Steen Vinderslev, Kommunaldirektør

Steen Vinderslev, Kommunaldirektør

Steen.Vinderslev@furesoe.dk, 7216 5100 Jobcenter Furesø

Claus Torp, by- og kulturdirektør

Claus Torp, by- og kulturdirektør

clt1@furesoe.dk, 7216 5858. Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv, Center for Kommunale ejendomme og Anlæg, Center for By og Miljø.

Tine Gram, Velfærdsdirektør

Tine Gram, velfærdsdirektør

tgr@furesoe.dk, 7235 4004. Center for Dagtilbud og Skole, Center for Børn og Voksne, Center for social og sundhed.

Del: