Den Faelleskommunale Idraetspulje Betinget Brug Af Billede

Tværkommunal pulje (15 kommuner)

Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje giver økonomisk støtte til oprettelse af nye idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse. Aktiviteterne kan oprettes på tværs af kommunegrænserne. 

Støtten bliver givet med henblik på, at flere børn og unge under 25 år kan komme til at dyrke deres idræt i almindelige idrætsforeninger.

Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje giver samtidig kommunerne mulighed for at vise aktivitetstilbud frem for børn og unge, så de kan se mulighederne, som den frivillige idræt rummer.