Puljer, som alle kan søge

Unge Penge Pulje

Unge Penge Puljen

Unge Penge er en pulje med midler til ungdomsaktiviteter til dig, der er ung og gerne vil lave et projekt eller en aktivitet sammen med andre unge. Pr…

Miljødag På Farum Bytorv, april 2018

Miljøinitiativpuljen

Har du en god idé, der kan gavne natur, miljø, klima eller kommunens grønne omstilling? Så kan du søge tilskud til at realisere den.

Fritidsvejledning

Økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde

Furesø Kommune ønsker at styrke det frivillige sociale arbejde og borgernes lyst til at hjælpe hinanden. Det sker via økonomiske tilskud, rådgivning o…

Sommerferieaktiviteter 2020, Hareskov Værløse Tennis camp i uge 27

Idræts- og fritidspuljen

Foreninger og enkeltpersoner kan søge om puljemidler til nye initiativer på såvel idræts- som fritidsområdet i Furesø Kommune. Det skal være helt nye…

Puljer, som er målrettet til folkeoplysende foreninger

Soegblandtforeninger

Et socialt aftryk

Furesøs aktive foreningsliv kan årligt søge puljemidler til konkrete sociale initiativer, som skal ske i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole,…

Den Faelleskommunale Idraetspulje Betinget Brug Af Billede

Fælleskommunal handicap-idrætspulje

Kommuner, idrætsforeninger og andre interesserede kan søge tilskud til opstart af idrætsprojekter for børn og unge med funktionsnedsættelse.

Ungefokuspulje

Ungefokuspuljen

Foreninger kan søge om puljemidler til nye initiativer, der sikrer aktivitet for målgruppen 13 – 25 år på idræts- og fritidsområdet i Furesø Kommune

Spejder

Åben Skole-puljen

Lokale foreninger i Furesø Kommune kan søge om økonomisk støtte til undervisningsaktiviteter i forbindelse med åben skole samarbejde med kommunens sko…