Hvad er et frivilligcenter?

Et frivilligcenter drives af og for frivillige, men får støtte fra stat og kommune til lokaler, ledelse og evt. konsulent. Det overordnede mål er at fremme den lokale frivillighed. Der findes frivilligcentre i 45 kommuner. De støtter og styrker de mange initiativer, som frivillige foreninger driver til gavn for lokalsamfundet: besøgsvenner, lektiecafeer, væresteder for hjemløse, integrationsprojekter mv. I frivilligcentret kan de frivillige deltage i kurser, låne lokaler og få konsulentbistand. Frivilligcentret hjælper nye frivillige initiativer i gang, og kommunens borgere kan henvende sig, hvis de vil have information om foreningernes hjælpetilbud, eller hvis de vil være frivillige.

Kontakt

Mobil: 5047 1562
Mail: info@frivilligfuresoe.dk 

Frivilligcenter Furesø

Stiftelse og bestyrelse

Frivilligcenter Furesø blev stiftet ved en stiftende generalforsamling i januar 2011.

Del: