Eksempel på brug af puljen

Red Barnet Furesø arbejder med frivillige fritidsguider, der følger udsatte børn og unge ud til foreningerne. De møder familien, motiverer til at komme afsted til træning og hjælper med at hilse på træneren og de nye kammerater. Foreningsguiderne vil ligeledes skulle følge, men også være familiens kontakt til foreningen og hjælpe til med tilmelding, brug af diverse portaler og give en opfølgning til FV.

Soegblandtforeninger
Om foreningsguidepuljen
 • Formål

  Puljen skal hjælpe foreningsuvante børn og unge ud i et aktivt fritidsliv via støtte og vejledning fra foreningens foreningsguider.

  FV får henvendelser på børn og unge i alderen 6-29 år, som af den ene eller anden årsag ikke er en del af foreningslivet. For at sikre en god og tryg start for FV’s målgruppe kan foreningsmedlemmer melde sig som foreningsguider og hjælpe børn og deres familier til et godt første møde med foreningen.

  For mange børn og unge kan det være en overvældende oplevelse at starte til en ny
  fritidsaktivitet. Børnene kommer ofte fra familier, der er foreningsuvante, og derfor ikke kender til
  foreningernes kultur og spilleregler.

 • Ansøgning og omfang

  Foreningen skal oprette et team bestående af minimum to medlemmer, som skal være foreningens foreningsguider. På opfordring af FV skal dette team varetage opgaven med at sikre, at et barn eller ung får den bedst mulige start i foreningen.

  Foreningsguidens opgaver er, at:

  1. Tage kontakt til familien og aftale at følge vedkommende til og fra foreningen de første 3-5 gange, samt give en rundvisning i foreningen, få hilst på træneren osv.

  2. Hjælpe med tilmelding til det korrekte hold, da tilmeldingsproceduren for nogle familier kan være vanskelig, blandt andet pga. sproglige barrierer. Hvis foreningen bruger andre portaler, som facebookgrupper, Holdsport el. lign., skal familien også tilmeldes og guides i brugen af disse.

  3. Videregive information om foreningen, hvordan fungerer det med tilmelding til kampe/stævner/opvisninger? Hvad er kutymen for forældrenes frivillige deltagelse i foreningen? Samt anden relevant information.

  4. Kontakte FV efter de 3-5 følgegange med en tilbagemelding på barnets/den unges aktivitet: Ønsker de at fortsætte? Er de faldet fra? Mangler de noget udstyr eller andet?
 • Økonomi

  Foreningen kan søge om 500 kr. per forløb.

 • Forudsætninger

  FV kontakter foreningen, når der er behov for et foreningsguideforløb.

  FV godkender forløbet efter alle 4 punkter under afsnittet om Ansøgning og omfang er opfyldt.

 • Ansøgningsfrist

  Puljen bevilges løbende. Se under afsnittet om Forudsætninger.

 • Kontaktperson

  Kontakt Furesø Fritidsvejledning, hvis du har spørgsmål til Foreningsguidepuljen.

Om Furesø Fritidsvejledning

FURESØ FRITIDSVEJLEDNING (FV) har til formål at støtte børn og unge, som er bosat i Furesø Kommune, til at blive en del af kommunens aktive foreningsliv i samarbejde med Furesøs aktive foreninger.

I den forbindelse er der oprettet to puljer for foreningsuvante børn og unge, nemlig Foreningsguidepuljen og Inklusionspuljen, som har til formål at inddrage foreningsmedlemmer i den
understøttende proces, som det er at få foreningsuvante børn og unge velintegreret i en forening.

Projektansøgningerne behandles og godkendes af FV, og den efterfølgende udrulning af projektet sker i et naturligt samarbejde og interessefelt med FV.

Puljerne har en årlig budgetramme på 50.000 kr.

Kontakt

Furesø Fritidsvejledning

Stiager 2
3500 Værløse
E-mail: fv@furesoe.dk

Fritidsvejledere:
Karsten Rasmussen 
Tlf. 7235 5167
Josefine Needham Jørgensen 
Tlf. 7216 4242

Del: