FTK Voksenintro (1)
Farum Tennis Klub fik i 2022 bevilliget midler til at afholde voksenintro for nye tennisspillere - med stor succes. Over 90 deltog, og over halvdelen har sidenhen meldt sig ind i klubben.
Retningslinjer
 • Formål

  Formålet med puljen for Vores Furesø er at give borgere og foreninger mulighed for at realisere initiativer, der understøtter de fire fokusområder i politikken Vores Furesø, som er:

  • Et godt sted at vokse op
  • Frivillighed og nye aktiviteter
  • Stærke fællesskaber og livskvalitet
  • Oplevelser, udsyn og sammenhængskraft.

  Du finder et link til politikken nederst på denne side.

 • Hvad dækker puljen?

  Puljen for Vores Furesø dækker nye aktiviteter inden for kultur, fritid og/eller idræt, der kommer borgere i Furesø til gavn. De udgifter, som bevillingen må dække, er udgifter, som indgår i selve aktiviteten.

  Aktiviteten skal:

  • være nyetableret. Dvs. den må ikke være afholdt tidligere på samme måde
  • understøtte mindst et af de fire fokusområder og de aktuelle indsatsområder i Vores Furesø.
  • primært henvende sig til borgere i Furesø.
  • være åben for et bredt udsnit af borgere i Furesø

  Ansøgninger, der indeholder medfinansiering fra ansøger selv eller andre fonde/puljer, vil blive prioriteret.

 • Hvem kan søge puljen?

  Alle borgere og foreninger i Furesø Kommune.

  Aktiviteten må gerne planlægges sammen med en kommunal institution, men den kommunale institution må ikke selv søge.

  En forening eller borger udenfor kommunen kan søge puljen, hvis aktiviteten er i Furesø og henvendt til borgere i Furesø.

  Udvalget kan i særlige situationer vælge at disponere et beløb fra puljen til at understøtte kommunale aktørers tværgående projekter på kultur- og idrætsområdet, der opfylder puljens betingelser.

 • Hvad gives der ikke støtte til?

  Der gives ikke støtte til:

  • Årligt tilbagevendende aktiviteter (med mindre, det er første gang og der således er tale om et tilskud til opstart).
  • Honorar til ansøger selv.
  • Aktiviteter, der genererer overskud til ansøger eller medvirkende.
  • Udgifter til oprettelse af en forening
  • Aktiviteter som bør være en del af almindelig foreningsdrift.
  • Aktiviteter, der allerede er afholdt.
 • Hvor meget kan du søge?

  Du kan søge op til 25.000 kr. som en underskudsgaranti.

  Det betyder, at ansøger skal dokumentere, at beløbet ikke genererer overskud.

  Puljen er på 250.000 kr. i 2023.

 • Hvornår kan du søge og få svar?

  Puljen søges senest 1. marts 2023 og behandles på udvalgsmøde i april.

  Eventuelt resterende puljemidler disponeres løbende herefter af udvalget på baggrund af aktuelle sager.

  Datoer for udvalgsmøder finder du her.

   

 • Hvordan ansøger du?

  Du skal fremsende en motiveret ansøgning, bilagt budget, til forvaltningen senest 1. marts for at kunne komme i betragtning til udlodningen af tilskudsmidler i april.

  Ansøgningen skal, ud over at beskrive det konkrete projekt/aktivitet, tydeligt beskrive kobling til politikken Vores Furesø.

  Hvis du har brug for hjælp, kan du ringe til vores kulturkonsulent i Kultur og Fritid på 7216 5030  eller skrive til kultur@furesoe.dk.

  Du skal ansøge digitalt og via nedenstående skema:

  Skema til at søge Puljen for Vores Furesø

 • Hvem vurderer din ansøgning?

  Byrådets Udvalg for kultur, fritid og idræt vurderer alle ansøgninger på deres møde i april.

  Udvalgets medlemmer kan ses her.

 • Efter aktiviteten

  Når aktiviteten er afholdt, skal du sende et regnskab og en kort beskrivelse af, hvordan det gik, herunder:

  • Afvikling, antal deltagere og hvad du ellers synes, vi skal vide.
  • Regnskab og beskrivelse skal du sende til kommunen senest 1 måned efter aktivitetens afslutning.
  • Hvis du har overskud på regnskabet, vil det blive modregnet støtten fra puljen.
  • Husk, at gemme kvitteringer som dokumentation for dine udgifter 3 måneder efter aktivitetens afholdelse. Måske får vi brug for at se dem ved gennemgang af regnskabet, og du får kun dækket de udgifter, som du har fakturaer for.
 • Bevillinger i 2022

  Projekt

  Bevilling

  High Five - 2 digitale workshops

  • For foreninger med fokus på hjemmesider, videoproduktion og layout af flyers mm.
  10.969 kr.

  Farum Tennisklub - Voksenintroduktion:

  • Pengene går til flere kurser for nye voksne tennis-uvante med fokus på grundteknik og fællesskab.
  24.580 kr.

  ”Værløse – rødder og vinger”

  • Opstart af et projekt, der skal formidle lokalhistorien i byen gennem tekst og aktiviteter.
  15.000 kr.

  Skovhuset Kunst & Natur - Øget tilgængelighed.

  • Pengene går til udvikling af IT-faciliteter med fokus på digital adgang til formidling, undervisning og aktiviteter inden for billedkunst og natur.
  25.000 kr.

  Værløseegnens Historiske Forening - Lokalhistorisk Guldalderkoncert

  • Sjælden musikoplevelse med udgangspunkt i salon- og musikmiljøet på Kulhus i den danske guldalder.
  25.000 kr.

  Farum Jazzklub - Musik, maleri og fællesskab

  • Koncert og kunstevent i samarbejde med Azurmalerne.
  25.000 kr.

  Furesø Badeklub - Furesø Vinterbadefestival:

  • Festival over en eller flere dage ved Furesøbad – for at fejre fællesskab og sund livsstil.
  25.000 kr.

  STJERNEskuddene - Stjerne for en dag for lærerstuderende:

  • Pengene går til opstart af samarbejde med Københavns Professionshøjskole, der skal øge den pædagogiske kvalitet i Stjerne for en dag-uddannelsen.
  7.680 kr.

  Farum Svømmeklub - Store Vanddag:

  • Aktiviteter i vand for børnefamilier i Furesø efter lang periode med nedlukning.

  25.000 kr.

  Vilde Have Ambassadører- Biodiversitetsfestival

  • En festival for børn og voksne med fokus på biodiversitet.
  25.000 kr.

  Værløse Basketball Klub - Pigeevent:

  • Et nytårsarrangement for piger i alderen 11-17 år med fokus på at få flere piger til spille basket
  8.233 kr.
 • Bevillinger i 2021

  I 2021 er der bevilget støtte til:

  Projekt

  Bevilling

  Farum i Farver – et kunsthæfte for skoleelever 23000 kr.
  En fast bådebro på Furesøen 23.750 kr.
  Billedkunstundervisning i Hareskovby 5.000 kr.
  Afholdelse af billedkunstworkshops for børn og ældre i Jonstrup 15.000 kr.
  Ny og tidssvarende hjemmeside til Furesø Kunstforening med fokus på unge kunstinteresserede 20.000 kr.
  Udgivelse af artiklen ”Kampen om Søndersø” ved Værløseegnens Historiske Forening 15.813 kr.
  ”Livskvalitet, fællesskaber og oplevelser efter Corona”, aktiviteter for Lillevangs beboere 9.000 kr.
  Intern sommerferiecamp for børn og unge, Hareskov-Værløse Tennisklub 15.000 kr.
  ”I dag, i går og i morgen – foreninger formidler”, digital kulturhistorieformidling ved bl.a. Jonstrupsamlingens Venner 23.211 kr.
  Etablering en rekreativ bro ved Farum Sø fra Farum Sø Brolaug 25.000 kr.
  Afvikling af sensommerkoncert ved Furesøbad 4. september ved Farum Jazzklub 25.000 kr.

   

NB: Udvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående retningslinjer.

Kulturpolitik

Vores Furesø - politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

Furesø Kommune byder på et væld af oplevelser, aktiviteter og fællesskaber. Det skyldes engagerede borgere, et rigt foreningsliv, gode kulturinstituti…

Unge

Unge Penge Pulje

Unge Penge Puljen er de hurtigste penge i byen til projekter for unge. Puljen er disponeret for 2023 og dermed lukket for i år. Vi henviser til vores…