Om puljen

Er I en forening, og har I lyst til at samarbejde med Furesøs skoler eller FFO’er, er det her puljen for jer. Puljen kan søges af alt fra kulturelle og historiske foreninger til idrætsforeninger til samarbejde med lokale skoleklasser og FFO’er. Tidligere ansøgere inkluderer Farum Billedskole, Claus Nar Spejderne, Værløse Badminton, gymnastikforeningerne i Værløse og Farum og en bredt vifte af andre foreninger.

Spejder
Retningslinjer for Åben Skole-puljen
 • Formål

  Puljens formål er at styrke åben skole-samarbejdet mellem Furesøs skolevæsen, herunder FFO’erne, og de lokale foreninger i Furesø Kommune til gavn for elevernes læring og trivsel.

 • Hvem kan søge?

  Puljen kan søges af alle foreninger i Furesø Kommune, der ønsker at bidrage til fremme elevernes trivsel og læring gennem åben skole samarbejde med skoler og/eller FFO’er.

  For at søge puljen skal foreningen have en underskrevet aftale med de deltagende skoler og/eller FFO’er.

 • Hvad støttes?

  Der kan søges midler til åben skole-projekter, undervisningsforløb, -events eller -aktiviteter, som fremmer elevernes læring og trivsel, giver eleverne en mere varieret og inspirerende skoledag og styrker kvaliteten i undervisningen eller fritidstilbuddet.

  Puljen yder støtte til følgende:

  • Instruktøraflønning – pt. ingen beløbsgrænse for timeløn
  • Udstyr til foreningen, som kan bruges til flere forløb/aktiviteter/events
  • Materialer – f.eks. print og laminering af materialer

  Hvis foreningen søger midler til udstyr kan der stilles krav om, at foreningen gennemfører x antal forløb efterfølgende.

  Puljen yder ikke støtte til administration eller til udstyr, som skolen/FFO’en beholder efter endt forløb.

  I udmøntningen af puljen forsøges det at opnå bredde i ansøgerfeltet således, at puljen kommer så mange forskellige foreninger og elever til gavn. Der lægges derudover vægt på nytænkende og forskelligartede undervisningsforløb, projekter og aktiviteter, der fremmer elevernes læring og trivsel.

 • Hvordan søger vi?
 • Bevillingsrammer

  Der er afsat 200.000 kr. årligt til at understøtte åben skole samarbejdet mellem foreninger og skoler/FFO’er.

  For at sikre at puljen kommer flest muligt til gavn, er der fastsat vejledende bevillingsrammer til at understøtte foreningernes udarbejdelse af budget til aktiviteten. Rammerne er vejledende, og har I en god ide, som ikke kan realiseres inden for den angivne bevillingsramme, opfordrer vi jer derfor fortsat til at sende en ansøgning.

  • 3.000 kr. pr. aktivitet til én klasse
  • 6.000 kr. pr. forløb (flere gange) til én klasse/FFOer
  • 6.000 kr. hvis foreningen søger til en enkeltstående aktivitet til flere klasser/FFOer.
  • 12.000 kr. for forløb (flere gange) på flere skoler/FFOer
  • 12.000 kr. for event på en skole/årgang, flere FFOer

  Tilskuddet udbetales til foreningens CVR nr.

 • Ansøgningsfrist

  Der er løbende ansøgningsfrist, og puljen kan søges til puljemidlerne i indeværende budgetår er anvendt.

 • Kontakt

  Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte kommunens Åben skole playmaker.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Playmaker

Eva Theil
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5187
Mail: play@furesoe.dk