Tilsyn med badevandet

Badestederne i Furesø ligger ved Høje Klint og Fiskebæk Friluftsbad. I Farum Sø ligger badestedet i Doktorens Bugt. I Søndersø ligger badestederne syd for Søndersø Park og Hybenvej.

 • Badevandsprofiler
 • Badevandsanalyser

  I løbet af badevandssæsonen fra maj til september fører Furesø Kommune tilsyn med badevandskvaliteten på udvalgte badesteder i Furesø, Søndersø og Farum Sø. Vi undersøger, om der er for mange bakterier i vandet, og om der er giftige alger. Vandprøverne analyseres for indholdet af E-coli og intestinale enterokokker i overensstemmelse med reglerne for kontrol af badevand. Forekomst af E-coli og intestinale enterokokker i badevandet er et udtryk for en forurening med spildevand eller lignende.

  På baggrund af indholdet af bakterier i badevandet klassificeres badevandet. Klassifikationen af badevand kan være: Udmærket, god, tilfredsstillende eller ringe. Udmærket er den bedste klassifikation. Badevandet i Furesø Kommune kan normalt klassificeres som god eller udmærket. 

  Badevandsanalyser for 2019

  Farum Sø

  Dato
  E-coli (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 200
   23.05.  80 3
   05.06. 10  50 
  11.06
  11 140
   14.06.  360  60 
  17.06.   30 140 
   21.06.  20
   24.06. <10  2
   08.07 250 30
   11.07 10 <1

  * For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
  ** Antal kolonidannende enheder.

   

  Furesøbad


  Dato
  E-coli (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml) Grænseværdi* 200 
  23.05
  10 2
  05.06. < 10 4
  11.06. 10 4
  24.06. 120 14
  26.06 10 5
  02.07 30 9
  08.07 1000 310
  11.07 <10 <1
       

  * For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
  ** Antal kolonidannende enheder.

   

  Søndersø

  Dato
  E-coli (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 200
  23.05. <10 5
  05.06. <10 5
  11.06. <10 1
  14.06. <10 1
  24.06. 30 <1
  08.07 <1 2
       
       
       

  * For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
  ** Antal kolonidannende enheder.

   

  Høje Klint 

  Dato
  E-coli (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 200
   23.05. 10
   05.06.  390 70
  11.06
  <10 1
   14.06. 620  20
   18.06. 100  12
   24.06.  <10  8
   08.07 30
       
       

  * For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
  ** Antal kolonidannende enheder.

   

  Mere information:

  Hvis du ønsker mere generel information om badevandets kvalitet, så kan du læse mere på Miljøstyrelsen hjemmeside.

 • Kontrol med giftige alger

  Kontrol med giftige alger

  Kommunen holder øje med, om der er masseopblomstringer af alger. Hvis det ved en samlet vurdering skønnes, at der er risiko for, at algerne er sundhedsfarlige, opsætter kommunen skilte, der informerer om tilstedeværelsen af giftige alger og om at badning frarådes.

  Vær dog altid selv opmærksom, når du bader. En tommelfingerregel og et godt baderåd er, at hvis du ikke kan se dine tæer, når du står i vand til knæene, så er der for mange alger, og du bør ikke bade.

  Lidt om alger

  De planktonalger, som kan forekomme i danske søer og havområder er mikroskopiske planter, der svæver frit i vandet, og som transporteres af strøm og vind. Alger giver normalt ikke anledning til problemer, når de forekommer i mindre mængde, men når vandtemperaturen stiger om sommeren, formerer algerne sig hurtigere og ved badning i vand med masseopblomstring af blågrønalger kan de være giftige og være til gene for mennesker og dyr. Giftstofferne kan give anledning til hudirritation og udslet, og ved indtagelse af vandet kan der opstå forgiftninger.

  Alger har en tendens til at samle sig langs bredden, og de udgør derfor en særlig risiko for små børn, der leger i vandkanten, og hunde, der drikker af vandet. Masseopblomstringer af alger optræder især i perioder med varmt og stille vejr, hvor algerne samles i de øverste vandlag, mens blæst og fralandsvind betyder, at algerne spredes. Dette betyder, at algeforekomster kan variere meget i tid og sted, og det er derfor ikke altid muligt at give en opdateret information om forekomst af giftige alger.

 • Ikter (parasitter)

  Ikter (parasitter)

  Ikter er parasitter som kan forekomme i vores søer (ferskvand). Ikteangreb er ufarlige, men kan være højst generende for især børn, særligt følsomme mennesker og allergikere. Ikteangreb forårsager udslæt og røde knopper, som normalt ikke kræver behandling. Er man stærkt generet af kløe efter badning anbefales det at kontakte en læge.

  På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse meget mere om ikter http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/esrum-soe/ikter/

 • Baderåd

  Badevandet i Furesø, Søndersø og Farum Sø har normalt en høj kvalitet, men i nogle situationer kan kvaliteten være forringet, således at badning bør undgås.

  Vær derfor altid opmærksom på vandets udseende - og følg altid de generelle baderåd. Læs TrygFondens 5 baderåd.

   

  Gode råd når du bader:

  • Bad sammen med andre.
  • Hold øje med børnene, når du bader.
  • Bad ikke, hvis vandet er misfarvet eller meget uklart.
  • Bad ikke i brammer af sammenskyllede alger.
  • Lad ikke hunde drikke af eller bade i vand, der er farvet af alger.
Del: