Badebro ved Søndersø, mod vandet
Badebro ved Søndersø

Der er et regelsæt for, hvordan man må benytte Søndersø og stien rundt om. Formålet er at beskytte naturværdierne i og omkring Søndersø samt at sikre en rekreativ benyttelse af Søndersø og dens bredarealer, der giver borgerne muligheder for at udøve friluftsliv i samspil med floraen og faunaen.

 1. Gangsti - forsigtig cykling tilladt.
 2. Hunde er velkommen i snor.
 3. Motoriseret kørsel og ridning er ikke tilladt.
 4. Åben ild og teltslagning er ikke tilladt.
 5. Færdsel sker på eget ansvar.

 

Særlige regler for benyttelsen af Søndersø
 • Zoneinddeling - aktiv zone og stillezone

  Søen er inddelt i to zoner af hensyn til fuglelivet.

  • I stillezonen tillades ikke aktiviteter. Undtagelsen er lovligt fiskeri i perioden 1. august til 1. marts.
  • I aktivitetszonen er badning tilladt. Derudover er det ikke tilladt at foretage aktiviteter på søfladen med undtagelse af reglerne for fiskeri i § 4.
  • Færdsel med robåde er tilladt for medlemmer af Sports- og Lystfiskerforeningerne med tilladelse til fiskeri på søen. Medlemmer af Sports- og Lystfiskerforeningerne skal på forlangende af Furesø Kommunes repræsentant kunne fremvise gyldigt medlemskort udstedt af foreningerne.
  • Motorsejlads er ikke tilladt undtaget elmotor med en maks. ydelse på 75 lbs ved 12 volt. Motorens ydelse skal kunne dokumenteres på forlangende.
  • Furesø Kommune kan i særlige tilfælde give tilladelse til motorsejlads.

   

 • Fiskeri
  • Fiskeri i Søndersø fra søbred er tilladt i aktivzonen for alle med lovpligtigt fisketegn og unge under 18 år samt personer over 65 år.
  • Fiskeri fra land skal foregå fra de anviste pladser markeret på kort.
  • Fiskeri i Søndersø fra båd, og med lovpligtigt fisketegn, kan udøves af foreningens medlemmer.
 • Organiserede aktiviteter

   

  • Organiserede aktiviteter med mere end 20 deltagere kræver tilladelse fra Furesø Kommune. 
  • Der tillades 3 større stævner arrangeret af Furesø Kommunes foreninger om året. På søfladen dog kun i perioden 31. august til 31. oktober.

  Et større stævne defineres ved min. 100 deltagere og maksimum 400 deltagere.

  • Ansøgningerne vil blive prioriteret efter folkeoplysningsudvalgets kriterier. Ansøgningen skal være Furesø Kommune i hænde senest 1. november året inden stævnet skal afvikles.
  • Organiseret svømmetræning og i den forbindelse udlægning af bøjer kræver tilladelse fra Furesø Kommune.
Del: