Puljen til frivilligt socialt arbejde (de såkaldte § 18-midler) uddeles normalt én gang årligt i foråret. Det er Udvalget for Sociale forhold, Sundhed og et godt Seniorliv (USS), der fordeler midlerne mellem ansøgerne.

Ansøgning til §18 midler er afsluttet for 2021.

Ansøgningsfristen i 2022 bliver den 4. marts. ansøgningsskema og erklæring om børneattest lægges op på hjemmesiden sidst i 2021.

Hvem kan søge?

Furesø Kommune støtter organisationer, foreninger og andre, der styrker den frivillige indsats.
Der kan søges om støtte til de udgifter, der skaber rammerne for indsatsen, f.eks. lokaler, telefon, administration, indslusning, opkvalificering og supervision af frivillige.

 

Temaer i 2021

• Aktiviteter, der bekæmper ulighed i sundhed med fokus på mental sundhed
• Aktiviteter målrettet udsatte borgere
• Aktiviteter målrettet børn og unge
• Aktiviteter, der skaber sunde initiativer, så borgerne har mulighed for at være aktive, udvikle og anvende egne ressourcer og tage ansvar for fællesskabet.
• Aktiviteter, der skaber tryghed i hverdagen

 

Hvornår og hvordan søger jeg?

Der kan søges en gang årligt. Ansøgning til §18 midler er afsluttet for 2021.

Ansøgningsfristen i 2022 bliver den 4. marts. ansøgningsskema og erklæring om børneattest lægges op på hjemmesiden sidst i 2021.

Du søger ved at udfylde ansøgningsskema med underskrift, som skal sendes til Furesø kommune. Du kan rekvirere ansøgningsskemaet på e-mail til sundhedogseniorliv@furesoe.dk.

Det er en betingelse for, at foreningen kan få tilskud, at foreningen sender en erklæring om indhentelse af børneattester. Kommunerne skal undlade at yde tilskud, hvis foreningen ikke sender erklæringen om børneattester.

Ansøgningen sendes til Center for Sundhed og Seniorliv, Stiager 2, 3500 Værløse eller på e-mail: sundhedogseniorliv@furesoe.dk. Hvis du sender ansøgningsskemaet på e-mail, skal du være opmærksom på, at skemaet skal være underskrevet. Det kan du gøre ved at printe det udfyldte skema, underskrive, scanne og sende det på e-mail.

USS behandler ansøgningerne.

Foreninger skal have CVR-nummer og NemKonto

Alle foreninger skal oprette et CVR-nummer og en NemKonto for at modtage betalinger eller tilskud fra offentlige myndigheder. Det gælder også foreninger, som søger tilskud til frivilligt socialt arbejde.