Naturparken har med sit omfattende stinet, veje med begrænset trafik og beliggenhed mellem S-togslinjerne en stor rekreativ værdi for hele Hovedstadsområdet. Det smukke kuperede område med mange stille oaser er ideelt i et samfund, hvor fokus på folkesundhed og livskvalitet er stigende. 

Om Naturpark Mølleåen

Naturpark Mølleåen, som er certificeret af Danske Naturparkers Nationalkomité, er et samarbejde mellem kommunerne Egedal, Furesø, Allerød, Frederikssund og Naturstyrelsen Østsjælland. I samarbejdet indgår desuden initiativtagerne, Foreningen Naturparkens Venner og Danmarks Naturfredningsforening, samt Friluftsrådet.

Naturparken har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om naturparken og også finde turguider til 17 ture rundt omkring i parken. Du finder hjemmesiden på npmaa.dk.

Fakta

  • Naturpark Mølleåen er 50 km2 stor og spreder sig over Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund kommuner, og arbejder med både natur, kultur, friluftsliv, turisme, erhverv og formidling.
  • Naturparken blev certificeret naturpark i slutningen af 2016 under Friluftsrådets ordning ’Danske Naturparker’. Naturparken blev gencertificeret i januar 2022. Genmærkningen gælder frem til ultimo 2026.