Puljen til frivilligt socialt arbejde (de såkaldte § 18-midler) uddeles normalt én gang årligt i foråret. Det er Udvalget for Ældre og Sundhed (UÆS), der fordeler midlerne mellem ansøgerne opdelt efter hvilken målgruppe midlerne søges til. 

Ansøgningsfristen i 2023 er den 3. marts. 

Hvem kan søge?

Furesø Kommune støtter organisationer, foreninger og andre, der styrker den frivillige indsats.
Der kan søges om støtte til de udgifter, der skaber rammerne for indsatsen, f.eks. lokaler, telefon, administration, indslusning, opkvalificering og supervision af frivillige.

Temaer i 2023

  • Aktiviteter, der bekæmper ulighed i sundhed med fokus på mental sundhed
  • Aktiviteter målrettet udsatte borgere
  • Aktiviteter målrettet børn og unge eller ældre i mistrivsel eller ensomhed
  • Aktiviteter, der skaber sunde initiativer, så borgerne har mulighed for at være aktive, udvikle og anvende egne ressourcer og tage ansvar for fællesskabet.
  • Aktiviteter, der skaber tryghed i hverdagen

Hvornår og hvordan ansøger jeg?

Der kan søges en gang årligt. Ansøgningsfristen i 2023 er den 3. marts.

Du søger ved at nedenstående ansøgningsskema med underskrift, som skal sendes til Furesø kommune. Du kan rekvirere ansøgningsskemaet på e-mailen; sundhedogseniorliv@furesoe.dk

Det er en betingelse for, at foreningen kan få tilskud, at foreningen sender en erklæring om indhentelse af børneattester. Kommunerne skal undlade at yde tilskud, hvis foreningen ikke sender erklæringen om børneattester. Link til børneattest findes nedenfor.

Ansøgningen sendes til Center for Sundhed og Seniorliv, Stiager 2, 3500 Værløse eller på e-mail: sundhedogseniorliv@furesoe.dk. Hvis du sender ansøgningsskemaet på e-mail, skal du være opmærksom på, at skemaet skal være underskrevet. Det kan du gøre ved at printe det udfyldte skema, underskrive, scanne og sende det på e-mail.

Foreninger skal have CVR-nummer og NemKonto

Alle foreninger skal oprette et CVR-nummer og en NemKonto for at modtage betalinger eller tilskud fra offentlige myndigheder. Det gælder også foreninger, som søger tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Fritidsvejledning