Retningslinjer for genåbning af kultur-, fritids- og idrætsområdet

Den 21. april kan vi igen høre de første glade stemmer fra børn og unge under 18 år og ældre over 70 år kan høres i vores faciliteter igen. Vi glæder os til at byde jer indenfor! Find de gældende retningslinjer her:

Generelt om genåbningen af kultur-, fritids- og idrætsområdet

Overblik over den generelle genåbningsplan fra den 21. april.

Genåbning af idrætsfaciliteter til foreningsbrug

Åbningen af Furesø Kommunes faciliteter til foreningsbrug vil følge genåbningsplanen.

Genåbning af kulturhuse, forsamlingshuse og øvrige faciliteter til foreningsbrug

Faciliteter og lokaler til aktiviteter for kulturelle, sociale og sundhedsfremmende foreninger åbner først den 21. maj og med krav om coronapas.

Retningslinjer for indendørs foreningsaktiviteter og brug af anlæg

Ved aktivitet indendørs er følgende retningslinjer gældende.

Retningslinjer for udendørs foreningsaktiviteter og anvisning af udeareal

Udendørs foreningsaktivitet har et særskilt forsamlingsloft på op til 50 personer og er undtaget fra kontrol af coronapas. Uanset deltagernes alder

Ansvar og retningslinjer

Det er altid foreningens eget ansvar at følge retningslinjerne under COVID-19 i forbindelse med afvikling af aktiviteter. Alle trænere og instruktører skal kende de gældende retningslinjer. Retningslinjerne for foreningslivet opdateres på Kulturministeriets hjemmeside under menupunktet 'Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter'.

Håndtering af coronasmitte i foreningen

Hos DGI og DIF kan man finde råd om hvordan man forholder sig hvis et medlem bliver smittet med corona.​

Yderligere retningslinjer

Myndighedernes fælles corona-hjemmeside: Regler for sport, fritid og kultur
DGI: Anbefalinger til de enkelte idrætter
DIF: Generelle anbefalinger
DBU: Fodboldens corona-regler

Hent plakater med gode råd

Nederst på denne side og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ligger der materiale om forebyggelse af smittespredning som frit kan downloades og printes.

Nyhedsbreve

Foreninger kan oprette abonnement på denne side, så opdateringer modtages automatisk. Foreninger kan også tilmelde sig forvaltningens nyhedsbrev på fritidsportalen.

Nyttige Informationer Til Din Forening (2) (1)
Del: