Motionsruter

Motion i naturen er sund for både krop og sjæl, og i Furesø Kommune er der rig mulighed for at motionere i skønne naturomgivelser. På denne side finder du en oversigt over kommunens forskellige motionsruter, der varierer i både længde og sværhedsgrader.

 • Farum Søsti

  Farum Søsti er en 10 km lang rute omkring Farum Sø. For hver hele kilometer er der stillet en sten op, hvor der er hugget et relief af et dyr eller en plante ind i stenen. Alle de 11 dyr/planter er typiske for området. Det er kunstneren Olav Johannisson, der har hugget motiverne ind i stenene.

  Hvis du følger ruten med uret, er der også stillet vejvisningssten op med pile de steder, hvor der kan være tvivl om, hvilken sti du skal følge.

  Pas på dig selv

  Bevæg dig hver dag, og få sveden frem på panden flere gange om ugen. Så får du et sundere hjerte, stærkere knogler, bedre udholdenhed og meget mere. Du kan læse mere i folderen via banneret i højre side.

  Projektet Farum Søsti

  EU-LIFE støtter projekter, som bidrager til at udmønte EU's Fuglebeskyttelsesdirektiv og Habitatdirektiv. Herunder er det især naturgenopretning i netværket af beskyttede områder, de såkaldte Natura-2000-områder.

  Områder langs Mølleåen og rundt om Farum Sø indgår i et stort EU LIFE-projekt, der blandt andet skal sikre levesteder for en række spændende og truede arter.

  Du kan læse mere om projektet på naturstyrelsens hjemmeside.

 • Søndersø Rundt

  Ruten rundt om Søndersø er en meget varieret og smuk rute. Der er mulighed for at komme turen rundt fra tre startsteder. Ruten er en hjertesti, som er en afmærket motionsrute, hvor der langs ruten er opsat skilte med Hjerteforeningens logo. Stien kan anvendes hele døgnet og af alle. Se mere på http://www.hjertestier.dk/.

  Du kan finde et kort over ruten.

 • Jonstrupruten

  Ruten går gennem smuk natur, og man kommer bl.a. forbi en gammel stensætning. Der er parkeringsplads ved indgangen til Jonstrupvang. Ruten kan benyttes af gangbesværede og folk med barnevogn.

  Du kan finde et kort over ruten på i-forms hjemmeside.

 • Motion i Hareskovene

  "Motion i Hareskovene" er navnet på en folder, som Furesø Kommune har udviklet i samarbejde med Skov - og Naturstyrelsen. Folderen indeholder kort over Hareskovene og giver bl.a. et bud på en motionsrute, "Motionsruten i Egebjergene",  der med sit "bjergrige" terræn  er velegnet til sjov motion for børn.

 • Naturruter

  På Udinaturen.dk kan du se en række naturruter på et kort. Du har også mulighed for at søge andre kategorier frem - f.eks. bålpladser.

  Du kan finde naturruter på udinaturens hjemmeside.

Sundhedsspor

Et sundhedsspor er en rute på 1-2½ km, hvor du kan teste din kondition på en enkel måde, og når det passer dig.

 • Hvem kan bruge sundhedssporene?

  Alle der kan gå eller løbe et par kilometer, kan være med - voksne og børn fra 10 år. Du behøver ikke være i god form i forvejen. Faktisk oplever de fleste, at deres kondital forbedres allerede efter den første tur.

 • Tilgængelighed på sporene

  Sundhedssporet i Farum kan tilbagelægges i kørestol, men tavlerne er vanskelige at aflæse fra siddende position. Man kan dog medbringe tabellerne fra tavlerne i printet udgave og så er det muligt at benytte faciliteten. Kontakt social og sundhed ved behov for printbar udgave af tabellerne.

  Følgende forhold bør tages i betragtning i relation til benyttelse af kørestol på sundhedssporet: Samme kørestol med samme dæktryk bør benyttes, får sammenligning fra gang til gang er mulig. Der findes ikke dokumenteret erfaring af benyttelse af kørestol på sundhedsspor

 • Find dit kondital

  Du skal gå eller løbe turen, som er 1-2½ km. Ved målet kan du aflæse dit kondital direkte på tavlerne, som står opstillet ved målet. Du skal blot kende din alder, din vægt og din højde, og tiden på hvor lang tid det tog dig at gå eller løbe ruten.

 • Hvor er sundhedssporene i Furesø?

  Der er to sundhedsspor i Furesø - ét i Hareskoven og ét i den østlige del af Farum.

  Hareskovsporet ligger i skoven bag Hareskov station. Tavlerne står næsten nede ved stationen, og selve sporet finder man få hundrede meter inde i skoven ved det første store kryds. Du kan se ruten via banneret i højre side.

  Farumsporet ligger i bymæssig bebyggelse på stisystemet mellem Marie Kruses Skole og Lyngholmskolen. Du kan se ruten via banneret i højre side.

 • Hvor kan jeg læse mere?

  Du kan se mere om sundhedssporene på naturstyrelsens hjemmeside.

  Sundhedssporene er et tilbud fra Naturstyrelsen, som bl.a. tilbyder natur- og friluftsoplevelser og inspirerer til fysisk aktivitet i naturen for at fremme folkesundheden.

Styrketræningsøvelser til dig

Her kan du finde øvelser til styrketræning på udvalgte lokationer i Furesø. Øvelserne er opdelt i fire niveauer, og er altså egnet for alle aldre og alle udgangspunkter for at komme i gang med at styrke kroppen.

Intro Billede Jesper Raaberg

Træningsruter i Farum Midtpunkt

Ruterne i Farum Midtpunkt er lavet til fire forskellige træningsniveauer og kan gennemføres sammen med familien og vennerne, som gerne vil ud og træne…

Udklip

Træningsruter i Stavnsholt

Ruterne i Stavnsholt er lavet til fire forskellige træningsniveauer og kan gennemføres sammen med familien og vennerne, som gerne vil ud og træne elle…

Del: