I Furesø Kommune bliver du en del af et stort fællesskab. Som SSA eller SSH elev udfylder du en meget vigtig opgave overfor vores ældre eller sårbare borgere. Vi glæder os til at samarbejde med dig om din uddannelse og din udvikling - og vi glæder os til også at lære noget af dig.

Vi passer på dig, der passer på vores borgere!

Vores kerneopgave på plejehjemmene
Social- og sundhedshjælperuddannelsen
 • Optag og ansøgning, SSH ansøgningsskema

  Furesø optager to gange om året social- og sundhedshjælperelever til start på hovedforløb i januar og august.

  Ønsker du at uddanne dig til social- og sundhedshjælper i Furesø, skal du udfylde en digital ansøgning ved at følge linket nedenfor. 

  Når du udfylder den digitale ansøgning, skal du være opmærksom på, at du undervejs skal vedhæfte en ny straffeattest. Bestil straffeattest.

  Når Furesø har modtaget din ansøgning, indkalder vi dig til en ansættelsessamtale via din E-boks.

  Obs: Det er en forudsætning, at du er i gang med grundforløb 2 på en social- og sundhedsskole, for at kunne blive indkaldt til samtale. Find starttidspunkter for grundforløb 2 på www.sosuh.dk.

   

  Digital ansøgning SOSU hjælper, når du er over 18 år

  Digital ansøgning SOSU hjælper, når du er under 18 år

   

 • SSH elev-ansættelsessamtale

  Furesø afholder løbende elev-ansættelsessamtaler hele året. Samtalerne foregår på Furesø Rådhus. Vær opmærksom på at printe og udfylde Tro- og loveerklæring samt Oplysningsskema, som er vedhæftet som bilag til indkaldelsen. Du kan også medbringe dem til samtalen, så kan vi udfylde dem sammen.

  Venligst meld afbud, hvis du bliver forhindret i at komme.

  Til samtalen deltager fra Furesø en uddannelseskonsulent og en uddannelsesansvarlig fra en af vores plejeenheder. Vi vil fortælle dig lidt om det at være elev i Furesø, og du kan fortælles os lidt om dig, og hvorfor du gerne vil uddanne dig til social-og sundhedshjælper.

   Herefter træffer vi hurtigst muligt en afgørelse om ansættelse og giver dig besked.

 • Furesøs forventninger til dig som SSH elev
  • At du har lyst, interesse og personligt overskud til omsorgsarbejde.
  • At du kan udvise forståelse, selvstændighed samt har gode kommunikations- og samarbejdsevner.
  • At du kan cykle.
 • Furesø tilbyder vores SSH elever
  • Et godt uddannelsesmiljø med tæt kontakt mellem uddannelseskonsulent, praktiksted / vejleder og elev.
  • Høj faglighed og læring heraf.
  • Fagbøger til uddannelsen.
  • Læse – og refleksionstid svarende til 7,4 timer om ugen.
  • Ugentlig vejledermøder /refleksionsforum.
  • Daglig logbogstid.
  • En røgfri arbejdsplads.
  • Gode offentlige transportmuligheder, bl.a. går der S-tog direkte til Værløse- og Farum station.
Social- og sundhedsassistentuddannelsen
 • Optag og ansøgning, SSA ansøgningsskema

  Furesø optager løbende social- og sundhedsassistentelever til start på hovedforløb i januar, april, august og oktober, samt elever på grundforløb.

  Ønsker du at uddanne dig til social- og sundhedsassistent i Furesø, skal du udfylde en digital ansøgning ved at følge linket nedenfor. Du bruger samme link til at søge social- og sundhedsassistentuddannelsen med grundforløb. Der vinger du ønsket om grundforløb af, hvis du opfylder betingelserne herfor. 

  Når du udfylder den digitale ansøgning, skal du være opmærksom på, at du undervejs skal vedhæfte en ny straffeattest. Bestil straffeattest. 

  Ansøgningsskema til social- og sundhedsassistentuddannelsen (o. 18)

  https://selvbetjening.egki.dk/190/190-23041913265971  

   

  Ansøgningsskema til social- og sundhedsassistentuddannelsen (u. 18)

  https://selvbetjening.egki.dk/190/190-21052111412406

  Når Furesø har modtaget din ansøgning, indkalder vi dig til en ansættelsessamtale via din E-boks. Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at komme!

  Vi glæder os til at møde dig!

 • SSA elev-ansættelsessamtale

  Furesø afholder løbende elev-ansættelsessamtaler hele året. Samtalerne foregår på Furesø Rådhus. Vær opmærksom på at printe og udfylde Tro- og loveerklæring samt Oplysningsskema, som er vedhæftet som bilag til indkaldelsen. Du kan også medbringe dem til samtalen, så kan vi udfylde dem sammen.

  Venligst meld afbud, hvis du bliver forhindret i at komme.

  Til samtalen deltager fra Furesø en uddannelseskonsulent og en uddannelsesansvarlig fra en af vores plejeenheder. Vi vil fortælle dig lidt om det at være elev i Furesø, og du kan fortælles os lidt om dig, og hvorfor du gerne vil uddanne dig til social-og sundhedsassistent.

   Herefter træffer vi hurtigst muligt en afgørelse om ansættelse og giver dig besked.

   

 • Furesøs forventninger til dig som SSA elev
  • At du har lyst, interesse og personligt overskud til omsorgsarbejde.
  • At du kan udvise forståelse, selvstændighed samt har gode kommunikations- og samarbejdsevner.
  • At du kan cykle.
 • Furesø tilbyder vores SSA elever
  • Et godt uddannelsesmiljø med tæt kontakt mellem uddannelseskonsulent, praktiksted / vejleder og elev.
  • Høj faglighed og læring heraf.
  • Fagbøger til uddannelsen.
  • Læse – og refleksionstid svarende til 7,4 timer om ugen.
  • Ugentlig vejledermøder /refleksionsforum
  • Daglig logbogstid.
  • En røgfri arbejdsplads.
  • Gode offentlige transportmuligheder, bl.a. går der S-tog direkte til Værløse- og Farum station.

 

Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Furesø Kommunes uddannelseskonsulenter på uddannelseskonsulent@furesoe.dk