Nye retningslinjer for udendørs idræt per 1. marts

Fra på mandag d. 1. marts åbnes der igen op for organiserede idræts- og fritidsaktiviteter udendørs for op til 25 deltagere. Dette gælder for både børn og voksne.

 • Pressemøde d. 24. februar

  Der åbnes nu op for udendørs organiseret idræt for både voksne og børn op til 25 personer. Dette meldte regeringen ud på pressemødet d. 24. februar 2021. Pressemeddelelsen kan findes på Kulturministeriets hjemmeside.

 • Definition af aktiviteter i organiseret regi

  Der har været en heftig debat om fortolkning og omfang af begrebet ”idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi”.

  Det er præciseret i Kulturministeriets retningslinjer den 26. februar.

  Det fremgår nu, at:

  ”Forsamlingsforbuddet er hævet fra 5 til 25 personer i forbindelse med udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Det gælder for aktiviteter, der er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner.

  Forsamlingsforbuddet på 5 personer gælder fortsat for privat arrangerede idræts- og foreningsaktiviteter”.

  I praksis betyder ændringen, at det er tydeliggjort, at eksempelvis private fitnesscentre også kan tilbyde udendørsidrætsaktiviteter.

   

 • Arealer og baner til udendørsaktivitet

  Vi ved, at der er mange der ønsker at komme i gang igen, nu når muligheden for at rykke udendørs er til stede. Det er ikke kun de gængse udendørsidrætter, men også flere indendørsidrætter, der går med sådanne tanker.

  For at kunne imødekomme så mange ønsker som muligt, har vi i første omgang defineret hvilke arealer, vores fodboldklubber kan bruge til aktivitet, og hvilke arealer, vi vil kunne stille til rådighed for andre aktiviteter. 

  Denne fordeling er midlertidig og gælder kun frem til den 6. april. Den overordnede fordeling skal også kun ses som et udgangspunkt for fordeling af aktivitetsarealer. Når aktiviteterne så småt er kommet i gang, vil alt ubenyttet tid selvfølgelig blive stillet til rådighed for alle.

  Den overordnede fordeling af arealer vil se således ud:

  Kunstgræsbanerne er åbne og vil primært blive fordelt til kommunens boldklubber. Områdeleder Jeanette Thomsen samarbejder med boldklubberne om fordeling af aktivitetstider på kunstgræsbanerne. Som udgangspunkt fastholdes den tidligere banefordeling, dog med undtagelse af træningstiderne på kunstgræsbanen i Farum Øst om tirsdagen, som i første omgang reserveres til øvrige aktiviteter. Jeanette Thomsen vil tage direkte fat i de foreninger der bliver berørt af dette.

  De foreninger, der venter på, at deres indendørs faciliteter åbner igen, er velkomne til at tænke ud af boksen og rykke den indendørs træning udendørs. Vi har udpeget en lang række arealer, som kan bruges til denne type af aktivitet. Hvis I har planer om at rykke nogle af jeres aktiviteter udenfor og har brug for et afgrænset aktivitetsområde, så skal I kontakte chefkonsulent Jakob Hermansen på mail jhe@furesoe.dk

  I kan se en oversigt over de udendørsarealer, som vi har reserveret til ”indendørs aktiviteter” her.

  Fordelingen af aktivitetstider på udendørsarealer er som nævnt midlertidig og varer i første omgang frem til den 6. april 2021.

  Ubenyttede aktivitetsområder/tider vil blive givet fri i uge 10.

   

 • Toiletforhold og opbevaring

  Toiletforhold og opbevaringsskure er åbne i tilknytning til udendørsaktiviteterne.

  Al omklædning og bad er fortsat lukket, og skal eventuelt foregå hjemme.

  Rum og skure må kun bruges til opbevaring og kortvarige ophold, som eksempelvis afhentning af nødvendigt udstyr. Det er tilladt at benytte toiletter. Ved adgang til rum, skure og toiletter skal I huske, at I skal spritte alle berøringsflader af efter individuel brug.

   

 • Maksimalt 25 personer

  Forsamlingsforbuddet på max 25 personer til træning eller kamp gælder for både børn og voksne.

  De 25 personer omfatter alle de tilstedeværende, det vil sige alle udøvere, trænere, dommere og eventuelle tilskuere eller forældre.

  Uden for aktiviteten – før og efter – gælder det generelle forsamlingsforbud på 5 personer, så I skal have en klar plan for aflevering og afhentning.

   

  Særligt for børneidræt

  Udendørs idrætsaktiviteter for børn skal altid være med en træner eller anden ansvarlig til stede.

  Husk at den krævede træner, eller ansvarlige voksne, også tæller med i det samlede antal på max 25 personer, og at vedkommende kun kan have ansvaret for ét hold ad gangen.

 • Flere hold på samme anlæg eller bane

  Flere grupper må gerne træne på samme idrætsanlæg på samme tid. I skal blot sikre jer flere ting:

  • Hver gruppe er på max 25 personer inkl. træner.
  • Afstanden mellem grupperne skal være på minimum 2 meter med en tydelig afgrænsning mellem træningszonerne.
  • Arealerne skal være tydeligt markeret.
  • Arealerne skal overholde minimumskrav til antal kvadratmeter pr. udøver
  • Adgangen til et træningsareal skal kunne ske, uden at man skal igennem andre træningsarealer.
  • Trænere eller deltagere må kun deltage i en fast gruppe og kan ikke skifte mellem grupperne.
 • Krav om corona-test

  Der er ikke noget krav om en corona-test, før man må deltage i en udendørs aktivitet.

  Det er altid foreningernes ansvar, at reglerne for at gennemføre deres aktiviteter, bliver overholdt. Hvis I er i tvivl, så kontakt jeres forbund.

 • Generelle retningslinjer

  Det er stadig vigtigt, at vi fortsat overholder de overordnede retningslinjer:

  • God håndhygiejne.
  • Ingen forsamlinger før og efter aktiviteten
  • Brug af mundbind ved brug af omklædningsfaciliteter og toiletter.
  • Aftørring/afspritning af kontaktflader og rekvisitter.
  • Overholdelse af afstandskravene.

  Kun ved at overholde dette, bliver det muligt at fastholde genåbningen og på sigt åbne yderligere.

 • Selvforvaltede faciliteter

  Vi opfordrer alle de selvforvaltede faciliteter til at følge de officielle samt Furesø Kommunes retningslinjer, herunder huske den daglige rengøring med videre, hvis adgangen til netop jeres facilitet åbner i forbindelse med afvikling af udendørs aktiviteter.

 • Afklaring på spørgsmål om adgang til indendørs faciliteter

  Flere foreninger har henvendt sig til Kultur og Fritid med et ønske om at få adgang til indendørs faciliteter til at optage aktivitetsvideoer eller renovere rekvisitter med videre.

  Kultur og Fritid har på baggrund af henvendelserne valgt at kontakte Kommunernes Landsforening og Kulturministeriet for at være HELT sikker på, at Furesø Kommune følger retningslinjerne.

  En sådan adgang er ikke i overensstemmelse med de nuværende corona-restriktioner, som blandt andet siger, at alle indendørs faciliteter skal være lukkede for alle aktiviteter – lige på nær professionel idræt.

  Vi kan derfor desværre ikke tillade denne type adgang til vores faciliteter.

 • Kulturministeriets retningslinjer

  Kulturministeriets retningslinjer er opdateret i forlængelse af udmeldingen den 24. februar 2021 om delvis åbning af Danmark fra den 1. marts. 2021.

  Retningslinjerne tilpasses løbende.

  Du kan finde retningslinjerne her. 

   

Forlængede restriktioner (nedlukning) frem til og med d. 5. april

Restriktionerne gælder foreløbigt frem til og med d. 5. april 2021.

 • Lukning af indendørs faciliteter

  Furesø Kommune lukker helt ned for adgang til samtlige indendørs kultur-, idræts- og fritidsanlæg foreløbigt frem til og med d. 5. april 2021.

  Nedlukningen omfatter:

  1. Alle indendørs kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter er fortsat lukket ned. (1)
  2. Alle opfordres til at begrænse den sociale kontakt til maksimalt fem personer.
  3. Afstandsanbefalingen er øget ud fra et forsigtighedsprincip fra 1 til mindst 2 meter.
  4. Det nye forsamlingsloft og nye afstandskrav gælder også for den udendørs idræt.
  5. Der er ikke længere mulighed for at være 500 siddende personer til stede ved visse arrangementer.

   

  (1):

  Alle kulturinstitutioner lukker helt ned, herunder Farum Kulturhus, Stien, Satellitten, Ellegården, Billen, Galaksen med flere. Således lukker blandt andet biblioteker, kulturhuse, udstillingssteder, biografer, mødefaciliteter og kulturskoler.

  Alle indendørsfaciliteter med foreningsaktivitet lukker, herunder kommunens svømmehaller, Farum Arena, Søndersøhallerne, Bybækhallen, klasse- og faglokaler på folkeskoler med videre. 

 • Bookinger annulleres og nøglebrikker deaktiveres

  Alle bookinger i kommunale faciliteter aflyses frem til og med d. 5. april 2021. 

  Alle nøglebrikker deaktiveres.

  Berørte foreninger får direkte besked.

 • Forsamlingsloftet fortsat på max fem personer

  Alle opfordres til at begrænse den sociale kontakt til maksimalt fem personer.

  Afstandsanbefalingen er øget ud fra et forsigtighedsprincip fra 1 til mindst 2 meter.

  Det nye forsamlingsloft og nye afstandskrav gælder også for den udendørs idræt.

  Der er ikke længere mulighed for at være 500 siddende personer til stede ved visse arrangementer.

   

 • Alle cafeteriaer, cafeer og lignende skal lukke ned for servering

  Takeaway kan tillades, der hvor varerne kan afhentes udenfor.

 • Faciliteter, som er selvejende eller har driftsaftaler

  Opfordres til at følge Furesø Kommunes retningslinjer.

 • Relevante links
SST Januar Holdfast
Del: