Vindere af talentprisen 2020
Her ses de seks unge nominerede til Talentpris 2020. Fra vestre ser du Daniel Nguyen, Sofie Ussing, Tue Alleslev Lange, Astrid Buch Leander, Frida Marie Kofod Brinck og Alberte Thuesen (vinder).

Furesø Kommunes Talentpris til unge 2020

Furesø Kommunes Talentpris er i år gået til den 19-årige golfspiller Alberte Thuesen fra Farum. Tine Hessner, formand for dommerkomiteen og Udvalg for kultur, fritid og idræt, sagde i sin tale:

Vi har valgt at pege på dig, Alberte, fordi du i den grad har markeret dig internationalt – og gennem dine udmærkelser har bevist, at du udvikler dig med en imponerende fart og er på vej mod en stor karriere indenfor golf. Du har skabt store resultater individuelt og på hold – du har bragt Danmark frem på Europakortet indenfor golfsporten, og nu som førsteårsstuderende i USA har du vist at du skiller dig ud som talent. Et stort tillykke til Alberte!

Samlet set fulgte 185 borgere med, da prisuddelingen blev livestreamet på hjemmesiden. Omkring 50 mødte fysisk op på Rådhuset, for at hylde de seks unge talenter. Udenfor på parkeringspladsen spillede bandet Deep Turtle fra Furesø Musikskole gode og stemningsfulde rockklassikere fra ladet af en lastbil i den lune sommeraften.

Her kan du gense overrækkelsen på Rådhuset

Retningslinjer for Talentprisen

Her finder du svar på, hvem du kan indstille, hvordan talenterne udvælges samt hvordan de hyldes.

 • Målgruppe

  Unge i alderen fra 13 til og med 19 år, der har markeret sig inden for kultur- og idrætsområdet i eller uden for kommunen. Der kan være tale om unge, som har boet i kommunen, men som måske ikke længere gør det.

 • Formål

  Talentprisen gives for at anerkende og synliggøre de af Furesø Kommunes unge, som viser særlige evner og talenter på kultur- og idrætsområdet. Anerkendelse kan være med til at styrke vækstlaget på disse områder ved at unge talenter kommer til at fungere som positive og inspirerende forbilleder for andre unge.

 • Talentprisen

  Prisen er på samlet 10.000 kr. til prismodtager og nominerede. Prismodtageren modtager 5.000 kr. De nominerede modtager 1.000 kr.

 • Overrækkelse

  Overrækkelsen af Talentprisen fandt sted d. 11. juni 2020.

 • Dommerkomité

  En dommerkomité på seks medlemmer nominerer kandidater til Talentprisen.

  Dommerkomitéen består af:

  • Formanden for Udvalg for kultur, fritid og idræt
  • En repræsentant for Furesø Ungepanel
  • En repræsentant for Furesø Musikskole
  • En repræsentant for Furesø Ungdomsskole
  • En repræsentant for Furesø Idrætsråd
  • En repræsentant for Kulturelt Samråd Furesø.
 • Nominering og udpegelse

  Dommerkomitéen nominerer seks unge/ungegrupper. Alle borgere i kommunen kan indstille unge til nominering. Især ser vi gerne, at unge selv er med til at indstille.

  Dommerkomitéen kan også selv foreslå kandidater. Der annonceres efter indstillinger i lokalaviserne og på kommunens og ungeinstitutionernes hjemmesider.

  De nominerede præsenteres i lokalaviserne op til overrækkelsen af talentprisen. Prismodtageren afsløres først ved overrækkelsen.

 • Talentprismodtagere siden 2011
  • 2020: Alberte Thuesen, golf
  • 2019: Nikolaj Nording-Grooss, skuespil
  • 2018: Klara Blauenfeldt, grafik
  • 2017: Victoria Bierre, svømning
  • 2016: Silke Marie Seland, fodbold
  • 2015: Christian Skovlund, obo
  • 2014: Lasse Winther, teater 
  • 2013: Ulf Stubbe Teglbjærg, billedkunst 
  • 2012: Kevin Chen, golf 
  • 2011: Mikkel Aaen, orienteringsløb