Letlæsningsbøgerne bygger på historier fra lokalområdet, der gennem årene har belyst almene emner som krybskytteri, sygdom og helbredelse i 1700-tallet, sagn og overtro og stormfloden i 1872.

Bøgerne er skrevet til børn, der netop har knækket læsekoden, men kan også læses af ældre børn, og kan med fordel bruges i dansk- eller historieundervisningen samt i specialklasser.

Bøgerne findes som klassesæt på skolebibliotekerne i Furesø Kommune, og kan købes ved henvendelse til Skoletjenesten Furesø Museer. 

Du finder alle udgaverne på Furesø Museers hjemmeside

Freja Gry Børsting, Museumsinspektør Og Søndersøskolen
Freja Gry Børsting, museumsinspektør, deler årets lokale historie ud på Søndersøskolen, 2015

Kontakt

Furesø Museerne

Stavnsholtvej 3
3520 Farum
Tlf.: 7235 6100