Naturparken har med sit omfattende stinet, veje med begrænset trafik og beliggenhed mellem S-togslinjerne en stor rekreativ værdi for hele Hovedstadsområdet. Det smukke kuperede område med mange stille oaser er ideelt i et samfund, hvor fokus på folkesundhed og livskvalitet er stigende. 

Om Naturpark Mølleåen

Naturpark Mølleåen, som er certificeret af Danske Naturparkers Nationalkomité, er et samarbejde mellem kommunerne Egedal, Furesø, Allerød, Frederikssund og Naturstyrelsen Østsjælland. I samarbejdet indgår desuden initiativtagerne, Foreningen Naturparkens Venner og Danmarks Naturfredningsforening, samt nu tillige Friluftsrådet.