Vandreture i Furesø Kommune

De forskellige forslag til vandreture i Furesø Kommune viser mangfoldigheden i vores enestående landskab. De enkelte turforslag indeholder en eller flere opmærkede ruter samt fortællinger om det området, turen løber igennem.

 • Farum Søsti

  Farum Søsti er en 10 km lang rute omkring Farum Sø. For hver hele kilometer er der opstillet en skulptur med et relief af et dyr eller en plante, som er hjemsted for området. Kunstneren Olav Johannisson har udsmykket stenene.

  Hvis du følger ruten med uret, kan du følge de opsatte vejvisningssten.

  Download folder over Farum Søsti

 • Grønne ture i Kirke Værløse og omegn

  Denne folder beskriver forslag til ture rundt omkring Kirke Værløse og omegn og er på i alt 7,1 km. Landskabet omkring Kirke Værløse er enestående og kan fortælle mange spændende historier. Få andre steder i hovedstadsområdet kan man opleve så store højdeforskelle, med store bakker og dybe dale. Disse landskaber er dannet under den sidste istid, og slugten ved Kollekolle ned mod Furesø er et eksempel på resultatet af de enorme kræfter, der blev frigjort, da isen smeltede. Efter istiden lå Kirke Værløse som en halvø mellem ådalene, og da vandstanden faldt, var landskabet præget af søer, som gradvist blev til tørvemoser.

  Download folder over Grønne ture i Kirke Værløse og omegn

 • Farum Lillevang

  I slutningen af sidste istid kom en kortvarig kuldeperiode, der bevirkede, at isen fra syd pløjede sig gennem landskabet som et mægtigt strygejern og skabte den store slette, vi i dag kender som Hedeboegnen. Da fremstødet stoppede, var isens nordligste rand nået frem til området omkring Ballerup. Foran sig havde isen skubbet en stor vold af afhøvlet jord, sand, sten, grus, ler og kalk, som blev aflejret som en bakket randmoræne. På denne randmoræne ligger de skove, som her beskrives. Gennem hele Danmarks historie har der levet mennesker her, og der findes spor herefter mange steder i skovene.

  Download folderen fra Naturstyrelsens hjemmeside

 • Hareskovene

  Hareskovene ligger nordvest for København mellem Bagsværd, Ballerup og Værløse. Naturen i området er meget varieret med en bevoksning domineret af bøgeskov, åbne områder af enge og overdrev samt dale og lavninger med søer og moser.

  Download folder om Hareskovene på Naturstyrelsens hjemmeside

 • Nørreskoven ved Furesø

  Nørreskoven ligger med sine stejle skrænter og sine gamle bøgetræer ud til Furesøens vestlige bred. Man mener, at der har været skov her, lige siden skoven indvandrede efter den sidste istid.

  Download folder om Nørreskoven ved Furesø fra Naturstyrelsens hjemmeside

 • Sten i Furesø Kommune

  Nick B. Svendsen har lavet en bog om Sten i Furesø Kommune. I Furesø Kommune ligger der store skovarealer, som kun i kort tid eller slet ikke har været dyrket, siden mennesket begyndte at dyrke landet. Stenanlæggene i disse områder er derfor i mange tilfælde bevaret eller delvist bevaret. Oldtidens stenmonumenter er i stort tal blevet ødelagt i det dyrkede land. Til gengæld rummer det bebyggede land adskillelige nyere stenmonumenter, som vidner om menneskets aktivitet og lyst til udsmykning. 

  Download Nick B. Svendsens bog om Sten i Værløse

 • FuresøKortet - Orienteringsløb

  FURESØKORTET er et orienteringskort, der giver dig og dine nærmeste de bedste muligheder for at gå på opdagelse i jeres lokalområde eller i resten af kommunen og i de tilstødende skove: Ganløse Ore, Nyvang og Terkelskov. Du kan bruge kortet som inspiration til din næste udflugt, til at samle familie og venner rundt om spisebordet eller hænge det op på væggen.

  På hjemmesiden for FuresøKortet kan du finde forslag til ruter med mere

 • Naturpark Mølleåen

  Allerede fra Slangerupbanens tid i begyndelsen af 1900-tallet har det været populært med vandreture ud fra stationerne. Der er stadig et stort antal deltagere på vandreture i området – men i dag mest folk fra omegnen, der er ude over deres første ungdom. Især til brug for denne gruppe er der udarbejdet en turguide med 16 ture og ca. 100 seværdigheder. Områdets foreninger arrangerer en del guidede ture med forskellige emner, jævnfør kalenderen med turarrangementer.

  Du kan finde mere information om ture og arrangementer på Naturpark Mølleåens hjemmeside

 • Oldtidsstier

  Der går flere oldtidsstrøg gennem Furesø Kommune og resten af Nordsjælland. Gå på opdagelse i fortiden ved at findeturforslag til Furesø Kommunes oldtidsstier her

   

Sti Ved Præstesø Søndersø 2
Sti ved Præstesø Søndersø
Hangar på Flyvestationen

Oplev Flyvestationen på egen hånd med Naturstyrelsens guide

De grønne dele af Flyvestation Værløse er nu et rekreativt naturområde med mose, eng, skrænter, vandhuller og en hundefold, hvor det er tilladt at luf…

Forside Tag Familien Med

Tag familien med på Flyvestationen...

Furesø Museer har lavet en opdagelsesfolder til dig og din familie. Med den i hånden kan du tage på din egen guidede tur rundt på området