Hvor Mange Må I Være I Jeres Lokaler Under Corona Få Svaret Her ...
Retningslinjer og anbefalinger til foreninger

På denne side kan du finde alle de informationer, som vi sender til vores foreninger omkring afvikling af aktiviteter, brug af vores anlæg med mere under Covid19.

 • Hjælpepakker og puljer til foreninger

  Furesø Kommune har samlet en liste over hjælpepakker og puljer, som kan være relevante for Furesøs foreninger at have kendskab til samt søge på baggrund af den situation, som den enkelte forening befinder sig i efter coronarestriktionerne og nedlukningen af landet.

  Siden finder du her.

 • Foreningernes ansvar ved brug af kommunale lokaler og haller

  Når foreningerne starter aktiviteter igen, er her en række anvisninger, som vi anbefaler jer at følge.

  Informer jeres deltagere

  Først og fremmest er det en god ide at sende information ud til jeres deltagere om jeres opdaterede forhold under Covid19, så alle trygt kan deltage i jeres aktiviteter uanset alder og risikogruppe.

  Aflys den 3. halvlej

  Derudover opfordrer vi jer til at aflyse socialt samvær før og efter aktiviteten og i stedet få det bedste ud af selve aktiviteten.

  Rengør kontaktpunkter (alt fra borde til rekvisitter)

  Det er meget vigtigt, at I selv tager ansvar for at spritte alle kontaktpunkter/berøringsflader af både før og efter aktiviteten. Det kan fx være håndtag, borde, rekvisitter o.l.

  Til dette skal I selv medbringe sprit og klude. Det vil ikke stå i lokaler, haller eller værksteder.

  Forlad faciliteten i god tid - undgå at stimle sammen

  Vær opmærksom på, at alle aktiviteter i bemandede faciliteter skal være afsluttet senest 15. min. før lukketid.

  Find et lokale, der lever op til pladskravene

  • Deltagerantallet passer til det lokale eller den hal, som er booket til aktiviteten (se tabellen på Aktiv Furesø).
  • Hvis ikke, kan I undersøge, om der kan findes et andet, passende lokale i tabellen. I har afbooket de tider, som I alligevel ikke anvender, så vi kan anvise faciliteterne optimalt og ikke lave opstillinger i lokaler, der ikke bliver anvendt.

  Derudover bør I undersøge eller overveje, om:

  • Andre foreninger har aktiviteter, der starter og slutter samtidig med jeres. Hvis det er tilfældet, så tag kontakt til dem for at koordinere forskudte komme- og gåtider, så deltagerne har bedre plads.
  • Jeres medlemmer har fået den nødvendige information og instruktion, der gør det til en god og tryg oplevelse at komme til aktiviteten. Har I fx overvejet, hvad I anbefaler forældre at gøre, når de skal aflevere og hente deres børn? Eller hvad I anbefaler forældre, der normalt overværer aktiviteterne?
  • I følger jeres forbunds retningslinjer.
  • Deltagene selv skal have udstyr med (bolde, måtter, m.m. så foreningen ikke skal spritte udstyr af).
  • Mødeaktiviteter i foreningen evt. kan finde sted digitalt.
  • Der er behov for yderligere skiltning.
 • Forsamlingsloft på 50 personer

  Forsamlingsloftet på 50 personer gælder i hele Danmark.

  Furesø Kommune har allerede anbefalet denne grænse i sidste uge. Forskellen fra seneste udmelding er, at forbuddet er:

  • Lovpligtigt.
  • Gældende fra lørdag d. 26. september kl. 12.00 og er pt uden slutdato.
  • Nationalt og ikke kun gældende i udvalgte kommuner.


  Gode råd til den praktiske afvikling af arrangementer

  • Alle aktiviteter skalleres ned til ikke at omfatte mere end 50 deltagere - tæller trænere/undervisere, deltagere, forældre med mere.
  • Vi henstiller til særskilt opmærksomhed der, hvor en aktivitet afløser den igangværende, da der på det tidspunkt vil være flest tilstedeværende i og omkring faciliteten.
  • I den samme hal/facilitet må I gerne være flere grupper af 50 deltagere, så længe disse gruppe holdes fuldstændig adskildt (hver sin ind- og udgang, ingen adgang til faciliteter, som andre grupper benytter).
  • Det skal være tydeligt markeret, hvilke områder de enkelte grupper må færdes i. Hvert enkelt område skal leve op til gældende afstandskrav i forhold til aktiviteten.
  • Sociale arrangementer - eller den del af et arrangement, der har en social karakter - udskydes eller aflyses.

  Hvis I ønsker at afvikle et større arrangement med mere end 100 deltagere, så kontakt venligst Kultur og Fritid på fritid@furesoe.dk eller tlf. 7235 4730.

 • Oversigt over antal personer, der må være i vores lokaler under corona

  Når du følger nedenstående link, får du en oversigt over et udsnit af vores haller og lokaler, hvor vi har udregnet, hvor mange I må deltage i en både stillesiddende aktivitet og en bevægelsesaktivitet.

  Hvis der er sat en streg ved lokalet under bevægelsesaktivitet, er lokalet ikke egnet til dette.

  Arealkrav for indendørsaktiviteter er mindst 4 m2 gulvareal pr. person i lokalet ved bevægelsesaktivitet (herunder fx kor) eller vandareal i svømmehallen.

  Hvis deltagerne sidder på faste pladser/stole, er det dog tilstrækkeligt med 2 m2 pr. deltager.

  Besøg siden her

 • Personer i øget risikogruppe

  Smitten med Covid19 kan give et alvorligt sygdomsforløb.

  Det er derfor fortsat vigtigt at huske at udvise et særligt hensyn over for medlemmer i risikogruppen.

  Udover de gængse retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har formuleret, bør foreninger overveje at gøre følgende, hvis der er sårbare personer blandt deltagerne:

  • Rykke aktiviteten udendørs, så længe vejret er til det.
  • Huske at holde afstand og hilse på hinanden uden knus, kram og håndtryk.
  • Overveje om sårbare deltagere bør bære mundbind under aktiviteten eller holde pause/orlov fra aktiviteten.
 • Kommunen sikrer følgende forhold i vores anlæg

  Furesø Kommune sørger for, at rammerne er i orden, når I afvikler jeres aktiviteter.

  Herunder kan I se, hvad kommunen sørger for:

  • Rengøringen sker i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes vejledning.
  • Lokaler, som ikke kan leve op til retningslinjerne, er lukkede. Dette gælder fx for alle omklædningsfaciliteter.
  • Der er sprit ved hovedindgangen i de bygninger, der har kommunale aktiviteter (offentligt åbent).
  • Orientere om lokale forhold via brugerbestyrelser/brugergrupper.
  • Opdatere retningslinjer på Aktiv Furesø. Hjælpe foreningerne med praktiske spørgsmål ved brug af vores faciliteter.

  Er I i tvivl om noget, kan I kontakte den institution/person, som I normalt koordinere den praktiske brug af lokalet med.

 • Faciliteter, som er selvejende eller har driftsaftaler

  Er I selvejende eller har I en driftsaftale med Furesø Kommune omkring driften af en facilitet, så gælder de samme regler for jer.

  Det betyder, at:

  • I skal selv sikre, at I lever op til arealkravene.
  • I skal selv sikre, at I lever op til rengørings- og hygiejnekravene.
  • I skal tilpasse jeres aktiviteter efter ovenstående. Hvis ikke I kan gøre rent alle dage, må I nøjes med at have aktivitet de dage, hvor I kan gøre rent.
  • I skal sikre skiltning.
  • I gerne må åbne jeres omklædningsfaciliteter, hvis I kan sikre to daglige rengøringer samt aftørring hver gang, det har været brugt.

  Se Kulturministeriets vejledning her

 • Nye retningslinjer for steder med indendørsservering

  Caféer og andre steder med indendørsservering skal følge myndighedernes retningslinjer for at mindske risikoen for at sprede coronavirus.

  Disse retningslinjer er også gælende for caféer, caféterier og kantiner i tilknytning til kultur- og idrætsfaciliteter, både offentlige og selvejende.

  De samme regler er gældende, såfremt man som forening afvikler et spisearrangement.

  De regler, der skal overholdes, er:

  • Den tilladte åbningstid begrænses til kl. 22.00.
  • Der indføres krav om brug af mundbind eller visir for både gæster og personale, der færdes i serveringsarealet.
  • Når gæsten sætter sig ved et bord, må mundbindet tages af. Dette skal bæres hver gang, gæsten færdes i serveringsarealet. (Børn under 12 år er som udgangspunkt undtaget).
  • Der indføres krav til skiltning, der angiver, hvor mange personer der maksimalt kan være på serveringsstedet.
  • Skærpet fokus på at overholde kravet om 1 meters afstand. Kiosker og andre salgssteder med fødevarer, hvor der ikke er borde og stole, er undtaget for disse retningslinjer. 
 • Samlet vejledning (pdf) til foreninger, der bruger kommunale faciliteter
 • Overblik over ind- og udgange i Søndersøhallen

  Her finder du et kort over ind- og udgange i Søndersøhallen. Du kan også se korte film om, hvordan du finder de forskellige indgangsveje:

  Film om indgange til Søndersøhallen:

  Hal 1 

  Hal 2

  Hal 3

  Hal 4

  Hal 5

 • Overblik over ind- og udgange i Farum Arena

  Her finder du et kort over ind- og udgange i Farum Arena. Du kan også se korte film om, hvordan du finder de forskellige indgangsveje:

  Film om indgange til Farum Arena:

  Hal 1 

  Hal 2 

  Hal 3 

  Hal 4 

   

 • Overblik over ind- og udgang i Hareskovhallen

  Her finder du et kort over ind- og udgange i Hareskovhallen:

   

7
Del: