Gode råd når du bader:

 • Bad ikke efter kraftige regnskyl, da der kan være forurening fra overløb.
 • Bad ikke, hvis vandet er misfarvet eller meget uklart.
 • Bad ikke i brammer af sammenskyllede alger.
 • Lad ikke hunde drikke af eller bade i vand, der er farvet af alger.

Badevandet i Furesø, Søndersø og Farum Sø har normalt en høj kvalitet, men i nogle situationer kan kvaliteten være forringet, således at badning bør undgås. Vær derfor altid opmærksom på vandets udseende - og følg altid de generelle baderåd. Læs TrygFondens 5 baderåd.

 • Badevandsanalyser

  I løbet af badevandssæsonen fra 1. maj til 1.  september fører Furesø Kommune tilsyn med badevandskvaliteten på udvalgte badesteder i Furesø, Søndersø og Farum Sø. Vi undersøger, om der er for mange bakterier i vandet, og om der er giftige alger. Vandprøverne analyseres for indholdet af E. coli og intestinale enterokokker i overensstemmelse med reglerne for kontrol af badevand. Forekomst af E-coli og intestinale enterokokker i badevandet er et udtryk for en forurening med spildevand eller lignende.

  På baggrund af indholdet af bakterier i badevandet klassificeres badevandet. Klassifikationen af badevand kan være: Udmærket, god, tilfredsstillende eller ringe. Udmærket er den bedste klassifikation. Badevandet i Furesø Kommune kan normalt klassificeres som god eller udmærket. 

  Badevandsanalyser for 2022

  Furesøbad

  Dato   
  E. coli (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 200
   
  16. august 30 5 Udmærket badevand
  5. august  80 12 Udmærket badevand
  3. august 20 22 Udmærket badevand
  29. juli 10 8 Udmærket badevand
  26. juli 190 120 Udmærket badevand
  18. juli 10 39 Udmærket badevand
  11. juli <10 5 Udmærket badevand
  4. juli 30 21 Udmærket badevand
  27. juni 10 9 Udmærket badevand
  17. juni 10 1 Udmærket badevand
  3. juni <10 5 Udmærket badevand
  24. maj 100 27 Udmærket badevand

  * For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.

  ** Antal kolonidannende enheder.

  Der kan være ikter i vandet ved Furesøbad.

  Søndersø

  Dato
  E. coli (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 200
   
  16. august <10 <1 Udmærket badevand
  3. august <10 2 Udmærket badevand
  26. juli 10 14 Udmærket badevand
  18. juli <10 7 Udmærket badevand
  11. juli <10 27 Udmærket badevand
  4. juli 30 34 Udmærket badevand
  27. juni <10 3 Udmærket badevand
  17. juni 10 <1 Udmærket badevand
  3. juni 10 4 Udmærket badevand
  24. maj <10 20 Udmærket badevand

  * For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.

  ** Antal kolonidannende enheder.

  Høje Klint 

  Dato
  E-coli (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 200
   
  16. august <10 5 Udmærket badevand
  3. august <10 16 Udmærket badevand
  26. juli 60 8 Udmærket badevand
  18. juli 20 22 Udmærket badevand
  11. juli 20 3 Udmærket badevand
  4. juli 20 4 Udmærket badevand
  27. juni 20 8 Udmærket badevand
  17. juni <10 4 Udmærket badevand
  3. juni 10 4 Udmærket badevand
  24. maj <10 20 Udmærket badevand

  * For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.

  ** Antal kolonidannende enheder.

  Farum Sø

  Dato
  E. coli (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
  Grænseværdi* 200
   
  16. august <10 <1 Udmærket badevand
  5. august 20 23 Udmærket badevand
  3. august 60 47 Udmærket badevand
  29. juli 40 14 Udmærket badevand
  26. juli 1100 420 Ringe badevand
  18. juli 10 12 Udmærket badevand
  13. juli 150 140 Udmærket badevand
  11. juli <10 5 Udmærket badevand
  8. juli 20 15 Udmærket badevand
  6. juli  210 100 Udmærket badevand
  4. juli 80 310 Godt badevand
  27. juni 100 50 Udmærket badevand
  17. juni 100 100 Udmærket badevand
  3. juni 20 7 Udmærket badevand
  24. maj 20 40 Udmærket badevand

  * For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.

  ** Antal kolonidannende enheder.

   

  Mere information:

  Hvis du ønsker mere generel information om badevandets kvalitet, så kan du læse mere på Miljøstyrelsen hjemmeside.

 • Badevandsprofiler
 • Kontrol med giftige alger

  Kontrol med giftige alger

  Kommunen holder øje med, om der er masseopblomstringer af alger. Hvis det ved en samlet vurdering skønnes, at der er risiko for, at algerne er sundhedsfarlige, opsætter kommunen skilte, der informerer om tilstedeværelsen af giftige alger og om at badning frarådes.

  Vær dog altid selv opmærksom, når du bader. En tommelfingerregel og et godt baderåd er, at hvis du ikke kan se dine tæer, når du står i vand til knæene, så er der for mange alger, og du bør ikke bade.

  Lidt om alger

  De planktonalger, som kan forekomme i danske søer og havområder er mikroskopiske planter, der svæver frit i vandet, og som transporteres af strøm og vind. Alger giver normalt ikke anledning til problemer, når de forekommer i mindre mængde, men når vandtemperaturen stiger om sommeren, formerer algerne sig hurtigere og ved badning i vand med masseopblomstring af blågrønalger kan de være giftige og være til gene for mennesker og dyr. Giftstofferne kan give anledning til hudirritation og udslet, og ved indtagelse af vandet kan der opstå forgiftninger.

  Alger har en tendens til at samle sig langs bredden, og de udgør derfor en særlig risiko for små børn, der leger i vandkanten, og hunde, der drikker af vandet. Masseopblomstringer af alger optræder især i perioder med varmt og stille vejr, hvor algerne samles i de øverste vandlag, mens blæst og fralandsvind betyder, at algerne spredes. Dette betyder, at algeforekomster kan variere meget i tid og sted, og det er derfor ikke altid muligt at give en opdateret information om forekomst af giftige alger.

 • Ikter (parasitter)

  Ikter (parasitter)

  Ikter er parasitter som kan forekomme i vores søer (ferskvand). Ikteangreb er ufarlige, men kan være højst generende for især børn, særligt følsomme mennesker og allergikere. Ikteangreb forårsager udslæt og røde knopper, som normalt ikke kræver behandling. Er man stærkt generet af kløe efter badning anbefales det at kontakte en læge.

  På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse meget mere om ikter http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/esrum-soe/ikter/

Furesøbad, sommer

Furesøbad - tjek badevandet, inden du tager af sted

Se badevandstemperaturer og find status på, om der er åbent eller lukket for badning ved Furesøbad.

Furesøbad, badebroer

Furesøen

Hvordan er bademulighederne, og hvordan kommer vi smartest til Furesøen? På de store stranddage søger mange til Furesøbad, så snup cyklen, tog, bus el…