Ninjafabrikken - Sommerferieaktiviteter 2020
Ninjafabrikken - Sommerferieaktiviteter 2020
Retningslinjer for puljen til Vores Furesø

Restmidler fra puljen for Vores Furesø kan nu søges. Puljen blev fordelt 6. april 2021, men der er restmidler for 40.000 kr., der kan søges løbende og behandles efter princippet først-til-mølle. Se nedenfor, hvis du vil vide mere om puljen og se, hvad der er givet støtte til.

 • Formål

  Formålet med puljen for Vores Furesø er at give borgere og foreninger mulighed for at realisere initiativer, der understøtter de fire fokusområder i politikken Vores Furesø, som er:

  • Et godt sted at vokse op
  • Frivillighed og nye aktiviteter
  • Stærke fællesskaber og livskvalitet
  • Oplevelser, udsyn og sammenhængskraft.

  Du finder et link til politikken nederst på denne side.

  Puljen er på 200.000 kr. om året.

 • Hvad dækker puljen?

  Puljen for Vores Furesø dækker udgifter til nye aktiviteter eller projekter indenfor kultur, fritid og idræt, der kommer borgere i Furesø til gavn.

  Aktiviteten skal:

  • være nyetableret. Det vil sige, at den ikke må være afholdt tidligere på samme måde. Hvis aktiviteten gentages, skal driften finansieres uden midler fra en kommunal tilskudspulje
  • understøtte mindst et af de fire fokusområder i politikken Vores Furesø (1).
  • primært henvende sig til borgere i Furesø.

  (1) Kan evt. variere efter den aktuelle prioritering i handleplanen

 • Hvem kan søge puljen?

  Puljen kan søges af alle borgere og foreninger i Furesø Kommune.

  Aktiviteten må gerne planlægges sammen med en kommunal institution, men den kommunale institution må ikke selv søge.

 • Hvad gives der ikke støtte til?

  Der gives ikke støtte til:

  • årligt tilbagevendende aktiviteter (med mindre, det er første gang, og der således er tale om et tilskud til opstart).
  • honorar til ansøger selv.
  • aktiviteter, der genererer overskud til ansøger eller medvirkende.
 • Hvor meget kan du søge?

  Du kan søge op til 25.000 kr. som en underskudsgaranti.

  Det betyder, at beløbet først overføres, når regnskabet er afholdt, og dokumenterer, at beløbet ikke genererer overskud.

  Bevilgede tilskud kan udbetales med op til 80% a conto. Puljen er i alt på 200.000 kr.

 • Hvornår kan du søge og få svar?

  Puljen skal søges senest 1. februar. Ansøgningerne behandles på udvalgsmøde i april.

  Datoer for udvalgsmøder finder du her.

  Eventuelle resterende puljemidler fordeles herefter løbende.

 • Hvordan ansøger du?

  Du skal fremsende en motiveret ansøgning, bilagt budget, til forvaltningen senest 1. februar for at kunne komme i betragtning til udlodningen af tilskudsmidler i april.

  Ansøgningen skal, ud over at beskrive det konkrete projekt/aktivitet, tydeligt beskrive kobling til politikken Vores Furesø.

  Hvis du har brug for hjælp, kan du ringe til vores kulturkonsulent i Kultur og Fritid på 7216 5030  eller skrive til kultur@furesoe.dk.

  Du kan stadig søge om restmidler i 2021

  Fristen for at søge tilskud til Puljen for Vores Furesø er overskredet. Men restmidler vil stadig blive fordelt til ansøgere, som søger efter d. 1. februar 2021. 

  Du skal ansøge digitalt og via nedenstående skema:

  Ansøgningsskemaet finder du ved at åbne dette link

  Du kan kopiere dit budget ind i skemaet fra Excel.

 • Hvem vurderer din ansøgning?

  Byrådets Udvalg for kultur, fritid og idræt vurderer alle ansøgninger på deres møde i april.

  Udvalgets medlemmer kan ses her.

 • Efter aktiviteten

  Når aktiviteten er afholdt, skal du sende et regnskab og en kort beskrivelse af, hvordan det gik, herunder:

  • Afvikling, antal deltagere og hvad du ellers synes, vi skal vide.
  • Regnskab og beskrivelse skal du sende til kommunen senest 1 måned efter aktivitetens afslutning.
  • Hvis du har overskud på regnskabet, vil det blive modregnet støtten fra puljen.
  • Husk, at gemme kvitteringer som dokumentation for dine udgifter 3 måneder efter aktivitetens afholdelse. Måske får vi brug for at se dem ved gennemgang af regnskabet, og du får kun dækket de udgifter, som du har fakturaer for.
 • Restmidler 2021

  Puljen blev fordelt d. 6. april 2021. Der er 40.000 kr. tilbage i restmidler i puljen, som ansøgere kan søge.

 • Støttemodtagere i 2021

  I 2021 er der bevilget støtte til:

  • Ny og tidssvarende hjemmeside til Furesø Kunstforening med fokus på unge kunstinteresserede.
  • Udgivelse af artiklen ”Kampen om Søndersø” ved Værløseegnens Historiske Forening.
  • ”Livskvalitet, fællesskaber og oplevelser efter Corona”, aktiviteter for Lillevangs beboere.
  • Intern sommerferiecamp for børn og unge, Hareskov-Værløse Tennisklub.
  • ”I dag, i går og i morgen – foreninger formidler”, digital kulturhistorieformidling ved bl.a. Jonstrupsamlingens Venner.
  • Etablering en rekreativ bro ved Farum Sø fra Farum Sø Brolaug, 25.000 kr.
  • Afvikling af sensommerkoncert ved Furesøbad 4. september ved Farum Jazzklub, 25.000 kr.

NB: Udvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående retningslinjer.

Kulturpolitik

Vores Furesø - politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

Furesø Kommune byder på et væld af oplevelser, aktiviteter og fællesskaber. Det skyldes engagerede borgere, et rigt foreningsliv, gode kulturinstituti…

Unge

Unge Penge Pulje

Unge Penge Puljen støtter unge, som gerne vil lave et projekt eller en aktivitet sammen med andre unge. Projektet skal handle om kultur, fritid eller…