Steen Vinderslev, Kommunaldirektør

Steen Vinderslev, Kommunaldirektør

Steen.Vinderslev@furesoe.dk, 7216 5100 Jobcenter Furesø

Claus Torp, by- og kulturdirektør

Claus Torp, by- og kulturdirektør

clt1@furesoe.dk, 7216 5858. Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv, Center for Kommunale ejendomme og Anlæg, Center for By og Miljø.

Tine Gram, Velfærdsdirektør

Tine Gram, velfærdsdirektør

tgr@furesoe.dk, 7235 4004. Center for Dagtilbud og Skole, Center for Børn og Voksne, Center for social og sundhed.

Kontakt

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012
Chef for Udvikling og Kommunikation Claus Holm: 7216 4048

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Ledelsessekretariatet

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000