du kan søge hver dag året rundt og får svar inden for 14 dage.

 • Når aktiviteten er afholdt

  Når aktiviteten er afholdt, skal du sende et regnskab og en kort beskrivelse om:

  • Hvordan det gik: Afvikling, antal deltagere og hvad du ellers synes, vi skal vide.
  • Regnskab og beskrivelse skal du sende til kommunen senest 1 måned efter aktivitetens afslutning.
  • Hvis du har overskud på regnskabet, vil det blive modregnet støtten fra puljen.
  • Husk, at gemme kvitteringer som dokumentation for dine udgifter 3 måneder efter aktivitetens afholdelse. Måske får vi brug for at se dem ved gennemgang af regnskabet, og du får kun dækket de udgifter, som du har fakturaer for.
 • Kan jeg få hjælp til ansøgning og aktivitet?

  Ja, selvfølgelig. Du er altid velkommen til at ringe til Kultur og Idræt på tlf. 7235 4570 eller maile til kultur@furesoe.dk.

 • Hvem tager stilling til ansøgningerne?

  Formanden for Udvalg for kultur, fritid og idræt, centerchef for Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv, ungdomsskolelederen samt kulturkonsulenten.