Oplysning om afspærring af veje

Cykelløbet betyder, at visse veje vil være helt eller delvist lukkede i bestemte tidsrum i løbet af lørdagen. For at mindske generne særligt for borgere og erhvervsdrivende i de berørte områder, vil flere af de berørte veje kun blive afspærrede i det tidsrum, hvor cykelrytterne passerer.

Der bliver etableret 5 bemandede sluser langs ruten, hvilket betyder, at ærindekørsel er tilladt til/fra de afspærrede områder. Vi opfordrer dog til, at der køres mindst muligt gennem sluserne under cykelløbet. Det skal bemærkes, at eventuelle udrykningskøretøjer vil kunne komme til og fra alle veje.

Disse veje bliver helt eller delvist afspærret

Nedenstående veje er helt eller delvist lukkede i de markerede tidsrum. Bemærk at andre veje, som støder op til de nævnte veje, ligeledes vil være påvirkede af afspærringen:

 • Ryttergårdsvej

  Afspærret mellem Lillevangsvej og Farum Gydevej kl. 06.00 – 18.00.
  Afspærret mellem Farum Gydevej og Gammelgårdsvej kl. 09.00 – 13.00.

 • Gammelgårdsvej

  Afspærret mellem Ryttergårdsvej og Farum Hovedgade kl. 09.00 – 13.00.

 • Farum Hovedgade

  Afspærret fra Gammelgårdsvej til Lillevangsvej kl. 09.00 – 13.00.

 • Hestetangsvej

  Afspærret fra Lillevangsvej til Ganløsevej kl. 09.00 – 13.00.

 • Ganløsevej

  Afspærret fra Hestetangsvej til Christianshøjvej kl. 09.00 – 13.00.

 • Christianshøjvej

  Lukket fra Ganløsevej til Bundsvej kl. 09.00 – 13.00.

 • Lillevangsvej

  Afspærret ind mod Farum fra Slangerupvej kl. 10.00 – 15.00. Ensrettet kørsel ud af Farum mod Slangerupvej er dog mulig.

 • Yderligere veje

  Bemærk at cykelløbet også påvirker veje uden for kommunen, her nævnes særligt:

  • Farumvej: Spærret i retning mod Ganløse kl. 10.00 – 13.00.
  • Nymøllevej: Spærret efter Bastrupvej kl. 10.00 – 13.00.
  • Bastrupvej spærret i retning mod Nymøllevej kl. 10.00 – 12.00. Beboerkørsel undtaget.
   Sluser i Furesø Kommune
  • Der bliver etableret 5 bemandede sluser ved:
  • Sluse i krydset Farum Gydevej og Ryttergårdsvej
  • Sluse i krydset Gammelgårdsvej og Nordtoftevej
  • Sluse i krydset Ganløsevej og Lindegårdsvej
  • Sluse i krydset Lillevangsvej og Ryttergårdsvej
  • Sluse på Idrætsvænget til Paltholmvej via stier og grusparkeringsplads, således at trafikken til / fra Æblelunden og Kirsebærhaven kan afvikles denne
   vej.
 • Se kort over berørte områder

Yderligere information

Læs mere om trafikafvikling og se et kort over de berørte veje i Farum på chasingcancellara.dk/trafikinformation