Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Børnehuset Lyngholm

Hvilebækgårdsvej 15-17
3520 Farum

Leder: Iben Friis Engelsholm
Mail: ibfe@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5530
Afdelingsleder: Regitze Møller Pedersen
Tlf. vuggestuen: 7216 5438
Tlf. børnehaven: 7216 5440

Åbningstid

Mandag – torsdag: 06.30-17.00
Fredag: 06.30-16.30

Børnehuset Skovbakken

Stavnsholtvej 39
3520 Farum

Leder: Sanne Risbank Jensen
Mail: srj2@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5802
Tlf. Fuglekongerne (hovednummer): 7216 4671
Tlf. Musvitterne: 7216 4781
Tlf. Uglerne: 7216 4672

Åbningstid

Mandag – torsdag: 07.00-17.00
Fredag: 07.00-16.00

Børnehuset Søndersø

Solbjerghaven 4
3500 Værløse

Leder: Sus Frølund
Adelingsleder: Anders Hougaard Jensen
Mail: bhs@furesoe.dk
Tlf. hovednummer: 7235 8372 
Tlf. køkken: 7216 4047
Tlf. Delfin: 7216 5571
Tlf. Regnbuestuen: 7216 4657
Tlf. Ildfluestuen: 7216 5576
Tlf. Pingvinstuen: 7216 4660/7216 5572

Åbningstid

Mandag – torsdag: 06.30-17.00

fredag: 06.30-16.30

Farumsødal

Vejgårdspark 128-130
3520 Farum
Tlf.: 7235 8050

Leder: Gia Hald Pedersen Uddberg
Mail: ghp@furesoe.dk
Tlf. hovednummer: 7216 4594 
Tlf. mobil: 7216 4282 

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 6.30-17.00
Fredag kl. 6.30-16.30

Farum Vejgaard

Stavnsholtvej 170A
3520 Farum

Leder: Charlotte Holmblad
Tlf.: 7216 5446

Mail: chh1@furesoe.dk
Tlf. kontoret: 7235 8458
Tlf. Ællingestuen: 7216 4261
Tlf. Tudsestuen: 7216 5613
Tlf. Diamantstuen: 7216 3927
Tlf. Rubinstuen: 7216 3928
Tlf. Storebørnsgruppen: 7216 4078

Åbningstid

Mandag – torsdag: 07.00-17.00

fredag: 07.00-16.30

Furesø Dagpleje

Paltholmterrasserne 9A
3520 Farum

Leder: Pia  Riis Brendstrup
Mail: prb@furesoe.dk
Tlf. hovednummer: 7216 5413

Åbningstid

Mandag – torsdag: 07.15-17.00

fredag: 07.15-16.15

Røde Sol

Lindegårdsvej 2
3520 Farum
Tlf.: 7235 8545

Stavnsholt Børnehus

Stavnsholtvej 45-49
3520 Farum
Tlf.: 7235 8030

Dagtilbudsleder (barselsvikar):Karen Thingstrup
Maill: kar5@furesoe.dk
Leder: 7216 5194
Vuggestuen: 7216 4161
Børnehaven: 7216 5522 

Åbningstider

Mandag-Torsdag: 6.30-17.00
Fredag: 6.30-16.30

Del: