Puljer i Furesø Kommune

I afsnittet herunder kan du også se puljer, som kun er for foreninger i Furesø Kommune.

FTK Voksenintro (1)

Puljen for Vores Furesø

Puljen for Vores Furesø er blevet fordelt den 6. april 2022. Du kan se, hvilke projekter, der har modtaget støtte herunder. Der er stadig restmidler a…

Integrationspuljen

Et socialt aftryk

4 forskellige puljer på socialområdet: Foreningsguidepuljen, Integrationspuljen, Åben Skole Puljen og Pulje til samarbejde med børn og voksne med særl…

Ungekulturhuset Indenfor (1)

Unge Penge Puljen

Unge Penge Puljen er de hurtigste penge i byen til projekter for unge.

Miljødag På Farum Bytorv, april 2018

Miljøinitiativpuljen

Har du en god idé, der kan gavne natur, miljø, klima eller kommunens grønne omstilling? Så kan du søge tilskud til at realisere den. I 2021 fik 12 gr…

Fritidsvejledning

Økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde

Furesø Kommune ønsker at styrke det frivillige sociale arbejde og borgernes lyst til at hjælpe hinanden. Det sker via økonomiske tilskud, rådgivning o…

Sommerferieaktiviteter 2020, Hareskov Værløse Tennis camp i uge 27

Idræts- og fritidspuljen

Foreninger og enkeltpersoner kan søge om puljemidler til nye initiativer på såvel idræts- som fritidsområdet i Furesø Kommune. Det skal være helt nye…

Unge bordtennis

Ungefokuspuljen

Foreninger kan søge om puljemidler til nye initiativer, der sikrer aktivitet for målgruppen 13 – 25 år på idræts- og fritidsområdet i Furesø Kommune

Den Faelleskommunale Idraetspulje Betinget Brug Af Billede

Fælleskommunal handicap-idrætspulje

Kommuner, idrætsforeninger og andre interesserede kan søge tilskud til opstart af idrætsprojekter for børn og unge med funktionsnedsættelse.

Foreningspuljer

Følgende puljer er målrettet foreninger i Furesø Kommune, som er godkendt som folkeoplysende. 

Soegblandtforeninger

Et socialt aftryk

Furesøs aktive foreningsliv kan årligt søge puljemidler til konkrete sociale initiativer, som skal ske i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole,…

Den Faelleskommunale Idraetspulje Betinget Brug Af Billede

Fælleskommunal handicap-idrætspulje

Kommuner, idrætsforeninger og andre interesserede kan søge tilskud til opstart af idrætsprojekter for børn og unge med funktionsnedsættelse.

Unge bordtennis

Ungefokuspuljen

Foreninger kan søge om puljemidler til nye initiativer, der sikrer aktivitet for målgruppen 13 – 25 år på idræts- og fritidsområdet i Furesø Kommune

Spejder

Åben Skole-puljen

Lokale foreninger i Furesø Kommune kan søge om økonomisk støtte til undervisningsaktiviteter i forbindelse med åben skole samarbejde med kommunens sko…

Design Uden Navn (9)

Supplerende facilitetstilskudspulje

Puljen er lukket for ansøgninger. Puljens primære formål er at støtte ideer og ønsker, som fremmer foreningsaktivitet i de faciliteter, som foreninger…