Søg Miljøinitiativpuljen

Alle ansøgere får svar i løbet af en uge.

Hvem kan søge - og til hvad?

Borgere, foreninger, grundejerforeninger, boligselskaber, grupper, organisationer og andre, der har virke i Furesø Kommune, kan søge tilskud fra miljøinitiativpuljen.

Initiativet skal have bred interesse

Tilskud gives især til projekter og initiativer, der har:

 • Stor effekt
 • Stor synlighed
 • Forventet afsmittende effekt
 • Væsentlig lokal betydning.

Puljen kan give tilskud til køb af varer eller ydelser i forbindelse med initiativet. Det er et krav, at du selv bidrager væsentligt, enten økonomisk eller med arbejdskraft eller materialer. Der ydes ikke tilskud til dit eget tidsforbrug.

Vi forventer, at du bidrager med at udbrede kendskabet til initiativet og dets resultater.

Eksempler på initiativer, der vil kunne få tilskud:

 • Opsætning af hegn til afgræsning af naturområder
 • Bekæmpelse af invasive arter som bjørneklo, gyldenris, hestehov, pileurt mv.
 • Pleje af vandhuller
 • Forbedret håndtering af overfladevand, især ved store regnskyl
 • Indsamling af affald i naturområder
 • Initiativer der fremmer klimavenligt forbrug
 • Initiativer der fremmer klimavenlig og/eller økologisk mad
 • Initiativer der fører til væsentlige energibesparelser
 • Initiativer der fremmer udnyttelse af vedvarende energi
 • Natur-, miljø- og klimaformidling som når ud til mange.
 • Initiativer, der fremmer medejerskab til kommunens grønne omstilling

Miljøinitiativpuljen anvendes som udgangspunkt ikke til naturgenopretningsprojekter på Naturstyrelsens jorder.

 

Se hvilke tilskud, der er givet tidligere år
 • Miljøinitiativpuljen 2023

  Der er i 2023 givet 22.395,21 kr. til følgende projekter før puljen blev lukket af besparelser:

  Fra jord til bord, højbede til dagplejeinstitution

  Sameksistens af dyreliv og børneliv

  Biodiversitetsfestival 2023

 • Miljøinitiativpuljen 2022

  Hegn til græsning, Fuglsangpark

  Hegn til geder, Jonstrup

  Fra Jord til Bord hjemmeside

  Vild Natur Festival

  Nørreskov Park træoptrækkere

  Nørreskov Park kvashegn

  I alt: 60.000 kr.

 • Miljøinitiativpuljen 2021, tilskud ekskl. moms

  Foreningen Naturstøttepunkt Hjortøgaard,  genoptryk af Oversigtskort over Flyvestationen  4.100 kr.

  Aksel Danielsen m.fl., Den grønne tømmerflåde 7.100 kr.

  Bofællesskabet Stavnsbåndet, Biodiversitet i Stavnsbåndet, 3.000 kr.

  Havelauget Farum Landsby/Beboerforeningen Farum Landsby, Øget biodiversitet på Forten i Farum Landsby I, 10.500 kr.

  Havelauget Farum Landsby/Beboerforeningen Farum Landsby, Øget biodiversitet på Forten i Farum Landsby II, 2.000 kr.

  Vilde Have Ambassadører, Foredrag – Vild parcelhushave, 4.100 kr.

  Furesø Agenda 21,Høslæt i Nørreskov Park 2021, 2.300 kr.

  Karin Therkelsen, Nørreskov Park fælles river, 600 kr.

  Vejlaug Mosegård Park IV, Biodiversitet – Kvashegn, 1.700 kr.

  Hønsefræserne, Furesø Lånehøns, 2.200 kr.

  Repair Café Furesø, Repaircaféens synlighed, 1.700 kr.

  Klimasiden.dk, Klimasiden.dk, 16.000 kr.

  I alt: 55.300 kr.

 • Miljøinitiativpuljen 2020, tilskud ekskl. moms

  Foreningen Naturstøttepunkt Hjortøgaard, oversigtskort, 9.000 kr.

  Projektgruppen for Ryget Skovby, et vildere udtryk på Grønningen, 20.000 kr.

  Naturplejelaug Laanshøj, reparation af fangfold, 14.000 kr.

  I alt: 43.000 kr.

 • Miljøinitiativpuljen 2019, tilskud ekskl. moms

  Grundejerforeningen Søglimt, hjælp bierne og sommerfuglene, 1.000 kr.

  Havenetværk under Miljøpunkt Furesø, 2.500 kr.

  Furesø Agenda 21 Forening, flere vilde haver, 3.500 kr.

  Furesø Agenda 21 Forening, tryk af folder om naturkvæg, 1.400 kr.

  Signe Micas m.fl., MitKlima, 19.200 kr.

  Repair Café Furesø, 1.700 kr.

  Naturplejelaug Laanshøj, græsning i Præstesøfredningen, 9.000 kr.

  I alt: 38.300 kr.

 • Miljøinitiativpuljen 2018, tilskud ekskl. moms

  Miljøløberne, Mikkel Andersen, 7.100 kr.

  Klimafilm, flyer og oplæg. Initiativgruppen, Miljøpunkt Furesø, Hanne Juel, 3.800 kr.

  Furesøbad uden skrald, Furesøbad, 14.600 kr.

  Rådgivning hos reparationsværkstedet MEC, Furesø Agenda 21, 2.000 kr.

  To leer til pleje ved Søndersø Parcelforeningen Dalsø Park, Erik Ornebjerghus, 1.900 kr.

  Luft og udsyn til Jonstrup Å, Jonstrupdal Grundejerforening, 3.000 kr.

  Møder og oplæg på offentligt møde, Miljørådet, 6.900 kr.

  I alt: 39.300 kr.

 • Miljøinitiativpuljen 2017, tilskud ekskl. moms

  Hegning i Enghaven, Furesø Græsserlaug og Esben Tind, 15.000 kr.

  Pjece om Hareskovbys søer, Hareskovby Medborgerforening, 7.770 kr.

  Rydning af stengærde og gyldenris, Hareskovby Medborgerforening, 120 kr.

  Opgradering af infostanderens infoplancher v. Hjortøgaard, Naturstøttepunkt Hjortøgaard, 18.440 kr.

  Ny folder om Naturstøttepunkt Hjortøgaard, Naturstøttepunkt Hjortøgaard, 1.250 kr.

  Batterier til buskrydder, De Invasive, DN, 2.550 kr.

  Læskur til glade geder, Jonstrup Gedelaug, 8.150 kr.

  Møder og offentligt møde, Miljørådet, 1.450 kr.

  I alt: 54.730 kr.