Farum Sø ligger i Mølleådalen nordvest for København, lige syd for Farum og nord for Værløse. Søen er den tredjestørste sø i Mølleåsystemet efter Furesø og Bagsværd Sø. I søen findes to øer, Svaneholm og Klavs Nars Holm - sidstnævnte er privatejet og beboet.

"Gedde" ved Farum Søsti af kunstner Olafur Johannisson
Farum Søsti, kilometersten af kunstner Olafur Johannisson
Om Farum Søsti
 • Muligheder for aktiviteter ved søen

  Farum Søsti er en 10 kilometer lange rute rundt om søen, der giver mulighed for både gå-, løbe- og cykelture. Der er også mulighed for lange vandreture og færden med blandt andet kano og kajak på søen

 • Badning

  Badestedet ved Farum Sø finder du ved Doktorens Bugt. Det er et lille badested med kunstigt anlagt sandstrand. Du kan ikke parkere ved Søvej. Derfor beder vi dig om at parkere bilen andetsteds, for eksempel ved Akacietorvet, eller komme til fods eller cykel. Her er der IKKE livredderopsyn.

 • Sejlads

  Medlemmer af kano- og kajakklubber kan sejle i søen med kano eller kajak, hvis klubben har en aftale med Naturstyrelsen. Der må gøres landgang på landgangsstederne, som er markeret med skiltning. Sejlads med motor er ikke tilladt. Bredejere langs Farum Sø kan sejle i søen efter forud indhentet tilladelse fra Naturstyrelsen.

 • Fiskeri

  Lystfiskeri på søen er udlejet til SU (Sjællandske Sports- og lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg). Kontakt SU. Bredfiskeri er tilladt for alle med gyldigt lystfiskertegn. Færdsel i siv- og rørskov samt brug af waders er ikke tilladt.

  Nyd naturen og dyrelivet ved Farum Sø

  Du kan opleve noget af Danmarks smukkeste natur ved Farum Sø. Man kan også se forstenede dyr på vejen. Søstien er markeret med kilometersten udhugget i sten med både dyre- og plantemotiver, som man kan være heldig at opleve i levende live på sin vej, hvis man ser godt efter i vandhuller og buske. Hvis du vil vide mere om, hvad du ser, når du står ved en pæl, kan du ringe til telefonnummeret på pælen (efterfulgt af pælens nummer) eller læse på www.oldtidsstier.dk. Vest om søen er der to ruter: Søstien inde i skoven og en mere cykelegnet sti, lige inden for skovdiget langs Sortemosen (sydfra følges midterste sti). 

  Rørskoven langs søen har stor betydning for områdets fugleliv. Søen har et meget varieret fugleliv, eks. hvinand, troldand og stor skallesluger på søen og en masse sangfugle i rørskoven. Fuglene kan blandt andet iagttages fra fugletårnet, der er placeret ved den sydlige søbred. Projektet Farum Søsti er med i et stort EU LIFE-projekt, der skal forbedre levebetingelserne og sikre beskyttelse for en lang række truede arter. Det er blandt andet den store vandsalamander, der har fundet et fristed ved Farum Sø. Området ved Farum Sø er også levested for skæv vindelsnegl, som tidligere var udbredt over hele landet, men nu findes den kun få steder - et af dem er Farum Sø. Stien rundt om Farum Sø går gennem fredede områder eller skov.

  Farum Sø er fuglebeskyttelsesområde. Årsagen til beskyttelsen er rørhøg og plettet rørvagtel. Fuglene kræver fred. Derfor er Sækken og Sortemosen ikke tilgængelige. Naturmæssigt er området særdeles varieret og spændende. Det skyldes ikke mindst stor variation i jordens indhold af kalk.

 • Farum Søens historie

  Farum Sø er en del af den mest markante tunneldal i Nordøstsjælland (Mølleådalen), dannet af smeltevand fra sidste istids store ismasser. Søen ligger i en dal fra istiden, hvor der siden tidlig bondestenalder har været en livlig tværgående trafik over Mølleåen. Langs disse vejstrøg lagde vore forfædre i tidlig bondestenalder deres dysser. I gravkamrene er fundet skeletrester, lerkar og slebne flintredskaber. Stadig i dag møder vi langs stien seks af disse dysser, hvor de markerer tre systemer af gamle hulveje.

 • Bådudlejningen
Udsigt Farum Sø
Skønne Farum Sø