Gå til sidens indhold

Opsyn med badevandet

Badestederne i Furesø ligger ved Høje Klint og Fiskebæk Friluftsbad. I Farum Sø ligger badestedet i Doktorens Bugt. I Søndersø ligger badestederne syd for Søndersø Park og Hybenvej.

 • Badevandsprofiler
 • Kontrol med bakterier

  I løbet af badevandssæsonen fra maj til september fører Furesø Kommune tilsyn med badevandskvaliteten på udvalgte badesteder i Furesø, Søndersø og Farum Sø. Vi undersøger, om der er for mange bakterier i vandet, og om der er giftige alger. Vandprøverne analyseres for indholdet af E-coli og intestinale enterokokker i overensstemmelse med reglerne for kontrol af badevand. Forekomst af E-coli og intestinale enterokokker i badevandet er et udtryk for en forurening med spildevand eller lignende.

  På baggrund af indholdet af bakterier i badevandet klassificeres badevandet. Klassifikationen af badevand kan være: Udmærket, god, tilfredsstillende eller ringe. Udmærket er den bedste klassifikation. Badevandet i Furesø Kommune kan normalt klassificeres som god eller udmærket. Se badevandsprofilerne nedenfor, som indeholder en klassifikation af badevandet gennem de sidste 10 år.

  Badevandsanalyser for 2018

  Søndersø

  E-coli (cfu** pr. 100 ml)
  23/5 <10
  6/6 10 
  11-6 <10 
  25/6 10
  9/7  10
  16/7  80
  23-7  80
  6/8 220 
  Grænseværdi*  500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
  23/5 <1
  6/6 <1
  11-6
  25/6 1
  9/7  1
  16/7   2
  23-7  3
  6/8  3 
  Grænseværdi* 200
  Prøveudtagningsdato 23/5 6/6 11-6 25/6 9/7 16/7 23-7 6/8 Grænseværdi*
  E-coli (cfu** pr. 100 ml) <10 10  <10  10  10  80  80 220   500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml) <1 <1 1  1   2  3  3  200

  * For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
  ** Antal kolonidannende enheder.

  E-coli (cfu** pr. 100 ml)
  9/8
  <10 
  16/8 10
  20/8  160 
  23/8 560 
  30/8
  10 
  3/9 400 
     
     
  Grænseværdi*  500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
  9/8
   3
  16/8  6
  20/8  <1 
  23/8 2
  30/8
  <1
  3/9
  Grænseværdi*  200
  Prøveudtagningsdato 9/8
  16/8 20/8  23/8 30/8
  3/9   Grænseværdi*
  E-coli (cfu** pr. 100 ml) <10  10 160  560  10  400       500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)  3  6 <1  2 <1      200

  * For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
  ** Antal kolonidannende enheder.

  Farum Sø

  E-coli (cfu** pr. 100 ml)
  23/5  50
  6/6 <10
  11/6 10 
  25/6 <10
  9/7 <10
  16/7  80
  23/7  10
  6/8 30 
  Grænseværdi*  500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
  23/5  2
  6/6 <1
  11/6
  25/6 2
  9/7  12
  16/7  1
  23/7  7
  6/8  4
  Grænseværdi*  200
  Prøveudtagningsdato 23/5  6/6 11/6 25/6 9/7 16/7 23/7 6/8 Grænseværdi*
  E-coli (cfu** pr. 100 ml) 50 <10 10  <10 <10  80  10 30   500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml) 2 <1 2  12  1  7  4  200

  * For udmærket badevand - set ud fra en vur2dering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
  ** Antal kolonidannende enheder.

  E-coli (cfu** pr. 100 ml)
  20/8 40 
  3/9 60 
     
     
     
     
     
     
  Grænseværdi*  500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
  20/8  6
  3/9
     
     
     
     
     
     
  Grænseværdi*  200
  Prøveudtagningsdato 20/8 3/9             Grænseværdi*
  E-coli (cfu** pr. 100 ml) 40  60               500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)  6              200

  * For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
  ** Antal kolonidannende enheder.

  Furesøbad

  E-coli (cfu** pr. 100 ml) 
  23/5
  <10
  6/6 20 
  11/6 20 
  25/6 <10
  9/7  10
  16/7  <10
  23/7  <10
  6/8 <10 
  Grænseværdi*  500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
  23/5
  1
  6/6 4
  11/6
  25/6 5
  9/7  1
  16/7  <1
  23/7  4
  6/8  7
  Grænseværdi* 200
  Prøveudtagningsdato 23/5
  6/6 11/6 25/6 9/7 16/7 23/7 6/8 Grænseværdi*
  E-coli (cfu** pr. 100 ml)  <10 20  20  <10  10  <10  <10 <10   500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml) 1 4 5  1  <1  4  7 200

  * For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
  ** Antal kolonidannende enheder.

  E-coli (cfu** pr. 100 ml)
  20/8 30 
  3/9 10 
     
     
     
     
     
     
  Grænseværdi*  500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
  20/8 4
  3/9 5
     
     
     
     
     
     
  Grænseværdi*  200
  Prøveudtagningsdato 20/8 3/9             Grænseværdi*
  E-coli (cfu** pr. 100 ml) 30  10               500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml) 4 5              200

  * For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
  ** Antal kolonidannende enheder.

  Høje Klint 

  E-coli (cfu** pr. 100 ml)
  23/5 10
  6/6 40
  11/6 <10 
  25/6 <10
  9/7 <10
  16/7 10
  23/7 110
  6/8 10
  Grænseværdi* 500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
  23/5 1
  6/6 6
  11/6
  25/6 <1
  9/7  4
  16/7 4
  23/7 15
  6/8  2
  Grænseværdi* 200
  Prøveudtagningsdato 23/5 6/6 11/6 25/6 9/7 16/7 23/7 6/8 Grænseværdi*
  E-coli (cfu** pr. 100 ml) 10 40 <10  <10 <10 10 110 10 500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml) 1 6 <1  4 4 15  2 200

  * For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
  ** Antal kolonidannende enheder.

  E-coli (cfu** pr. 100 ml)
  20/8 60
  3/9  10 
     
     
     
     
     
     
  Grænseværdi*  500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
  20/8 18 
  3/9 
     
     
     
     
     
     
  Grænseværdi*  200
  Prøveudtagningsdato 20/8 3/9              Grænseværdi*
  E-coli (cfu** pr. 100 ml) 60 10               500
  Enterokokker (cfu** pr. 100 ml) 18               200

  * For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.
  ** Antal kolonidannende enheder.

  Badevandsprofiler

  Furesø Kommune har udarbejdet badevandsprofiler for kommunens fire badesteder, Doktorens Bugt i Farum Sø, Nordlige SøndersøHøje Klint i Furesø og Furesøbad (Fiskebæk Friluftsbad) i Furesø. Badevandsprofiler er beskrivelser af badevandsområderne; både med hensyn til omgivelser og især med hensyn til sundhedsmæssige risikofaktorer og forvaltningsforanstaltninger til sikring af de badendes sundhed. Badevandsprofilen skal støtte kommunens forvaltning af badevandsområdet ved at samle viden om mulige kilder til nedsat badevandskvalitet, kildernes effekter og risikoen for nedsat badevandskvalitet. Dermed er profilen grundlag for information til offentligheden om badevandets kvalitet og forureningsnedsættende foranstaltninger samt for eventuelle beslutninger om badeforbud.

  Fækale forureninger anses for at være blandt de væsentligste årsager til forurening af badevande. Badevandsprofiler skal være med til at skabe bedre forståelse af de fækale forureninger af badevandene, men profilerne skal også indeholde oplysninger omkring alger og andet, som kan udgøre en sundhedsmæssig risiko.

  Badevandsprofiler består hovedsageligt af en opsummering af allerede kendt viden. Furesø Kommune reviderer profilerne én gang årligt inden en ny badesæson.

  Mere information:

  Hvis du ønsker mere generel information om badevandets kvalitet, så kan du læse mere på Miljøstyrelsen hjemmeside.

 • Kontrol med giftige alger

  Kontrol med giftige alger

  Furesø Kommune har i badesæsonen 2018 ikke observeret alger af betydning ved kommunens badesteder. Vær opmærksom på baderådene, dvs. bad ikke hvis du ikke kan se dine tæer, når du står i vand til knæene.

  De planktonalger, som kan forekomme i danske søer og havområder er mikroskopiske planter, der svæver frit i vandet, og som transporteres af strøm og vind. Alger giver normalt ikke anledning til problemer, når de forekommer i mindre mængde, men når vandtemperaturen stiger om sommeren, formerer algerne sig hurtigere og ved badning i vand med masseopblomstring af blågrønalger kan de være giftige og være til gene for mennesker og dyr. Giftstofferne kan give anledning til hudirritation og udslet, og ved indtagelse af vandet kan der opstå forgiftninger.

  Alger har en tendens til at samle sig langs bredden, og de udgør derfor en særlig risiko for små børn, der leger i vandkanten, og hunde, der drikker af vandet. Masseopblomstringer af alger optræder især i perioder med varmt og stille vejr, hvor algerne samles i de øverste vandlag, mens blæst og fralandsvind betyder, at algerne spredes. Dette betyder, at algeforekomster kan variere meget i tid og sted, og det er derfor ikke altid muligt at give en opdateret information om forekomst af giftige alger.

  Kommunen holder øje med, om der er masseopblomstringer af alger. Hvis det ved en samlet vurdering skønnes, at der er risiko for, at algerne er sundhedsfarlige, opsætter kommunen skilte, der informerer om tilstedeværelsen af giftige alger og om at badning frarådes.

  Vær derfor opmærksom på vandets udseende og følg altid de generelle baderåd.

 • Ikter (parasitter)

  Ikter (parasitter)

  Ikter er parasitter som kan forekomme i vores søer (ferskvand). Ikteangreb er ufarlige, men kan være højst generende for især børn, særligt følsomme mennesker og allergikere. Ikteangreb forårsager udslæt og røde knopper, som normalt ikke kræver behandling. Er man stærkt generet af kløe efter badning anbefales det at kontakte en læge.

  Søndersø 2018
  Furesø Kommune har fået en henvendelse om, at badende børn i Søndersø først i juni har fået udslæt. Dette tyder på ikteangreb, som også kaldes  ”swimmers itch”.

  På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse meget mere om ikter http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/esrum-soe/ikter/

 • Baderåd

  Badevandet i Furesø, Søndersø og Farum Sø har normalt en høj kvalitet, men i nogle situationer kan kvaliteten være forringet, således at badning bør undgås.

  Vær derfor altid opmærksom på vandets udseende - og følg altid de generelle baderåd. Læs TrygFondens 5 baderåd.

   

  Gode råd når du bader:

  • Bad sammen med andre.
  • Hold øje med børnene, når du bader.
  • Bad ikke, hvis vandet er misfarvet eller meget uklart.
  • Bad ikke i brammer af sammenskyllede alger.
  • Lad ikke hunde drikke af eller bade i vand, der er farvet af alger.
Del:
Menu