Puljen til frivilligt socialt arbejde (de såkaldte § 18-midler) uddeles normalt én gang årligt i foråret. Det er Udvalget for Ældre og Sundhed samt Handicap, Social og Psykiatri, der fordeler midlerne mellem ansøgerne opdelt efter hvilken målgruppe midlerne søges til. 

Ansøgningsfristen i 2024 er den 1. marts. 

Hvem kan søge?

Furesø Kommune støtter organisationer, foreninger og andre, der styrker den frivillige indsats.
Der kan søges om støtte til de udgifter, der skaber rammerne for indsatsen, f.eks. lokaler, telefon, administration, indslusning, opkvalificering og supervision af frivillige.

Temaer i 2024

  • Aktiviteter, der bekæmper ulighed i sundhed med fokus på mental sundhed
  • Aktiviteter målrettet udsatte borgere
  • Aktiviteter målrettet børn og unge eller ældre i mistrivsel eller ensomhed
  • Aktiviteter, der skaber sunde initiativer, så borgerne har mulighed for at være aktive, udvikle og anvende egne ressourcer og tage ansvar for fællesskabet.
  • Aktiviteter, der skaber tryghed i hverdagen

Hvornår og hvordan ansøger jeg?

Der kan søges en gang årligt. Ansøgningsfristen i 2024 er den 1. marts.

Du søger ved at klikke på nedenstående link, herefter sendes din ansøgning automatisk til Furesø Kommune

Det er en betingelse for, at foreningen kan få tilskud, at foreningen sender en erklæring om indhentelse af børneattester. Kommunerne skal undlade at yde tilskud, hvis foreningen ikke sender erklæringen om børneattester. Link til børneattest findes nedenfor. Du bedes printe den ud, udfylde den og uploade den i ansøgningsskemaet.

Hvis du har problemer med at udfylde nedenstående kan du kontakte Karina Paludan Meyer på telefon 7216 4719.

Foreninger skal have CVR-nummer og NemKonto

Alle foreninger skal oprette et CVR-nummer og en NemKonto for at modtage betalinger eller tilskud fra offentlige myndigheder. Det gælder også foreninger, som søger tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Fritidsvejledning