Om anlægget

Furesø Parkour Park er 161 m2, og du kan finde en oversigtstegning af anlægget herParken ligger mellem Farum Arena og Stavnsholtskolen i krydset mellem Nordøststien og Stavnsholt Skolesti ved Stavnsholtskolen, Stavnsholtvej 43 i Farum. Du er velkommen til at bruge anlægget på egen hånd, når skolen er lukket og anlægget ikke bliver anvendt af en forening. 

Furesø Parkour Park er designet til brugere fra 7 år og op. Det er designet i et samarbejde mellem Furesø Kommune, kommunens unge, parkour-pionererne Team JiYo samt gymnastikforeningerne i Farum og Værløse. Ophold og brug af redskaberne sker altid på eget ansvar.

Parkouraktiviteter på parkourbanen

Få inspiration til din træning

Udklip

Træningsruter i Stavnsholt

Du kan finde inspiration til at træne på parkouranlægget via øvelser, som du kan finde her. Øvelserne er tilpasset til fire niveauer.

Intro Billede Jesper Raaberg

Træningsruter i Farum Midtpunkt

Ruterne i Farum Midtpunkt er lavet til fire forskellige træningsniveauer og kan gennemføres sammen med familien og vennerne, som gerne vil ud og træne…

Furesø Parkour Park
Furesø Parkour Park blev indviet i 2015