Retningslinjer for genåbning af kultur-, fritids- og idrætsområdet

Den 6. maj kan vi se frem til at byde velkommen til de voksne mellem 18 og 69 år mod fremvisning af coronapas. Dermed kan alle aldersgrupper igen dyrke idræt indendørs. Find de gældende retningslinjer her:

IKKEORGANISERET

Generelt om genåbningen af kultur-, fritids- og idrætsområdet

Fra torsdag den 6. maj kan følgende aktiviteter afvikles indendørs i Furesø Kommunes idrætsanlæg for grupperne under 18-år, 18-69 år og 70 år+.

Indendørsretningslinjer

Genåbning af kulturhuse, forsamlingshuse og øvrige faciliteter til foreningsbrug

Faciliteter og lokaler til aktiviteter for kulturelle, sociale og sundhedsfremmende foreninger åbner først den 21. maj og med krav om coronapas.

FORSALINGSLOFTRULLE

Retningslinjer for indendørs foreningsaktiviteter og brug af anlæg

Alle aldre kan deltage i indendørs idrætsaktivitet fra den 6. maj. Krav om coronapas fra 18 år. Forsamlingsloft er hævet til 25 personer.

Udendørsretningslinjer

Retningslinjer for udendørs foreningsaktiviteter og anvisning af udeareal

Udendørs foreningsaktivitet har fra den 6. maj et forsamlingsloft på 75 personer og er undtaget fra kontrol af coronapas. Uanset deltagernes alder.

Ansvar og retningslinjer

Det er altid foreningens eget ansvar at følge retningslinjerne under COVID-19 i forbindelse med afvikling af aktiviteter. Alle trænere og instruktører skal kende de gældende retningslinjer. Retningslinjerne for foreningslivet opdateres på Kulturministeriets hjemmeside under menupunktet 'Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter'.

Håndtering af coronasmitte i foreningen

Hos DGI og DIF kan man finde råd om hvordan man forholder sig hvis et medlem bliver smittet med corona.​

Yderligere retningslinjer

Myndighedernes fælles corona-hjemmeside: Regler for sport, fritid og kultur
DGI: Anbefalinger til de enkelte idrætter
DIF: Generelle anbefalinger
DBU: Fodboldens corona-regler

Hent plakater med gode råd

Nederst på denne side og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ligger der materiale om forebyggelse af smittespredning som frit kan downloades og printes.

Nyhedsbreve

Foreninger kan oprette abonnement på denne side, så opdateringer modtages automatisk. Foreninger kan også tilmelde sig forvaltningens nyhedsbrev på fritidsportalen.

Del: