Eksempel på brug af puljen

Farum Bokseklub vil i samarbejde med Furesø Fritidsvejledning og Danmarks Idrætsforbund oprette et træningshold for foreningsuvante unge drenge i Farum Midtpunkt. Målet er på sigt at få drengene videre på de hold, som foreningen tilbyder, så de bliver en del af foreningen og det sociale liv. For at få skudt projektet ordentlig i gang kræver det ekstra trænertid, dækning af kontingent grundet målgruppen, samt der planlægges nogle sociale arrangementer, som kan søges af Inklusionspuljen.

Integrationspuljen
Retningslinjer for Inklusionspuljen
 • Formål

  Puljen skal hjælpe udsatte målgrupper ud i et aktivt fritidsliv.

  Ikke alle borgere har lige adgang til deltagelse i foreningslivet, hvilket kan skyldes årsager som overvægt, psykisk sårbarhed, fysisk handicap, flygtningebaggrund eller noget helt andet.

  Inklusionspuljen giver foreninger mulighed for at søge støtte til indsatser, som har fokus på succesfuld integration af forskellige udsatte målgrupper i deres forening.

 • Ansøgning og omfang

  Foreningerne skal skitsere en indsats, hvor den ønskede indsats fremgår. Indsatsen kan fx være et længerevarende forløb eller af eventpræget karakter.

  Det afgørende er, at foreningen ønsker at fokusere på inklusion af en specifik målgruppe.

  Ansøgningen skal indeholde følgende punkter:

  • Formål, mål og succeskriterier
  • Målgruppe
  • Aktiviteter
  • Tidsplan for hyppigheden af aktiviteterne
  • Hovedansvarlige, hvem i foreningen har
   ansvaret for at indsatsen bliver udrullet?
  • Budget, herunder egenfinansiering, evt. anden
   finansiering samt ønsket økonomisk støtte fra Inklusionspuljen
  • Forankring, hvad skal der ske efter
   puljetilskuddet?

  Ansøgning skal udfyldes digitalt. Se næste afsnit.

 • Ansøgningsskema
 • Økonomi

  En forening kan søge om op til 10.000 kr. årligt til en inklusionsindsats.

 • Forudsætninger

  Inklusionspuljen kan søges af alle foreninger i Furesø Kommune, der ønsker at løfte en opgave med at sikre succesfuld integration af en specifik målgruppe i Furesøs foreningsliv.

 • Ansøgningsfrist

  Puljen kan søges løbende. Ansøgningen skal sendes til Furesø Fritidsvejledning.

 • Kontaktperson

  Kontakt Furesø Fritidsvejledning, hvis du har spørgsmål til Inklusionspuljen.

Om Furesø Fritidsvejledning

Furesø Fritidsvejledning (FV) har til formål at støtte børn og unge, som er bosat i Furesø Kommune, til at blive en del af kommunens aktive foreningsliv i samarbejde med Furesøs aktive foreninger.

I den forbindelse er der oprettet to puljer for foreningsuvante børn og unge, nemlig Foreningsguidepuljen og Inklusionspuljen, som har til formål at inddrage foreningsmedlemmer i den
understøttende proces, som det er at få foreningsuvante børn og unge velintegreret i en forening.

Projektansøgningerne behandles og godkendes af FV, og den efterfølgende udrulning af projektet sker i et naturligt samarbejde og interessefelt med FV.

Puljerne har en årlig budgetramme på 50.000 kr.

Kontakt

Furesø Fritidsvejledning

Stiager 2
3500 Værløse
E-mail: fv@furesoe.dk

Fritidsvejledere:

Karsten Rasmussen 
Tlf. 7235 5167

Anna Helleberg G. Rasmussen 
Tlf. 7216 4242

Del: