Anna Fosdal, dagtilbudschef

Center for Dagtilbud og Skole, E-mail: afo1@furesoe.dk, Tlf.: 7216 5838

Annelia Jensen, centerchef

Center for Social og Sundhed E-mail: ajs@furesoe.dk Tlf.: 7216 4968

Charlotte Kruse Lange, centerchef

Center for Børn og Voksne E-mail: ckl1@furesoe.dk Tlf.: 7235 4808

Ellen Hvidt Thelle, centerchef

Center for By og Miljø E-mail: eth1@furesoe.dk Tlf.: 7216 5780

Flemming Sommer, centerchef

Jobcenter Furesø E-mail: flso@furesoe.dk Tlf.: 7235 5102

Gitte Elefsen, centerchef

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg E-mail: gief@furesoe.dk Tlf. 7235 4006

Per Christensen, skolechef

Center for Dagtilbud og Skole, E-mail: pec1@furesoe.dk, Tlf.: 7216 5800

Peter Rosgaard, centerchef

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv E-mail: pro@furesoe.dk Tlf.: 7235 4732

Claus Holm, centerchef (konst.)

Center for Økonomi og Ressourcer E-mail: clho@furesoe.dk Tlf.: 7216 4048

Organisationsdiagram over Furesø Kommune per 20.03.19
Organisationsdiagram inklusiv politiske udvalg per 10.12.2019
Del: