Kulturprisens uddeling
Kulturprisen uddeles hvert år i oktober.

Kandidater til Kulturprisen på trods

Her er de fem kandidater til "Kulturprisen på trods 2021":

Simon Wesselhof

Simon er en del af FUP, Furesø Ungepanel, og helt klart den yngste kandidat til kulturprisen. I 2020 lige efter første coronanedlukning, hvor kommunens unge hungrede efter samvær og aktiviteter, søgte han penge til tre store events i Ungekulturhuset med kunstnere udefra. Undervejs blev landet lukket ned igen, og Simon sørgede derfor for, at de sidste events blev afholdt virtuelt (med 200 visninger på youtube) til stor glæde for de unge, der var isoleret hjemme.

Foreningen Folkehaver i Farum

Også i Folkehaverne blev der sørget for aktiviteter og samvær under corona. Det var Karen Palsgård, der i 2013 tog initiativ til at etablere de runde haver til glæde for beboerne i Farum Midtpunkt. Foreningen fik en opblomstring og nye medlemmer under corona, da restriktionerne gjorde det endnu mere attraktivt at mødes og være aktive uden for. Haverne bliver både holdt og udnyttet af foreningens medlemmer, og områdets borde og bænke bliver brugt flittigt at børn og unge i området.

John Toelhøj

John Toelhøj er indstillet for sin store, frivillige indsats i Frivilligcenter Furesø, for at skabe og vedligeholde nye, stærke fællesskaber især for ældre borgere. Et eksempel er seniornetværket ”High Five” i Stien, hvor mænd mødes til debatter, foredrag og udflugter. Andre eksempler er spillet ”bowls”, etablering af foto/videorum, hvor alle kan komme og bruge faciliteterne. Her digitaliserer han gamle billeder og video, og arbejder med livestreaming af aktiviteter og foredrag sammen med foreningen Jonstrupsamlingens Venner.

Charlotte Søllner

Charlotte Søllner er indstillet til kulturprisen for sit frivillige arbejde i Kirke-Værløse Husmoderforening, hvor hun er formand. Foreningen har siden 2000 arrangeret aktiviteter hver måned, der tiltrækker kvinder (og mænd) i alle aldre. Gennem tiden har hun hyret kendte kunstnere, forfattere, forskere, læger og politikere til glæde for medlemmer og borgere. Midlerne til aktiviteterne skaffes bl.a. gennem et årligt tilbagevendende og meget velbesøgt andespil på Den Gamle Skole.

Anders Ahnfelt-Rønne

De fleste kender nok Anders Ahnfelt-Rønne som leder af det tidligere egnsteater Undergrunden. Men Anders’ engagement og aktivitet i Furesø Kommune er meget mere end det. Gennem årene har han optrådt både som skuespiller, pianist og instruktør mange forskellige steder i kommunen, lige fra plejehjem til skoler og ved Furesøbad til stor glæde for borgerne i Furesø.

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000