Fra torsdag den 6. maj kan følgende aktiviteter afvikles indendørs i Furesø Kommunes idrætsanlæg:

  • Børn og unge under 18 år: Alle idrætsaktiviteter i organiseret  regi – bortset fra sangaktiviteter
  • Personer mellem 18 og 70 år: Idrætsaktiviteter i organiseret og ikke-organiseret regi. Dog ikke kontakt-sport.
  • Personer over 70 år: Alle idrætsaktiviteter

Fremvisning af coronapas

  • Alle deltagere til indendørs idræt, der er over 18 år, skal kunne fremvise coronapas for at deltage i aktiviteten.
  • Det er foreningens ansvar at sikre dette.

Det gældende forsamlingsloft

  • Det indendørs forsamlingsloft hæves til 25 personer, og det udendørs forsamlingsloft hæves til 75 personer.

Kontaktsport uden kropskontakt er godkendt

DGI og DIF har sammen med Kulturministeriet ændret på retningslinjerne for kontaktsport (igen). Det er nu OK at åbne op for foreningsaktivitet for medlemmer ml. 18 og 69 år. Nedenstående udmelding er hentet fra DIF's hjemmeside.

  • Kontaktsport er ikke tilladt i indendørsidrætten endnu for voksne mellem 18 og 69 år. Det står klart. Til gengæld har det været lidt omskifteligt, om idrætsforeninger med kontaktsport må træne, hvis de holder sig til øvelser uden kropskontakt. Nu er det heldigvis lykkedes at få justerede retningslinjer fra Kulturministeriet. DIF og DGI er meget glade for, at retningslinjerne slår fast, at selvom kontaktsport ikke er tilladt, så kan alle idrætsforeninger træne indendørs, så længe træningen begrænser sig til øvelser uden kropskontakt ved voksne mellem 18 og 69 år. Kilde

Næste genåbningsfase falder den 21. maj 

Den 21. maj åbnes for de resterende indendørs foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i de forrige faser mod fremvisning af coronapas. Det vil primært omhandle kulturområdet og almen aftenskoleaktivitet.

 

Voksenaktivitete
Del: