Forsamlingsloft på 75 personer omfatter

  • Forsamlingsloftet på 75 personer gælder kun for den organiserede foreningsidræt.
  • Forsamlingsloftet på 75 personer gælder både for træning og kamp.
  • I de 75 personer tæller trænere, dommere og udskiftere med.
  • Muligheden for at være op til 75 personer til stede gælder alene personer, som er en aktiv del af aktiviteten, herunder udøvere, trænere med videre.
  • Tilskuere er ikke tilladt til hverken træning, kampe eller stævner. Det gælder også forældre.

Det gældende forsamlingsforbud skal til hver en tid overholdes.

Det udendørs forsamlingsloft er som følger: 6. maj (75 personer), 21. maj (100 personer), 11. juni (afskaffes)

Mulighed for opdeling af udearealer

Hvis en facilitet tydeligt opdeles i områder med mindst 2 meter mellem dem, så gælder forsamlingsloftet for hvert område for sig.

Hver område skal have sin egen ansvarlige træner/underviser, og en træner må kun have ansvaret for aktiviteterne i ét af områderne.

Adgang til toiletforhold og opbevaring

Toiletforhold og opbevaringsskure er åbne i tilknytning til udendørsaktiviteterne.

Omklædning og bad vil som udgangspunkt fortsat være lukket, og det anbefales på det kraftigste, at det foregår hjemme.

Rum og skure må kun bruges til opbevaring og kortvarige ophold, som eksempelvis afhentning af nødvendigt udstyr. Det er tilladt at benytte toiletter. Vær også opmærksom på arealkravet om 4 m2 pr. person disse steder.

Ved adgang til rum, skure og toiletter skal I huske, at I skal spritte alle berøringsflader af efter individuelt brug.

Det er fortsat ikke tilladt at afvikle sociale aktiviteter i foreningslokaler og/eller klubhuse.

Anvisning af udearealer til tilbagevende brug

Det er fortsat muligt at flytte indendørsaktiviteter udendørs.

Dette tilbud omfatter også aktiviteter, som endnu ikke må åbne for indendørs aktivitet. De må gerne afvikle aktivitet udendørs, så længe det er i overensstemmelse med gældende corona-retningslinjer.

Er din forening interesseret i et udendørsareal til aktivitet, er det muligt at se hvilke arealer, vi stiller til rådighed på Aktivfuresoe.dk. Her finder du også information om, hvordan du søger.

 

Udendørsretningslinjer
Del: