Eksempel på brug af puljemidler

En forening kan lave aktiviteter med forskellige målgrupper, som kan fokusere på:

 • Fysiske/ sports-aktiviteter til voksne borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse (fx støtte til gennemførelse af botilbuddenes årlige idrætsfestival)
 • Aktiviteter med børn, mens forældre er til kurser (i Familiehuset)
 • Aktiviteter med overvægtige børn i forskellige aldre i samarbejde med Sundhedsplejen
Specialsport
Retningslinjer for puljen
 • Formål

  Puljen skal støtte og hjælpe sårbare mennesker i form af involverende aktiviteter.

  Center for Børn og Voksne er i kontakt med børn, familier, unge og voksne, som har særlige behov, fx fordi de er socialt udsatte, har psykiske lidelser eller er fysisk handicappede.

  Samarbejdet består typisk af iværksættelse af forskellige tilbud efter Serviceloven, fx i Familiehuset, Sundhedsplejen eller nogle af kommunens bofællesskaber, Svanepunktet eller Langkærgård.

  Kommunen har en forpligtelse i forhold til at sikre, at tilbuddet matcher borgerens behov, og kommunen skal desuden løbende følge op på indsatsen.

 • Ansøgning og omfang

  Interesserede foreninger, som har mod på at indgå i samarbejde med denne målgruppe, kan søge om puljemidler til konkrete aktiviteter, som typisk skal koordineres med kommunens etablerede sociale tilbud.

  Aktiviteterne kan være i form af et længerevarende forløb eller af mere eventpræget karakter.

  Eksempler kunne være at støtte op om sportsaktiviteter (fx botilbuddenes årlige idrætsfestival), lektiehjælp (fx i Ungehuset) eller aktiviteter med børn, hvis forældre er til kurser (i Familiehuset).

  Ansøgningen skal indeholde følgende punkter:

  • Formål, herunder mål og succeskriterier
  • Målgruppe
  • Aktiviteter
  • Tidsplan hvor hyppigheden af aktiviteterne
   fremgår
  • Ansvarsfordeling, hvem i foreningen har
   ansvaret for indsatsen?
  • Budget, herunder egenfinansiering eller anden finansiering samt ønske om økonomisk støtte fra Integrationspuljen
  • Forankring, hvad skal der ske efterfølgende?
 • Forudsætninger

  Puljen kan søges af alle foreninger i Furesø Kommune, der ønsker at løfte en social opgave. Aktiviteter skal i udgangspunktet etableres i samarbejde med kommunens sociale tilbud.

 • Økonomi

  I alt en pulje på 50.000 kr. årligt.

 • Ansøgningsfrist

  Puljerne kan søges to gange årligt og i forlængelse af et forpligtende informationsmøde, som annonceres til foreningerne og i lokalavisens informationsannonce samt på Furesø Kommunes Facebookside.

Del: