Puljen til frivilligt socialt arbejde (de såkaldte § 18-midler) uddeles én gang årligt i foråret. Det er Social- og Sundhedsudvalget, der fordeler midlerne mellem ansøgerne.

Hvem kan søge?

Furesø Kommune støtter organisationer, foreninger og andre, der styrker den frivillige indsats.

Der kan søges om støtte til de udgifter, der skaber rammerne for indsatsen, f.eks. lokaler, telefon, administration, indslusning, opkvalificering og supervision af frivillige. 

Temaer i 2020

  • Aktiviteter, der skaber sociale rammer, hvor der er mulighed for fællesskab

  • Aktiviteter, der skaber initiativer, så borgerne har mulighed for at være aktive, udvikle og anvende egne ressourcer og tage ansvar for fællesskabet.

  • Aktiviteter, der skaber tryghed i hverdagen.

  • Aktiviteter målrettet udsatte borgere

  • Aktiviteter målrettet børn og unge

Hvornår og hvordan søger jeg?

Der kan søges en gang årligt - Ansøgningsfrist 6. marts 2020

Du søger ved at udfylde Ansøgningsskema 2020 - Ansøgningsskema med underskrift skal sendes til Furesø kommune. Du kan også hente ansøgningsskemaet i Kommunens Borgerservice.

Det er en betingelse for, at foreningen kan få tilskud, at foreningen sender en erklæring om indhentelse af børneattester. Kommunerne skal undlade at yde tilskud, hvis foreningen ikke sender erklæringen om børneattester.

Ansøgningen sendes til Socialsekretariatet, Stiager 2, 3500 Værløse eller på e-mail: socialsekretariatet@furesoe.dk. Hvis du sender ansøgningsskemaet på e-mail, skal du være opmærksom på, at skemaet skal være underskrevet. Det kan du gøre ved at printe det udfyldte skema, underskrive, scanne og sende det på e-mail.

Social og Sundhedsudvalget behandler ansøgningerne.

Foreninger skal have CVR-nummer og NemKonto

Alle foreninger skal oprette et CVR-nummer og en NemKonto for at modtage betalinger eller tilskud fra offentlige myndigheder. Det gælder også foreninger, som søger tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Del: