Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

De Utrolige År

Familiehuset Solhøj
Kirkeværløsevej 54
3500 Værløse

Forældre med 1-3-årige børn:

Lisbeth Jørgensen 7216 4459

Hanne Lindhardt 7216 4357

Forældre med 3-8-årige børn:

Gitte L. Stephensen 7216 5077

Charlotte L. Jensen 7216 5092

Familierådgivningen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Furesø Familiehus

Stavnsholtvej 168
3520 Farum
Tlf.: 7235 7900

Furesø Ungepanel

Ungekoordinator Anne-Mette Olsen
E-mail: ammo@furesoe.dk 
SMS: 7216 4562
Link til Facebook
Instagram: @FuresøUngepanel

 

PPR

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000
E-mail: ppr@furesoe.dk (sikker post)

SSP

SSP-konsulent
Khalil Ahmed

Tlf. 72164396

Mail: khah@furesoe.dk

 

Ungerådgivningen

Paltholmterrasserne 1 – Byen (Bybækskolen)
3520 Farum
Tlf.: 7216 4747     
E-mail: ungeraadgivningen@furesoe.dk

Den kommunale ungeindsats

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf. 7235 5100

kui@furesoe.dk

Ungehuset

Paltholmterrasserne 1B
3520 Farum
Tlf.: 7235 8948

Del: