Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Egeskolen

Jonstrupvangvej 150D
3500 Værløse
Tlf.: 7235 7450
E-mail: egeskolen@furesoe.dk

Hareskov Skole

Poppel Allé 6
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5300

Hareskovskole@furesoe.dk

Skoleleder: Claus Ibsen

Idrætstalenttilbuddet

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse
Stiager 2
3500 Værløse

Email: idraetstalentkoordinator@furesoe.dk 

Jonstrup Skole

Jonstrupvangvej 150D
3500 Værløse
Tlf.: 7235 7300

Lille Værløse Skole

Ryetvej 1
3500 Værløse
Tlf.: 7235 7300

Lyngholmskolen

Hvilebækgårdsvej 1
3520 Farum
Tlf.: 7235 7100

Solvangskolen

Nordtoftevej 58
3520 Farum
Tlf.: 7216 5737

Stavnsholtskolen

Stavnsholtvej 43
3520 Farum
Tlf.: 7235 7250

Syvstjerneskolen

Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Tlf.: 7235 7000

Søndersøskolen

Kirke Værløsevej 50
3500 Værløse
Tlf.: 7235 7400

Ungdomsskolen

Paltholmterrasserne 1
3520 Farum
Tlf.: 7235 7600
E-mail: ungdomsskole@furesoe.dk

Fremtidsværkstedet

Paltholmterrasserne  1
3520 Farum
Tlf.:7216 5187
E-mail: fremtidsvaerkstedet@furesoe.dk

Del: