Gå til sidens indhold

Særlige hensyn ved Søndersø

Søndersø er et attraktivt natur- og fritidsområde, der med sin bynære beliggenhed danner ramme for vandreture og motionsløb både for de omkringliggende lokalsamfund og for pendlere, der passerer på Ballerupvej. Samtidig er Søndersø også et værdifuldt naturområde, især for fuglelivet.

Søndersø Badebro
Badebro ved Søndersø

Der er et regelsæt for hvordan man må benytte Søndersø og stien rundt om. Formålet er, at beskytte naturværdierne i og omkring Søndersø samt at sikre en rekreativ benyttelse af Søndersø og dens bredarealer, der giver borgerne muligheder for at udøve friluftsliv i samspil med floraen og faunaen.

 1. Gangsti - forsigtig cykling tilladt.
 2. Hunde er velkommen i snor.
 3. Motoriseret kørsel og ridning er ikke tilladt.
 4. Åben ild og teltslagning er ikke tilladt.
 5. Færdsel sker på eget ansvar.

 

Særlige regler for benyttelsen af Søndersø
 • Zoneinddeling - aktiv zone og stillezone

  Søen er inddelt i to zoner af hensyn til fuglelivet.

  • I stillezonen tillades ikke aktiviteter. Undtagelsen er lovligt fiskeri i perioden 1. august til 1. marts.
  • I aktivitetszonen er badning tilladt. Derudover er det ikke tilladt at foretage aktiviteter på søfladen med undtagelse af reglerne for fiskeri i § 4.
  • Færdsel med robåde er tilladt for medlemmer af Sports- og Lystfiskerforeningerne med tilladelse til fiskeri på søen. Medlemmer af Sports- og Lystfiskerforeningerne skal på forlangende af Furesø Kommunes repræsentant kunne fremvise gyldigt medlemskort udstedt af foreningerne.
  • Motorsejlads er ikke tilladt undtaget elmotor med en maks. ydelse på 75 lbs ved 12 volt. Motorens ydelse skal kunne dokumenteres på forlangende.
  • Furesø Kommune kan i særlige tilfælde give tilladelse til motorsejlads.

   

 • Fiskeri
  • Fiskeri i Søndersø fra søbred er tilladt i aktivzonen for alle med lovpligtigt fisketegn og unge under 18 år samt personer over 65 år.
  • Fiskeri fra land skal foregå fra de anviste pladser markeret på kort.
  • Fiskeri i Søndersø fra båd, og med lovpligtigt fisketegn, kan udøves af foreningens medlemmer.
 • Organiserede aktiviteter

   

  • Organiserede aktiviteter med mere end 20 deltagere kræver tilladelse fra Furesø Kommune. 
  • Der tillades 3 større stævner arrangeret af Furesø Kommunes foreninger om året. På søfladen dog kun i perioden 31. august til 31. oktober.

  Et større stævne defineres ved min. 100 deltagere og maksimum 400 deltagere.

  • Ansøgningerne vil blive prioriteret efter folkeoplysningsudvalgets kriterier. Ansøgningen skal være Furesø Kommune i hænde senest 1. november året inden stævnet skal afvikles.
  • Organiseret svømmetræning og i den forbindelse udlægning af bøjer kræver tilladelse fra Furesø Kommune.
Del:
Menu