Generelt for udendørs idræt

  • Det store forsamlingsforbud på 500 gælder fortsat.
  • Overnatning udendørs i telte/shelters kan ske efter Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand og hygiejne.

Udendørsstævner

Udendørsstævner og udendørs idrætsaktiviteter er omfattet af det lille forsamlingsforbud.

Retningslinjer for afvikling af disse findes på Kulturministeriets hjemmeside.

Coronapas ved udendørsaktiviteter

Du kan læse mere fremvisning af coronapas på siden Coronapas - fremvisning og udfasning.

Mulighed for opdeling af udearealer

Hvis en facilitet tydeligt opdeles i områder med mindst 2 meter mellem dem, så gælder forsamlingsloftet for hvert område for sig.

Hver område skal have sin egen ansvarlige træner/underviser, og en træner må kun have ansvaret for aktiviteterne i ét af områderne.

Adgang til toiletforhold og opbevaring

Toiletter, omklædning og bad er åbne både i tilknytning til idendørs- og udendørsaktiviteter, men det anbefales på det kraftigste, at det foregår hjemme.

Rum, klubhuse og skure er åbne. Vær opmærksom på areal- og afstandskravet om 4 m2 pr. person disse steder. 

Ved adgang til rum, skure og toiletter skal I huske, at I skal spritte alle berøringsflader af efter individuelt brug.

Anvisning af udearealer til tilbagevende brug

Det er fortsat muligt at flytte indendørsaktiviteter udendørs.

Er din forening interesseret i et udendørsareal til aktivitet, er det muligt at se hvilke arealer, vi stiller til rådighed på Aktivfuresoe.dk. Her finder du også information om, hvordan du søger.

Udendørsretningslinjer
Del: