I 2019 er der 59.000 kr. i Miljøinitiativpuljen. Der er stadig midler at søge i 2019, så send os endelig din ansøgning!

Hvem kan søge - og til hvad?

Borgere, foreninger, grundejerforeninger, boligselskaber, grupper, organisationer og andre, der har virke i Furesø Kommune, kan søge tilskud fra miljøinitiativpuljen.

Initiativet skal have bred interesse

Tilskud gives især til projekter og initiativer, der har:

 • Stor effekt
 • Stor synlighed
 • Forventet afsmittende effekt
 • Væsentlig lokal betydning.

Puljen kan give tilskud til køb af varer eller ydelser i forbindelse med initiativet. Det er et krav, at du selv bidrager væsentligt, enten økonomisk eller med arbejdskraft eller materialer. Der ydes ikke tilskud til dit eget tidsforbrug.

Vi forventer, at du bidrager med at udbrede kendskabet til initiativet og dets resultater.

Eksempler på initiativer, der vil kunne få tilskud:

 • Opsætning af hegn til afgræsning af naturområder
 • Bekæmpelse af invasive arter som bjørneklo, gyldenris, hestehov, pileurt mv.
 • Pleje af vandhuller
 • Forbedret håndtering af overfladevand, især ved store regnskyl
 • Indsamling af affald i naturområder
 • Initiativer der fremmer klimavenligt forbrug
 • Initiativer der fremmer klimavenlig og/eller økologisk mad
 • Initiativer der fører til væsentlige energibesparelser
 • Initiativer der fremmer udnyttelse af vedvarende energi
 • Natur-, miljø- og klimaformidling som når ud til mange.
 • Initiativer, der fremmer medejerskab til kommunens grønne omstilling

Miljøinitiativpuljen anvendes som udgangspunkt ikke til naturgenopretningsprojekter på Naturstyrelsens jorder.

Hvordan søger jeg?

Hent Ansøgningsskema til Miljøinitiativpuljen 2019, og send det til Natur og Miljøafdelingen digitalt, på mail eller via fysisk brev. 

Alle ansøgere får svar i løbet af en uge.

Eksempler på støttede projekter 2019

Flere projekter har modtaget støtte i 2019. Der er stadig midler i puljen! Se kriterierne for mulige projekter længere oppe på siden.

 • Tilskud til blomsterflor i grundejerforenigen Søglimt (2019)

  Grundejerforeningen Søglimt har fået midler fra Miljøinitiativpuljen til udsåning af vilde blomster. En græsstribe langs en cykelsti blev i foråret omdannet til et blomstrende område fyldt med blomster og massevis af summende bier og smukke sommerfugle. Ønsker I at gøre noget lignende på grundejerforenigens fællesareler, så har I også mulighed for at søge støtte i Miljøinitiativpuljen. Efteråret er et oplagt tidspunkt til at anlægge eksempelvis en løgplæne, som kan blive føde for insekter i det tidlige forår.

   

Se hvilke tilskud, der er givet tidligere år
 • Miljøinitiativpuljen 2018, tilskud ekskl. moms

  Miljøløberne, Mikkel Andersen, 7.100 kr.

  Klimafilm, flyer og oplæg. Initiativgruppen, Miljøpunkt Furesø, Hanne Juel, 3.800 kr.

  Furesøbad uden skrald, Furesøbad, 14.600 kr.

  Rådgivning hos reparationsværkstedet MEC, Furesø Agenda 21, 2.000 kr.

  To leer til pleje ved Søndersø Parcelforeningen Dalsø Park, Erik Ornebjerghus, 1.900 kr.

  Luft og udsyn til Jonstrup Å, Jonstrupdal Grundejerforening, 3.000 kr.

  Møder og oplæg på offentligt møde, Miljørådet, 6.900 kr.

  I alt: 39.300 kr.

 • Miljøinitiativpuljen 2017, tilskud ekskl. moms

  Hegning i Enghaven, Furesø Græsserlaug og Esben Tind, 15.000 kr.

  Pjece om Hareskovbys søer, Hareskovby Medborgerforening, 7.770 kr.

  Rydning af stengærde og gyldenris, Hareskovby Medborgerforening, 120 kr.

  Opgradering af infostanderens infoplancher v. Hjortøgaard, Naturstøttepunkt Hjortøgaard, 18.440 kr.

  Ny folder om Naturstøttepunkt Hjortøgaard, Naturstøttepunkt Hjortøgaard, 1.250 kr.

  Batterier til buskrydder, De Invasive, DN, 2.550 kr.

  Læskur til glade geder, Jonstrup Gedelaug, 8.150 kr.

  Møder og offentligt møde, Miljørådet, 1.450 kr.

  I alt: 54.730 kr.

Del: