FTK Voksenintro (1)
Farum Tennis Klub fik i 2022 bevilliget midler til at afholde voksenintro for nye tennisspillere - med stor succes. Over 90 deltog, og over halvdelen har sidenhen meldt sig ind i klubben.
Retningslinjer

Tak for de mange ansøgninger. Puljen for Vores Furesø er lukket for i år. Alle ansøgere får en tilbagemelding efter udvalgets møde 9. april.

 • Formål

  Formålet med puljen for Vores Furesø er at give borgere og foreninger mulighed for at realisere initiativer, der understøtter de fire fokusområder i politikken Vores Furesø, som er:

  • Et godt sted at vokse op
  • Frivillighed og nye aktiviteter
  • Stærke fællesskaber og livskvalitet
  • Oplevelser, udsyn og sammenhængskraft.

  Du finder et link til politikken nederst på denne side.

 • Temaer for 2024

  I 2024 vil disse tre temaer blive prioriteret:

  1. Velfærd og trivsel. Projekter med fokus på, hvordan kultur-, fritids- og idrætsområdet kan fremme sundhed og trivsel.
  2. Fællesskaber på tværs. Aktiviteter, der samler borgere på tværs af alder, aktivitetsområder og sociale skel.
  3. Skulpturparken. Projekter eller aktiviteter med fokus på Skulpturparken og anden kunst i det offentlige rum eller blot finder sted i Skulpturparken. Parken har 25-års jubilæum i august 2024. Læs mere om jubilæet her.
 • Hvad dækker puljen?

  Puljen for Vores Furesø dækker nye aktiviteter inden for kultur, fritid og/eller idræt, der kommer borgere i Furesø til gavn. De udgifter, som bevillingen må dække, er udgifter, som indgår i selve aktiviteten.

  Aktiviteten skal:

  • være nyetableret. Dvs. den må ikke være afholdt tidligere på samme måde
  • understøtte mindst et af de fire fokusområder og de aktuelle indsatsområder i Vores Furesø.
  • primært henvende sig til borgere i Furesø.
  • være åben for et bredt udsnit af borgere i Furesø

  Ansøgninger, der indeholder medfinansiering fra ansøger selv eller andre fonde/puljer, vil blive prioriteret.

 • Hvem kan søge puljen?

  Alle borgere og foreninger i Furesø Kommune.

  Aktiviteten må gerne planlægges sammen med en kommunal institution, men den kommunale institution må ikke selv søge.

  En forening eller borger udenfor kommunen kan søge puljen, hvis aktiviteten er i Furesø og henvendt til borgere i Furesø.

  Udvalget kan i særlige situationer vælge at disponere et beløb fra puljen til at understøtte kommunale aktørers tværgående projekter på kultur- og idrætsområdet, der opfylder puljens betingelser.

 • Hvad gives der ikke støtte til?

  Der gives ikke støtte til:

  • Årligt tilbagevendende aktiviteter (med mindre, det er første gang og der således er tale om et tilskud til opstart).
  • Honorar til ansøger selv.
  • Aktiviteter, der genererer overskud til ansøger eller medvirkende.
  • Udgifter til oprettelse af en forening
  • Aktiviteter som bør være en del af almindelig foreningsdrift.
  • Aktiviteter, der allerede er afholdt.
 • Hvor meget kan du søge?

  Du kan søge op til 25.000 kr. som en underskudsgaranti.

  Det betyder, at ansøger skal dokumentere, at beløbet ikke genererer overskud.

  Puljen er på 200.000 kr. i 2024.

 • Hvornår kan du søge og få svar?

  Puljen søges senest 1. februar 2024 og behandles på udvalgsmøde i april.

  Eventuelt resterende puljemidler disponeres løbende herefter af udvalget på baggrund af aktuelle sager.

  Datoer for udvalgsmøder finder du her.

   

 • Hvordan ansøger du?

  Du skal fremsende en motiveret ansøgning, bilagt budget, til forvaltningen senest 1. februar 2024 for at kunne komme i betragtning til udlodningen af tilskudsmidler i april.

  Ansøgningen skal, ud over at beskrive det konkrete projekt/aktivitet, tydeligt beskrive kobling til politikken Vores Furesø.

  Hvis du har brug for hjælp, kan du ringe til vores kulturkonsulent i Kultur og Fritid på 7216 5030  eller skrive til kultur@furesoe.dk.

  Du skal ansøge digitalt, via nedenstående skema:

  https://survey.furesoe.dk/LinkCollector?key=ZQ64U89MU6CN

 • Hvem vurderer din ansøgning?

  Byrådets Udvalg for kultur, fritid og idræt vurderer alle ansøgninger på deres møde i april.

  Udvalgets medlemmer kan ses her.

 • Efter aktiviteten

  Når aktiviteten er afholdt, skal du sende et regnskab og en kort beskrivelse af, hvordan det gik, herunder:

  • Afvikling, antal deltagere og hvad du ellers synes, vi skal vide.
  • Regnskab og beskrivelse skal du sende til kommunen senest 1 måned efter aktivitetens afslutning.
  • Hvis du har overskud på regnskabet, vil det blive modregnet støtten fra puljen.
  • Husk, at gemme kvitteringer som dokumentation for dine udgifter 3 måneder efter aktivitetens afholdelse. Måske får vi brug for at se dem ved gennemgang af regnskabet, og du får kun dækket de udgifter, som du har fakturaer for.
 • Bevillinger i 2023

   

  Projekt

  Bevilling

  Musikstationen

  • Musiktilbud i Jonstrup i samarbejde med Furesø Musikskole

  23.170 kr.

  Furesø Kunstforening

  • Udstilling med elever fra Farum Billedskole

  8.000 kr.

  Hareskov Fitness

  • Hareskov aktive seniorfællesskab

  25.000 kr.

  Foreningen INSPIRATORIUM

  • Unge ord fra Furesø (publikation)

  9.000 kr.

  Værløseegnens Historiske Forening

  • Jubilæumsskrift (25 år)

  25.000 kr.

  Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn

  • Naboskabt Høstfest

  10.000 kr.

  Værløse Basketball Klub

  • Nytårsevent pigebasket

  8.233 kr.

  Kultur, Fritid og Idræt

  • Fejring af Skulpturparkens jubilæum 2023-24

  50.000 kr.

   

NB: Udvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående retningslinjer.

Kulturpolitik

Vores Furesø - politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

Furesø Kommune byder på et væld af oplevelser, aktiviteter og fællesskaber. Det skyldes engagerede borgere, et rigt foreningsliv, gode kulturinstituti…

Unge

Unge Penge Pulje

Unge Penge Puljen er de hurtigste penge i byen til projekter for unge. Puljen er disponeret for 2024 og dermed lukket for i år.