Puljer i Furesø Kommune

I afsnittet herunder kan du også se puljer, som kun er for foreninger i Furesø Kommune.

FTK Voksenintro (1)

Puljen for Vores Furesø

Puljen for Vores Furesø har som formål at give borgere og foreninger mulighed for at realisere initiativer, der understøtter de fire fokusområder i po…

Ungekulturhuset Indenfor (1)

Unge Penge Puljen

Unge Penge Puljen er de hurtigste penge i byen til projekter for unge. Puljen er disponeret for 2023 og dermed lukket for i år. Vi henviser til vores…

Miljødag På Farum Bytorv, april 2018

Miljøinitiativpuljen

Har du en god idé, der kan gavne natur, miljø, klima eller kommunens grønne omstilling? Så kan du søge tilskud til at realisere den. I 2022 fik 6 grø…

Fritidsvejledning

Økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde

Furesø Kommune ønsker at styrke det frivillige sociale arbejde og borgernes lyst til at hjælpe hinanden. Det sker via økonomiske tilskud, rådgivning o…

Foreningspuljer

Følgende puljer er målrettet foreninger i Furesø Kommune, som er godkendt som folkeoplysende. 

Den Faelleskommunale Idraetspulje Betinget Brug Af Billede

Den Fælleskommunale Handicapidræts- og Fritidspulje

Kommuner, idrætsforeninger og andre interesserede kan søge tilskud til opstart af idrætsprojekter for børn og unge med funktionsnedsættelse.

Unge bordtennis

Ungefokuspuljen

Foreninger kan søge om puljemidler til nye initiativer, der sikrer aktivitet for målgruppen 13 – 25 år på idræts- og fritidsområdet i Furesø Kommune.…

Spejder

Åben Skole-puljen

Lokale foreninger i Furesø Kommune kan søge om økonomisk støtte til undervisningsaktiviteter i forbindelse med åben skole samarbejde med kommunens sko…

Puljer

Supplerende facilitetstilskudspulje

Supplerende facilitetstilskudspuljen er lukket og fordelt for 2023. Puljens primære formål er at støtte ideer og ønsker, som fremmer foreningsaktivite…

Billede Til Første Mail Til Foreninger

Pulje til arbejde med børn og voksne med særlige behov

Puljen skal støtte og hjælpe sårbare mennesker i form af involverende aktiviteter.

Soegblandtforeninger

Idræts- og fritidspuljen

Foreninger og enkeltpersoner kan søge om puljemidler til nye initiativer på såvel idræts- som fritidsområdet i Furesø Kommune. Det skal være helt nye…

Idræt Og Fritidspuljen (1)

Inklusionspuljen

Puljen skal hjælpe udsatte målgrupper ud i et aktivt fritidsliv, fx to-sprogede, overvægtige, psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.