De fire ruter

Du får øvelserne vist, når du åbner de enkelte ruter. Alle øvelser 1 er placeret ved Furesø Parkour Park, og alle øvelser 2 er placeret ved Diamanten ved Stavnsholtskolens legeplads. Farveinddelingen er din rettesnor for, hvilke øvelser vi anbefaler, du starter med.

Udklip

Relevante links

Intro Billede Jesper Raaberg

Træningsruter i Farum Midtpunkt

Ruterne i Farum Midtpunkt er lavet til fire forskellige træningsniveauer og kan gennemføres sammen med familien og vennerne, som gerne vil ud og træne…

Parkouraktiviteter på parkourbanen

Furesø Parkour Park

Furesø Parkour Park er designet for brugere fra 7 år og op. I det daglige anvendes anlægget af Stavnsholtskolen og vores foreninger. Du er velkommen t…

Del: