Peter Rosgaard, Chef for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Center for Borgerservice og Kultur

Peter Rosgaard, centerchef, e-mail: pro@furesoe.dk, tlf.: 7235 4732

Louise Piester, Chef for By og Miljø

Center for By og Miljø

Louise Piester, centerchef, e-mail: lps5@furesoe.dk,

Sara Birch Claces, 2023, Centerchef For CBV

Center for Børn og Voksne

Centerchef Sara Birch Claces

Anna Belinda Fosdal, Dagtilbudschef

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Anna Fosdal, dagtilbudschef, e-mail: afo1@furesoe.dk, tlf.: 7216 5838

Per Christensen, Skolechef

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Per Christensen, skolechef, e-mail: pec1@furesoe.dk, tlf.: 7216 5800

Gitte Elefsen, Chef for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Gitte Elefsen, centerchef, e-mail: gief@furesoe.dk tlf. 7216 5250

Helle Winther Dahl, 2023, Centerchef CSS

Center for Sundhed og Seniorliv

Centerchef Helle Winther Dahl

Henrik Studsgaard

Center for Økonomi og Ressourcer

Kommunaldirektør Henrik Studsgaard

Flemming Sommer, Chef for jobcentret

Jobcenter Furesø

Flemming Sommer, centerchef, e-mail: flso@furesoe.dk, tlf.: 7235 5102

Organisationsdiagram over Furesø Kommune per 01.08.23
Organisationsdiagram inklusiv politiske udvalg per 03.10.2022

Kontakt

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Ledelsessekretariatet

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000