Kulturpris 2019
De indstillede til Kulturpris 2019 er samlet på scenen i Galaksens café. Prisen blev erstattet af Kultur på trods-prisen i 2020 på grund af COVID-19.
Retningslinjer for Kulturprisen
 • Formål

  Kulturprisen gives,

  • for at påskønne kulturelle ildsjæle, foreninger og organisationer, som har sat deres præg på kommunens kulturelle liv og været med til at udfylde og udvide kulturens rammer.
  • for at sætte fokus på det kulturelle og kreative miljø i kommunen og understøtte politiske fokusområder.
 • Kulturprisen

  Kulturprisen er på 10.000 kr.

  Den uddeles én gang årligt på en torsdag i oktober eller november.

  Kulturprisen overrækkes af formanden for Udvalg for kultur, fritid og idræt ved en sammenkomst i Farum Kulturhus, Kulturhuset Galaksen eller et sted, der har tilknytning til prismodtageren eller aktuelle begivenheder.

  Kulturprisen skal ikke nødvendigvis uddeles hvert år.

  Kulturprisen kan deles mellem flere.

  NB: I 2021 uddeles kulturprisen sammen med talentprisen i Farum Kulturhus den 14. oktober.

 • Indstilling og deadline

  Enhver borger, som bor i kommunen, eller forening, organisation eller institution, som er hjemmehørende i kommunen, kan fremsende en motiveret indstilling til Udvalg for kultur, fritid og idræt om en kandidat til modtagelse af kulturprisen.

  Indstillingen skal sendes på e-mail til kultur@furesoe.dk senest den 30. august 2021.

 • Prismodtager

  Prismodtageren kan være en borger, en forening eller en organisation.

  Borgeren behøver ikke at være bosiddende i kommunen, men aktiviteten, foreningen eller organisationen skal være hjemmehørende i kommunen.

  En borger, forening eller organisation, der tidligere har fået tildelt prisen, kan ikke udpeges igen for den samme indsats.

 • Valg af prismodtager

  Udvalg for kultur, fritid og idræt udpeger på sit møde i september/oktober modtageren af kulturprisen efter indstilling fra borgere, foreninger, organisationer eller institutioner.

  Prismodtager skal have markeret sig ved en ekstraordinær indsats på det kulturelle, kreative område i kommunen.

  Det kreative område skal forstås bredt, og udpegningen bør om muligt afspejle og understøtte aktuelle, politiske fokusområder inden for kommunens kulturliv.

 • Særlige tilfælde

  Udvalget kan i særlige tilfælde udpege en prismodtager, som ikke er indstillet af borgere eller andre.

  Dette sker kun i tilfælde, hvor der enten ikke er indkommet indstillinger fra borgere, eller hvor borgernes indstillinger ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne for tildeling af kulturprisen.

  Prisen kan kun uddeles til ansatte i Furesø Kommune for en indsats, der ligger uden for ansættelsesforholdet.

 • Kommunikation

  Der annonceres om indstilling og deadline i begyndelsen af august.

  Efter udvalgets udvælgelsesmøde og frem mod overrækkelsen offentliggøres de indstillede kandidater i lokalpressen.

 • Vindere af Kulturprisen de seneste fem år
  • 2020: Kultur på trods-prisen: Dot Hurvig, beboer i Højbovænge
  • 2019: Niels Bødker Thomsen, formand for Værløseegnens Historiske Forenings arkæologigruppe
  • 2018: Mikael Boutrup, stifter og tovholder for Store Flyvedag
  • 2017: Ulrick Moos, Medstifter af Udeskolen på Naturstøttepunktet Hjortøgaard
  • 2016: Alf Blume, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Furesø
  • 2015: Tom Høst, formand for Kulturelt Samråd Furesø m.m.
 • Historik

  2007: Furesø Kommunes kulturpris blev indstiftet på kulturudvalgets møde den 8.2.2007.

  2009: Ajourført iht. KU 7.5.2009 (opskrivning af prisbeløb).

  2010: Revideret af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget på udvalgets møde den 5.5.2010 efter høring i folkeoplysningsudvalget den 19.4.2010 (udvidelse af mål og målgruppe til også at omfatte det kreative talent samt justering af retningslinjer for indstillinger af udvalget).

  2018: Revideret af Udvalg for kultur, fritid og idræt på møde den 3.4.2018.

IMG 1261

Kultur på trods-prisen

”Kultur på trods”-prisen er en ekstraordinær pris, der uddeles i 2020 i anledning af den nedlukning af samfundet, som Coronakrisen medførte.

Seneste nyt om kultur i Furesø
Kultur På Trods 2020
Pressemeddelelse

Priser på trods! Furesø hylder de stædige

I 2021 uddeler Udvalg for kultur, fritid og idræt to priser "på trods!", nemlig talentprisen for unge og kulturprisen. Alle kan indstille en borger el…

Indvielsen af ungekulturhuset
Pressemeddelelse

Furesøs unge bliver spurgt til et godt ungeliv

Ungdomsliv er på dagsordenen som en del af arbejdet med 2030-målene i Furesø Kommune. Nu skal en større ungeundersøgelse afdække, hvad der gør det att…

Stemningen Var God I Søndersøhallen, Da Værløse Basketball Klub I 2020 Afholdte Sommerferieaktiviteten Basketball Camp.
Pressemeddelelse

Tid til sommerferieaktiviteter for børn og unge

Holder du ferie hjemme, så er Furesø Kommune klar med de traditionsfyldte sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge. De første hold begynder a…

Krimihjørnet, Farum Bibliotek
Nyhed

Velkommen tilbage på Farum Bibliotek

Biblioteket i Farum Kulturhus er åbent igen.

Del: