• Badevandsprofiler
 • Badevandsanalyser

  I løbet af badevandssæsonen fra maj til september fører Furesø Kommune tilsyn med badevandskvaliteten på udvalgte badesteder i Furesø, Søndersø og Farum Sø. Vi undersøger, om der er for mange bakterier i vandet, og om der er giftige alger. Vandprøverne analyseres for indholdet af E-coli og intestinale enterokokker i overensstemmelse med reglerne for kontrol af badevand. Forekomst af E-coli og intestinale enterokokker i badevandet er et udtryk for en forurening med spildevand eller lignende.

  På baggrund af indholdet af bakterier i badevandet klassificeres badevandet. Klassifikationen af badevand kan være: Udmærket, god, tilfredsstillende eller ringe. Udmærket er den bedste klassifikation. Badevandet i Furesø Kommune kan normalt klassificeres som god eller udmærket. 

  Badevandsanalyser for 2020

  Furesøbad

  Dato
  E-coli (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 200
  18. august <10 3
  7. august <10 1
  5. august 40 4
  31. juli 20 3
  28. juli 130 6
  20. juli <10 6
  13. juli 20 11
  6. juli 10 4
  22. juni <10 11
  8. juni 10 5
  4. juni 10 7
  26. maj <10 <1

  * For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.

  ** Antal kolonidannende enheder.

  Der kan være ikter i vandet ved Furesøbad.

  Søndersø

  Dato
  E-coli (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 200
  18. august <10 2
  5. august <10 1
  28. juli 50 4
  23. juli 40 4
  20. juli 10 4
  16. juli 10 <1
  13. juli 1100 <1
  6. juli <10 2
  22. juni <10 1
  8. juni <10 <1
  4. juni <10 2
  26. maj <10 <1

  * For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.

  ** Antal kolonidannende enheder.

   

  Høje Klint 

  Dato
  E-coli (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 200
  18. august <10 1
  14. august <10 <1
  7. august 10 1
  5. august 260 40
  28. juli 90 10
  20. juli 10 5
  13. juli 80 20
  6. juli 30 4
  22. juni <10 1
  8. juni <10 <1
  4. juni 40 17
  26. maj <10 <1

  * For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
  ** Antal kolonidannende enheder.

   

  Farum Sø

  Dato
  E-coli (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 200
  18. august 70 12
  14. august <10 6
  7. august <10 <1
  7. august 80 13
  5. august 930 20
  31. juli
  10 1
  28. juli 840 6
  20. juli 10 7
  13. juli 70 1
  6. juli 40 28
  22. juni 40 12
  8. juni 40 7
  4. juni <10 12
  26. maj <10 <1

  * For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
  ** Antal kolonidannende enheder.

  Mere information:

  Hvis du ønsker mere generel information om badevandets kvalitet, så kan du læse mere på Miljøstyrelsen hjemmeside.

 • Kontrol med giftige alger

  Kontrol med giftige alger

  Kommunen holder øje med, om der er masseopblomstringer af alger. Hvis det ved en samlet vurdering skønnes, at der er risiko for, at algerne er sundhedsfarlige, opsætter kommunen skilte, der informerer om tilstedeværelsen af giftige alger og om at badning frarådes.

  Vær dog altid selv opmærksom, når du bader. En tommelfingerregel og et godt baderåd er, at hvis du ikke kan se dine tæer, når du står i vand til knæene, så er der for mange alger, og du bør ikke bade.

  Lidt om alger

  De planktonalger, som kan forekomme i danske søer og havområder er mikroskopiske planter, der svæver frit i vandet, og som transporteres af strøm og vind. Alger giver normalt ikke anledning til problemer, når de forekommer i mindre mængde, men når vandtemperaturen stiger om sommeren, formerer algerne sig hurtigere og ved badning i vand med masseopblomstring af blågrønalger kan de være giftige og være til gene for mennesker og dyr. Giftstofferne kan give anledning til hudirritation og udslet, og ved indtagelse af vandet kan der opstå forgiftninger.

  Alger har en tendens til at samle sig langs bredden, og de udgør derfor en særlig risiko for små børn, der leger i vandkanten, og hunde, der drikker af vandet. Masseopblomstringer af alger optræder især i perioder med varmt og stille vejr, hvor algerne samles i de øverste vandlag, mens blæst og fralandsvind betyder, at algerne spredes. Dette betyder, at algeforekomster kan variere meget i tid og sted, og det er derfor ikke altid muligt at give en opdateret information om forekomst af giftige alger.

 • Ikter (parasitter)

  Ikter (parasitter)

  Ikter er parasitter som kan forekomme i vores søer (ferskvand). Ikteangreb er ufarlige, men kan være højst generende for især børn, særligt følsomme mennesker og allergikere. Ikteangreb forårsager udslæt og røde knopper, som normalt ikke kræver behandling. Er man stærkt generet af kløe efter badning anbefales det at kontakte en læge.

  På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse meget mere om ikter http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/esrum-soe/ikter/

 • Baderåd

  Badevandet i Furesø, Søndersø og Farum Sø har normalt en høj kvalitet, men i nogle situationer kan kvaliteten være forringet, således at badning bør undgås.

  Vær derfor altid opmærksom på vandets udseende - og følg altid de generelle baderåd. Læs TrygFondens 5 baderåd.

   

  Gode råd når du bader:

  • Bad sammen med andre.
  • Hold øje med børnene, når du bader.
  • Bad ikke, hvis vandet er misfarvet eller meget uklart.
  • Bad ikke i brammer af sammenskyllede alger.
  • Lad ikke hunde drikke af eller bade i vand, der er farvet af alger.
Furesøbad, sommer

Furesøbad - tjek badevandet, inden du tager af sted

Se badevandstemperaturer og find status på, om der er åbent eller lukket for badning ved Furesøbad.

Furesøbad, badebroer

Furesøen

Hvordan er bademulighederne, og hvordan kommer vi smartest til Furesøen? På de store stranddage søger mange til Furesøbad, så snup cyklen, tog, bus el…

Seneste nyt om søer
Farumgård Med Have Luftfoto
Nyhed

Få overblik over Farumgård-fredningen

Historiske og aktuelle dokumenter er vigtige elementer i at forstå, hvad Farumgård-fredningen handler om. På furesoe.dk har vi forsøgt at samle de cen…

Doktorens Bugt Foto Thomas Halvor Jensen Furesø Kommune
Pressemeddelelse

Ny spildevandsplan sætter ind mod overløb

Vi skal passe på vores natur, søer og vandløb. Furesø Byråd har vedtaget en ny plan for spildevand og fremtidens udfordringer med øgede regnmængder.