Anna Belinda Fosdal, Dagtilbudschef

Anna Fosdal, dagtilbudschef

Center for Dagtilbud og Skole, E-mail: afo1@furesoe.dk, Tlf.: 7216 5838

Annelia Fähnrich Jensen, Chef for Seniorliv og Sundhed

Annelia Jensen, centerchef

Center for Sundhed og Seniorliv, E-mail: ajs@furesoe.dk Tlf.: 7216 4968

Charlotte Kruse Lange, Chef for Børn og Voksne

Charlotte Kruse Lange, centerchef

Center for Børn og Voksne E-mail: ckl1@furesoe.dk Tlf.: 7235 4808

Ellen Hvidt Thelle, Chef for By og Miljø

Ellen Hvidt Thelle, centerchef

Center for By og Miljø E-mail: eth1@furesoe.dk Tlf.: 7216 5780

Flemming Sommer, Chef for jobcentret

Flemming Sommer, centerchef

Jobcenter Furesø E-mail: flso@furesoe.dk Tlf.: 7235 5102

Gitte Elefsen, Chef for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Gitte Elefsen, centerchef

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg E-mail: gief@furesoe.dk Tlf. 7235 4006

Per Christensen, Skolechef

Per Christensen, skolechef

Center for Dagtilbud og Skole, E-mail: pec1@furesoe.dk, Tlf.: 7216 5800

Peter Rosgaard, Chef for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Peter Rosgaard, centerchef

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv E-mail: pro@furesoe.dk Tlf.: 7235 4732

Berit Kjær Petersen

Berit Kjær Petersen

Center for Økonomi og Ressourcer E-mail: bpe3@furesoe.dk Tlf.: 7216 4040

Claus Holm, Chef for Udvikling og Kommunikation

Claus Holm

Chef for Kommunikation og udvikling clho@furesoe.dk, Tlf.: 7216 4048

Organisationsdiagram over Furesø Kommune per 20.03.19
Organisationsdiagram inklusiv politiske udvalg per 19.06.2020
Del: