Før og efter aktiviteter

Kom ikke før jeres tid starter, og sikre jer at jeres medlemmer gør det samme – så undgår vi at unødigt mange står og venter sammen.
Overvej eventuelt om I kan starte jeres aktiviteter forskudt, så alle ikke starter/slutter på samme tidspunkt – og koordiner gerne dette med de øvrige foreninger/brugere, der måtte være på samme facilitet.

Husk, at det er foreningens ansvar at afspritte redskaber og kontaktflader før og efter brug – I skal selv indkøbe og medbringe det nødvendige hertil.

Under idrætsaktiviteten er der ikke krav om at bære mundbind. Før, mellem og efter aktiviteten skal personer over 12 år bære mundbind, herunder ved toiletbesøg.

Arealkrav og forsamlingsbud indendørs

Gulvareal

Der må højst være 1 bruger pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet mindre end 4 m2 som eksempelvis toiletter, må der højst være 1 person. Gulvarealet opgøres væg-til-væg uanset inventar med videre. Flere steder vil lokalerne være udstyret med oplysninger om maximalt deltagerantal.

Afstandsanbefaling

Aktiviteter bør afvikles med minimum 2 meters afstand. Idræts- og foreningsaktiviteter samt dans med fysisk kontakt må kun gennemføres i forbindelse med aktiviteter for børn og unge under 18 år og over 70-årige. Dette gælder også idrætter, hvor man har direkte berøring med andre spillere såsom håndbold og basketball.

Det vil sige, at udøvere under udøvelsen af disse aktiviteter kan fravige afstandsanbefalingen.

I situationer, hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde afstandsandsanbefalingerne er det vigtigt så vidt muligt at reducere antallet og varigheden af kontakter, særligt ansigt-til-ansigt kontakter.

Ligeledes kan der i disse situationer være et særligt fokus på håndhygiejne, hosteetikette og udluftning, ligesom brug af barrierer, mundbind eller visir kan overvejes.

Forsamlingsloft

Det gældende forsamlingsforbud skal til hver en tid overholdes.

Indendørs forsamlingsloft er som følger: 6. maj (25 personer), 21. maj (50 personer), 11. juni (100 personer) og 1. august (udfases)

Mulighed for opdeling af faciliteter

Hvis en facilitet tydeligt opdeles i områder med mindst 2 meter mellem dem, så gælder forsamlingsloftet for hvert område for sig.

Hvert område skal have sin egen ansvarlige træner/underviser, og en træner må kun have ansvaret for aktiviteterne i ét af områderne.

Koordinering af foreningsaktiviteter

I mange faciliteter har flere foreninger aktivitet på samme tidspunkt.

Det drejer sig om blandt andet om Farum Kulturhus, Stien, Satellitten, Farum Arena, Søndersøhallen, Bybækhallen og Solvanghallen.

I forbindelse med den gradvise genåbning vil vi koordinere forskellige ind- og udgange og/eller ensretning i disse faciliteter, så vi reducerer smitterisikoen på tværs af aktiviteterne.

Krav til hygiejne og rengøring

Kommunen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og sørger for en grundig, daglig rengøring af de kommunale faciliteter.

Foreningerne har selv har selv ansvar for:

  • Hyppig og grundig aftørring/afspritning af fælles kontaktpunkter før og efter hver aktivitet, fx dørhåndtag.
  • Fælles redskaber og remedier rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr. Foreninger bør opfodre til brug af personlige redskaber.
  • Toiletter bør aftørres efter individuelt brug.
  • Udluftning/gennemtræk i de lokaler, hvor det er muligt, minimum hver time, og uden deltagere i lokalet.
  • Foreninger i egne faciliteter, eller som har driftsaftaler med kommunen, skal selv sørge for at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som omfatter både den grundige, daglige rengøring og den løbende rengøring/afspritning i forbindelse med aktiviteten samt udluftning.

Omklædning og badefaciliteter

Omklædning og badefaciliteter vil i første omgang være lukket med enkelte undtagelser. Det skyldes, at vi planlægger efter, at flest muligt kan komme gennem anlæggene, og det kan vi kun, hvis ingen kommer før eller bliver efter aktiviteten.

De anlæg, der drives af en forening, kan godt åbne omklædning og bad, men kun så længe de overholder alle gældende regler om rengøring, hygiejne og afstand.

I de ubemandede faciliteter skal foreningerne internt og med hinanden koordinere overgangen fra den ene aktivitet til den næste således, at medlemmer ikke står og venter eller krydser hinanden.

Fremvisning af coronapas

På fritidsområdet gælder det, at alle over 18 år skal fremvise gyldigt coronapas ved deltagelse i indendørs aktiviteter.

Dette omfatter også voksne, der deltager i foreningsaktivitet med deres børn.

Generelt skal der ikke fremvises coronapas ved udendørsaktiviteter.

Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i arrangementet.

Det er foreningens ansvar at kontrollere coronapas blandt deltagere til aktiviteter. Træner og instruktører er fritaget, men vi anbefaler fortsat, at alle testes jævnligt.

I kan læse mere om coronapas på www.coronasmitte.dk

 

FORSALINGSLOFTRULLE

Kontakt

Værløse Svømmehal

Kirke Værløsevej 60
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4700

Del: