Retningslinjer for genåbning af kultur-, fritids- og idrætsområdet

  • Næsten alle restriktioner for både indendørs- og udendørs foreningsaktiviteter er nu ophævet.
  • Der er krav om coronapas for besøgende, brugere mv. på 18 år og derover i lokaler, der anvendes som træningscentre, herunder ubemandede træningscentre. Med det forstås både kommercielle, kommunale og foreningsdrevne mv. indendørs træningscentre.
  • Herudover er der forsamlingsloft på 2.000 deltagere ved indendørsarrangementer og 10.000 udendørs.
IKKEORGANISERET

Generelt om foreningens ansvar og retningslinjer

Det er altid foreningens eget ansvar at følge retningslinjerne under COVID-19 i forbindelse med afvikling af aktiviteter. Alle trænere og instruktører skal kende de gældende retningslinjer. Retningslinjerne for foreningslivet opdateres på Kulturministeriets hjemmeside under menupunktet 'Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter'.

Håndtering af coronasmitte i foreningen

Hos DGI og DIF kan man finde råd om hvordan man forholder sig hvis et medlem bliver smittet med corona.​

Yderligere retningslinjer

Myndighedernes fælles corona-hjemmeside: Regler for sport, fritid og kultur
DGI: Anbefalinger til de enkelte idrætter
DIF: Generelle anbefalinger
DBU: Fodboldens corona-regler

Hent plakater med gode råd

Nederst på denne side og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ligger der materiale om forebyggelse af smittespredning som frit kan downloades og printes.

Nyhedsbreve

Foreninger kan oprette abonnement på denne side, så opdateringer modtages automatisk. Foreninger kan også tilmelde sig forvaltningens nyhedsbrev på fritidsportalen.

Del: