Unge
Retningslinjer for Unge Penge Puljen

Unge mellem 15 år og 25 år kan søge hver dag året rundt og får svar inden for 14 dage.

 • Hvad er Unge Penge?

  Formålet med puljen er at give unge i Furesø Kommune mulighed for gennem projekter for unge at gøre det sjovere at være ung i Furesø, at styrke fællesskabet mellem unge og give unge erfaring med at være aktive medborgere i kommunen.

  Projektet skal handle om kultur, fritid eller idræt.

  Puljen er på 200.000 kr. årligt.

 • Hvad støtter Unge Penge?
  • Alle projekter eller aktiviteter, som har unge i Furesø mellem 15-25 år som målgruppe.
  • Projekterne/aktiviteterne skal foregå i Furesø Kommune.
  • Projekterne/aktiviteterne skal være både opfundet og gennemført af de unge selv.
  • Projekterne må gerne omfatte samarbejde mellem flere forskellige foreninger, institutioner med videre i kommunen.

  Penge fra Unge Penge Puljen kan eksempelvis gå til fester, kampagner for bestemte emner, koncerter, foredrag, workshops og så videre.

  Alle gode ideer, der på den ene eller anden måde handler om unge og kultur, idræt eller demokrati, kan få midler fra Unge Penge Puljen.

 • Hvem kan søge?

  Alle unge mellem 15 og 25 år, som bor i Furesø Kommune, kan søge.

  Du kan inddrage relevante voksne til at rådgive dig med ansøgningen og med aktiviteten undervejs.

  En skole, forening eller en institution kan ikke søge på vegne af unge, men I kan have et samarbejde.

 • Hvem skal aktiviteterne være for?

  Aktiviteterne skal i udgangspunktet være åbne for alle unge i Furesø, eventuelt for alle unge i Furesø inden for en bestemt gruppe som eksempelvis 8.-9. klasserne eller for rollespillere i kommunen. Unge uden for kommunen kan også deltage, men må ikke være primær målgruppe.

  Hvis du søger om penge til en aktivitet på en skole eller en anden institution, skal aktiviteten være åben* og foregå uden for institutionens åbningstid. Aktiviteten må nemlig ikke være en del af institutionens daglige drift, som er målrettet institutionens brugere.

  *En åben aktivitet betyder, at alle skal være velkomne inden for målgruppen og ikke kun en inviteret gruppe.

 • Ansøgning og ansøgningsskema

  Du kan søge hver dag året rundt og får svar inden for 14 dage.

  Penge fra Unge Penge Puljen udbetales på baggrund af en ansøgning, som du skal udfylde og indsende digitalt.

  I ansøgningen skal du blandt andet skrive, hvor mange unge, der kan være på det sted, hvor din aktivitet foregår, og hvor mange deltagere, du forventer.

  Husk at der skal aflægges regnskab og en kort rapport, når aktiviteten er gennemført.

   

  Ansøgningsskema

  Du finde skemaet her

   

 • Markedsføring

  Aktiviteterne skal offentliggøres, så informationen når ud til så stor en målgruppe af unge som muligt.

  Du kan bruge dine egne kanaler (sociale medier, fx Facebook, Instragram m.v.) til at omtale arrangementet.

  Du kan også dele arrangementet med den forening eller institution, du samarbejder med.

  Du skal oprette arrangementet på Kultunaut.dk, som er en gratis tjeneste til omtale af arrangementer. 

  Furesø Kommune vil også gerne hjælpe med omtalen.

  Send dit materiale til os, så sørger vi for at kontakte vores samarbejdspartnere, der har med din målgruppe at gøre.

  Du skal sende til kultur@furesoe.dk

 • Hvor mange gange kan man søge til samme aktivitet?

  Du kan godt søge flere gange til samme aktivitet. Vi vurderer alle projekter fra gang til gang.

 • Hvad må de bevilgede midler dække?

  De penge, som du får til din aktivitet (bevillingen), giver vi som underskudsgaranti.

  Det vil sige, at pengene kun må dække de udgifter, der er til rest efter at indtægterne fra eksempelvis billetter og drikkevarer er trukket fra de samlede udgifter.

  Aktiviteten må med andre ord ikke give overskud til dig som ansøger og projektmager.

  De udgifter, som bevillingen må dække, er udgifter, som indgår i selve aktiviteten.

  Udgifterne kan være til materialer, honorar til optrædende, til undervisere eller leje af lokaler, inventar eller teknisk udstyr.

  Inventar eller teknisk udstyr bliver derimod ikke dækket, hvis det kommer til at indgå fast i en forening, klub med mere.

  I nogle tilfælde kan Furesø Kommune anskaffe udstyr, som anvendes i en aktivitet, men som herefter er Furesø Kommunes ejendom.

  Du kan heller ikke som ansøger og initiativtager til projektet få dækket honorar til dig selv.

  Tanken bag Unge Penge er nemlig, at man som frivillig kan få penge til at realisere sine idéer til glæde for andre unge

 • Når aktiviteten er afholdt

  Når aktiviteten er afholdt, skal du sende et regnskab og en kort beskrivelse om:

  • Hvordan det gik, herunder en beskrivelse af afvikling, antal deltagere og hvad du ellers synes, vi skal vide.
  • Regnskab og beskrivelse skal du sende til kommunen senest 1 måned efter aktivitetens afslutning på mail kultur@furesoe.dk.
  • Hvis du har overskud på regnskabet, vil det blive modregnet støtten fra puljen.
  • Husk at gemme kvitteringer som dokumentation for dine udgifter 3 måneder efter aktivitetens afholdelse. Måske får vi brug for at se dem ved gennemgang af regnskabet, og du får kun dækket de udgifter, som du har fakturaer for.
 • Kan jeg få hjælp til ansøgning og aktivitet?

  Ja, selvfølgelig. Du er altid velkommen til at sende os en mail på kultur@furesoe.dk – så kontakter vi dig.

 • Hvem behandler ansøgningerne?
  • Formanden for Udvalg for kultur, fritid og idræt
  • Centerchef for Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv
  • Lederen af Furesø Ungdomsskole 
  • Kulturkonsulenten