Anna Belinda Fosdal, Dagtilbudschef

Anna Fosdal, dagtilbudschef

Center for Dagtilbud og Skole, E-mail: afo1@furesoe.dk, Tlf.: 7216 5838

Annelia Fähnrich Jensen, Chef for Seniorliv og Sundhed

Annelia Jensen, centerchef

Center for Sundhed og Seniorliv, E-mail: ajs@furesoe.dk Tlf.: 7216 4968

Charlotte Kruse Lange, Chef for Børn og Voksne

Charlotte Kruse Lange, centerchef

Center for Børn og Voksne E-mail: ckl1@furesoe.dk Tlf.: 7235 4808

Flemming Sommer, Chef for jobcentret

Flemming Sommer, centerchef

Jobcenter Furesø E-mail: flso@furesoe.dk Tlf.: 7235 5102

Gitte Elefsen, Chef for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Gitte Elefsen, centerchef

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg E-mail: gief@furesoe.dk Tlf. 7235 4006

Per Christensen, Skolechef

Per Christensen, skolechef

Center for Dagtilbud og Skole, E-mail: pec1@furesoe.dk, Tlf.: 7216 5800

Peter Rosgaard, Chef for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Peter Rosgaard, centerchef

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv E-mail: pro@furesoe.dk Tlf.: 7235 4732

Furesø Rådhus, Foto Furesø Kommune

Vakant - centerchef

Center for Økonomi og Ressourcer

Claus Torp, by- og kulturdirektør

Claus Torp, konst. centerchef

Center for By og Miljø, E-mail: clt1@furesoe.dk Tlf.: 7216 5858

Organisationsdiagram over Furesø Kommune per 20.03.19
Organisationsdiagram inklusiv politiske udvalg per 19.06.2020

Kontakt

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012
Chef for Udvikling og Kommunikation Claus Holm: 7216 4048

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)